Esmaül Hüsna El Fettah Anlamı
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Fıkıh » Esmaül Hüsna El Fettah Anlamı

Esmaül Hüsna El Fettah Anlamı

   

Esmaül Hüsna El Fettah Anlamı

Allahın 99 ismi (esmaül hüsna) El Fettah ne anlama geliyor? Fettâh ism-i şerifi “kapalı olan bir şeyi açma” anlamındaki “feth” kökünden gelmektedir. Kapalı olan herhangi bir şeyi açana fatih, en iyi ve en çok açana da Fettâh denir.
 

Bismillahirrahmanirrahim.
 
Cenab-ı Hakk açılması mukadder olan maddi ve manevi kapalılıkları “inayetiyle açan, her zorluğu da hidayeti ile giderendir.” (1) Verdiği hükümler ile hak ile batılın arasını açmıştır. Peygamberleri vasıtasıyla, inzâl ettiği kitaplar ile “hakkı” aşikâr etmiş, en içerikli kelamı olan Kuran-ı Kerim ile kâinatın yaratılış sırrını, tarihi olayları, sosyal hayatın sınırlarını ve daha birçok muğlak şeyleri açmıştır. Tartışmalara, kavgalara, fitnelere konu olan her şey hakkında açık ve kesin hükümler getirerek, hakikatin üstündeki perdeyi açmış ve böylece zulüm, zorluk ve karışıklıkları gidermiştir.

Allahın 99 İsmi ve Anlamları Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!
 
Yeryüzünde tecellisi okunan Fettah ism-i şerifi, haşirde azami mertebede tecelli ederek daha net bir şekilde okunacaktır. Dünya sayfasını kapayıp ahiret sayfasını açan El- Fettâh zulüm ile adaletin, doğru ile yanlışın arasını açacak; hakkı üstün, batılı zelil ederek ahirete mazlum olarak gidenlere büyük fethi yaşatacaktır.
 
De ki: “Rabbimiz (kıyamet günü) bizi bir arada toplayacak, sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O Fettâh"tır, Alim"dir.” (Sebe" / 26)
 
Hayır anahtarları kudret elinde olan Fettâh olan Rabbimiz kullarına maddi ve manevi kapıları açar. Hidayeti ile kalpleri en büyük nimet olan imana ve İslam"a; ihsanıyla marifetullah ve muhabbetullaha; inayetiyle de günahkârların üzerine af ve mağfiret kapılarını açar. İlim yolcusuna tıkandığı noktalarda çıkış yollarını açtığı gibi veli kullarının da kalplerinden perdeleri kaldırarak seyeran edeceği kapılar açar.
 
Bu dünyada herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya gelen bir insan, çözüm için elinden ne gelirse yapar. Fakat O (CC) dilemedikçe hiçbir sebep sonuç vermez. Birer fiili dua hükmündeki çabalar Fettâh isminin tecellisine vesile olursa belki sıkıntılar çözülür. Hayır kapılarını açarak, kilitlendikleri noktalardan kullarını kurtaran, zorluklarını kolaylaştıran ancak O"dur. Fakirlere rızık kapılarını açan, hastalara şifa kapısını açan, dertlilere çözüm kapısını açan, sıkıntıda olanlara huzur kapısını açan, kâşiflere ve mucitlere kapılar açan, el-Fettâh ismine en layık olandır.
 
Kulluk için yaratılan insanlığa, İslamiyet"i götürmek ve mazlumu zalimin elinden kurtarmak için, ülkelerin kapısını açarak, fetihler yaşatan O"dur. Cihad farizasıyla Fettâh ismine ayinedarlık yapan Müslümanlara da “fatih” ismini nasip eder.
 
“Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Fetih / 1) Ayet-i Kerimesine mazhar olan ve böylece fetihle müjdelenen Efendimiz (SAV)"in bir ismi de Fettâh"tır. El-Fettâh ism-i şerifine azami mertebede mazhar olan Efendimiz (SAV), iradesini Rabbinin iradesine teslim edip vahyin emriyle, hak ile hükmetmiş ve böylece hak ile batılın arasını açmıştır. Kulluğuyla Fettâh isminin tecellisine nasıl mazhar olunacağını, kalbi ve akli fütuhatların yolunu göstermiştir.
 
Üstad, yeryüzü sayfasında okunan Fettâhiyet hakikatinin “yani Fettâh isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit, hadsiz muntazam suretlerin, beraber, her tarafta, bir anda bir fiil ile açılmasını” tevhidin en kuvvetli bir delili ve kudretin en hayretli mucizesi olarak kabul eder.(2)
 
Evet! Birbirine benzeyen çekirdeklerden, tohumlardan yüzbinlerce çeşit suret ve cazibedar sima çıkıyor. Bu tohumlarda ilmi program şeklinde duran suretlerin açılması ancak Fettâh isminin tecellisiyledir. İnsan ve hayvanların bir nutfeden çok manalar yüklü suretlerinin açılması da yine aynı hakikat iledir. Her şeye mahiyetine uygun, en münasip şekilde, kendisine mahsus suret açmak ancak her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek kudrete sahip olana hastır.
 
“…Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratıyor. İşte bu (nimetleri lütfeden), Rabbiniz olan Allah"tır. Mülk O"nundur, O"ndan başka ilah yoktur. Öyle ise (O"na ibadetten) nasıl çevriliyorsunuz.” (Zümer / 6) Ayetin işareti ile üç karanlık içinde anne karnındaki her insanın suretini ayrı ayrı, ölçülü, düzenli, güzel ve ayrıcalıklı olarak şaşırmadan açmak olan Fettâhiyet hakikati, Rabbulalemin"in şeriksiz tek idareci olduğuna en kuvvetli bir delildir. Çünkü sonsuz derece hikmet, dikkat, ihata isteyen bu fiilin mükemmelliği iştirakin olmadığını gösterir.
 
Bizler gözümüz önünde sürekli tecelli eden bu ismi tefekkürle okuma görevini unutmamalıyız. Bu ismin mazharı olan Efendimiz (SAV)"i takip ederek ellerine “hayır anahtarları verilenlerden” olmak için çaba içinde olmalıyız.
 
“Kimi insanlar kötülüğe kapalı hayra açıktırlar. Kimi insanlar da kötülüğe açık iyiliğe kapalıdırlar. Allah"ın hayır anahtarlarını eline verdiği kimseye ne mutlu! Allah"ın kötülük anahtarlarını eline verdiği kimseye de ne yazık!” (İbn-i Mâce - 257)
 
Kötülüğe kapalı hayra açık olmak için de şu duayı etmeliyiz:

“Ey kapılar açan Allah"ım! Bizim için de hayır kapıları aç. Ey bütün iyiliklerin bütün kapılarını açan Fettâh! Fethinle basiretimi aç, gönlümü feth eyle.” (3) Âmin.
 
Elhamdulillahirabbilalemin…

Kaynakça:
 1-İmam-ı Gazali – Esmaü"l - Hüsnâ
 2-Şualar, Yedinci Şua Âyetü"l-Kübrâ 2.Bab 5.hak
 3-Abdulkadir Geylani – Esmâü"l-Hüsnâ Kasidesi

Nevin Yapıcıoğlu / Nisanur Dergisi

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna