Abdest nedir? Abdest nasıl alınır VİDEO
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Fıkıh » Abdest nedir? Abdest nasıl alınır VİDEO

Abdest nedir? Abdest nasıl alınır VİDEO

   

Abdest nedir? Abdest nasıl alınır VİDEO

Abdest nedir? Abdest nasıl alınır? Abdestin Farzları nelerdir ve Abdestin Sünnetleri nelerdir? Abdest duaları varmıdır? İşte Abdest nasıl alınır video anlatım ve Abdest nasıl alınır resimli anlatım ile abdest nedir nasıl alınır hakkında tüm detaylar...

İslâm'da bazı ibâdetlerin yerine getirilmesi için yapılan ve bizzat kendisi ibâdet olan temizlenmeye Abdest denir. Abdest kelimesi Farsça'da su anlamına gelen 'âb' ile el anlamına gelen 'dest' kelimelerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Arapça karşılığı olan 'vudû' kelimesi Hadislerde kullanılmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de ise temizlik anlamında 'tahâret' ve 'zekâ' kelimeleri geçmektedir. Vudû' kelimesi güzellik ve temizlik anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ibâdete başlanmadan önce insanın iç dünyasını güzelleştirmesi ve dışını da iyice temizlemesi gerekir.

İslâm'da abdestin farziyetine 'Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizle birlikte ellerinizi yıkayın. Başınıza meshedin. Her iki topuğunuzla birlikte ayaklarınızı da (yıkayın)...' (el-Mâide, 5/6), âyeti delâlet etmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in abdest almadan hiç bir iş yapmadığını görüyoruz (Elmalılı, Hak Dini Kur'ân Dili, II, 1583). Ancak abdest her amel ve ibâdet için değil başta namaz olmak üzere bazı ibâdetler için farz kılınmıştır. Fakat müslümanın sürekli abdestli bulunması sünnettir.
 

Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam'ın emrettiği önemli bir ibâdettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz ve ayakların günde beş defa temizlenmesi İslam'ın temizliğe verdiği önemi gösterir. Böylelikle Islâm yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup insanoğlunu maddî-manevî her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir. Bunun yanında abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu güzel his ve temiz duyguyla Allah'a ibâdete durur. Bu da ruhun temizliğini sağlamaktadır. Insanın yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk böyle bir temizleme ameliyesi ile başlayınca insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur.
 

İnsan abdestle bedenen ve mânen temizlendikten sonra Allah'ın huzuruna çıkar. Böyle bir temizlenme ile günlük bütün yorgunlukları ve yükleri geride bırakır.
 

Abdest almakla, dünyevî ve uhrevî birçok fazilet ve güzellikler elde edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) abdestle ilgili olarak şöyle buyururlar:
 

'Bir müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığında, yüzündeki âzaların işlediği bütün günahları; el ve ayaklarını yıkadığında el ve ayaklarıyla işlediği bütün hata ve günahları, su damlalarıyla beraber akıp gider ve kendisi de tertemiz olur. Hatta kirpik ve tırnak diplerindeki günahlarından eser kalmaz. Âdâp ve erkânına uymak suretiyle abdest alıp kıbleye dönerek: 'Eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlühü' diyen bu kul için cennetin kapıları açılmıştır; o, cennet kapılarının dilediğinden içeri girer.'(Müslim, Tahare, 32, 33; Tirmizî, Tahâre, 2).

ABDESTİN FARZLARI
1. Yüzü yıkamak,

2. Dirseklerle beraber elleri ve kolları yıkamak,

3. Başın dörtte birini mesh etmek,

4. Ayakları topuklarıyla birlikte yıkamak.

Abdestin Sünnetleri
1- Kıbleye karşı durmak.
2- Kalp ile yapılan niyeti dil ile söylemek.
3- Misvak kullanmak.
4- Abdeste besmele ile başlamak.
5- Abdeste elleri bileklere kadar yıkamak.
6- Eller yıkanmaya başlanırken niyet etmek.
7- Başın tamamını mesh etmek.
8- Kulaklan yeni bir su ile mesh etmek.
9- Abdest organlarını ara vermeden yıkamak ve mesh etmek.
10- Gür olan sakalı parmaklarla aralamak.
11- Yıkanması veya mesh edilmesi farz ve sünnet olan organları üçer defa yıkamak veya mesh etmek.
12- Suyu kullanmakta israf etmemek.
13- Ağıza üç defa su çalkalamak, buruna üç defa su çekmek.
14- Oruçlu olmadığı takdirde ağız ve burunu yıkamada mübalağa etmek.
15- Abdest esnasında konuşmamak.
16- Bir mazeret olmaksızın abdest almak için başkasından yardım istememek.
17- El ve ayak parmaklarını aralamak.
18- Organları yıkarken ovalamak.
19- Sağ eli sol elden, sağ ayağı sol ayaktan önce yıkamak.
20- Sıkı olmayan yüzüğü oynatmak.
21- Suyu yüze çarpmamak.
22- Ayakları sol elle yıkamak.
23- Yüzü yıkarken yukarıdan aşağıya doğru yıkamak.
24- Kulakları yeni bir su ile meshetmek.
25- Abdest alındıktan sonra, bir özür yoksa kurulanmamak.
26- Her organı yıkarken veya meshederken dua okumak.
27- Abdest alındıktan sonra 2 rek'at nafile namaz kılmak.
 

ABDEST NASIL ALINIR?

Farz, sünnet ve edeplerini verdiğimiz abdesti tertip ve usûlüne göre ancak şöylece alabiliriz:

Abdeste başlarken şu dua yapılmalıdır:

'Bismillâhilazîm ve'l hamdülillâhi alâ dini'l Islâm' .

'Yüce Allah'ın ismini anarak başlarım. Beni Islâm dini ve akidesi üzere yarattığı için hamd ederim.'

Abdest almaya niyetlendikten sonra, eûzü besmele çekilerek eller bileklere kadar yıkanır. Parmakta yüzük varsa, kımıldatılır. Altına suyun geçmesi sağlanır.

Uzuvların yıkanması sırasında bizden öncekilerden nakledilen şu duaları okumak abdestin edeplerindendir.
 

A- Mazmaza= Ağıza su verme sırasında: 'Allâhümme einnî alâ tilâveti'l Kur'ân ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ibâdetike.'
 

'Allah'ım, Kur'ân-ı Kerimi okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana güzel şekilde kulluk etmede yardımını istirham ederim.'
 

B- Istinşak = Buruna su verme sırasında: 'Allâhümme, erihnî râyihate'l Cenneti verzuknî min neîmihâ.'

'Allah'ım, bana Cennetin kokusunu koklat. Cennet nimetlerinden beni rızıklandır.'
 

C- Yüzü Yıkama Sırasında

'Allâhümme, beyyid vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhun ve tesveddü vücûh.'

'Allah'ım, bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün, benim yüzümü nurlandır, ağart.'
 

D- Sağl Eli Yıkama Sırasında

'Allâhümme, a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.'

'Allah'ım, kitabımı -amel defterimi- sağl elime ver ve hesabımı kolaylaştır.'
 

E- Sol Eli Dirseklere Kadar Yıkama Sırasında

'Allâhümme, lâ tu'tinî kitâbî bisimâlî velâ min verâi zahfi.'
 

'Allah'ım, kitabımı -amel defterimi- sol elimden ve arkamdan verme.'
 

Sonra sıra başı meshetmeye gelir.

Kaplama mesh için, eller ıslatılır, küçük parmakla üç parmak uc uca getirilir. Önden başlayarak başın üstü sıvazlanıp arka ve yan taraflarda böylece meshedilir.
 

F- Kulakları Yıkarken

'Allâhümmec'alnî minellezîne yestemîune'l-kavle feyettebiûne ahseneh.'

'Allah'ım, beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline uyanlardan eyle.' denilir ve kulaklar yıkanır.
 

G- Boyuna Mesh Etme Sırasında

'Allâhümme a'tik unuki (veya rakabeti) mine'n-nâri.'

'Allah'ım, boynumu Cehennem ateşinden azad buyur.'

 

H- Ayakları Yıkama Sırasında
 

'Allâhümme, sebbit kademeyye ales'sırâtı yevme tezûlü Fhi'l-akdâm.'
 

'Allah'ım, Sırat köprüsünde ayakların kaydığı günde ayaklarımı kaydırma, sabit eyle...'
 

Abdest alıp bittikten sonra Rasûlullah (s.a.s.)'e salavât getirilmeli ve şu dua okunmalıdır:

'Allâhümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî mine'l-mütetahhirîn.'

'Allah'ım, beni, tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle. . .'

ABDEST NASIL ALINIR VİDEO

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna