Dananın kuyruğu kopmak deyiminin anlamı
Ana Sayfa »Deyimler » Dananın kuyruğu kopmak deyiminin anlamı

Dananın kuyruğu kopmak deyiminin anlamı

   

Dananın kuyruğu kopmak deyiminin anlamı

Dananın kuyruğu kopmak deyimi
 
* Bir işin bitmesine, beklenen ya da korkulan sonucun gerçekleşmesine az kaldığı anlamında kullanılan bir söz.

* Olay patlak vermek, beklenen ve korkulan sonucun gerçekleşmesi.

* Bir anlaşmazlığın, bir süre sonra, patlak vermes.

* İçin için süren anlaşmazlık patlak vererek büyük bir olay ortaya çıkmak.

* Bir olayın kötü gidişatının sonucunda daha kötü bir durumun meydana gelmesi

Dananın kuyruğu kopmak ile ilgili cümleler
- Dananın kuyruğu bu gece kopacak, inşallah hayır demezler.

- Sonunda yaptıkları ortaya çıktı, dananın kuyruğu koptu.

- Ben Ceylanı beklerken evde de dananın kuyruğu kopuyordu.

- Şampiyonluk yarışında dananın kuyruğu bu hafta kopacak.

Dananın kuyruğu kopmak deyiminin hikayesi
Eskiden, hilekâr, düzenbaz, yalancı ve binbir türlü yollarla şundan bundan para sızdıran, huysuz bir adam varmış. Artık bu işi kendisine bir meslek ve geçim yolu olarak seçtiğinden, herkes ondan kaçarmış.

Herhangi bir tüccar veya esnafın aleyhine, filan zamanda kendisine borç verdiğini söyleyerek, dava açar-mış. İki yalancı şahit bulur, kadıya da rüşvet verir, davayı kazanırmış.

Bu sahtekâr, bir gün kasabanın hatırlı ve nüfûzlu bir tüccarı hakkında dava açmış. Kadıya da rüşvet göndermiş. Rüşvet bir dana imiş.

Davalı tüccar da bunu öğrenir öğrenmez, düzenbazın rüşvetinden daha büyük ve acar bir danayı usulca kadıya göndermiş. İşin tadının kaçtığını ve sonunun kötü olduğunu anlayan kadı, mahkeme günü her iki danayı da getirtip, mahkeme binasının iç avlusuna bağlamış. Davacı, davalı, yalancı şahitler ve izleyiciler önünde makamına kurulup, şöyle demiş:

“Bu davayı görmek için, uzun süre düşündüm. Ben rüşvete itibar etmeden, adalet için çalışırım. Ancak gelin görün ki, her iki taraf da rüşvet olarak evime birer dana göndermiş. Şimdi aşağıya inip, kimin haklı, kimin haksız olduğunu danalara bakarak anlayalım.”

İzleyenler şaşkınlık içinde avluya inerler. Kadı efendinin emri ile, danalar kuyruklarından birbirine bağlanır ve kuyruk altları yağlanarak, birer de diken batırı-lır. Hayvancıklar böğürerek birbirlerini aksi yönde çekmeye başlayınca, Kadı bağırır:

“Kimin danasının kuyruğu koparsa, o taraf haksız çıkacak ve adalet yerini bulacaktır.”

Kısa bir çekişmeden sonra, hilekârın getirdiği dananın kuyruğu kopmuş ve hayvan can acısıyla sokağa fırlamış. Kadı da bu yolla kendini kurtarıp, bu deyimin dilimize girmesine sebep olmuş.


DEYİM NEDİR?

Deyim, dil biliminde, kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı ya da söz dizimi içinde belirten ve çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı anlamlara gelen sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da cümledir. İki veya daha çok sözcükten kurulu bir çeşit dil ifadesi olan deyimler, duygu ve düşünceleri dikkati çekecek biçimde anlatan ad, önad, belirteç, yalın ve birleşik eylem görünüşlü dilsel yapılardır. Ya tam bir tümcedirler ya da bir söz öbeğidirler.

Diğer bir deyişle Deyim; Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden çok sözcükten oluşan, bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış sözcük gruplarına “deyim” denir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna