Aşık Çelebi Kimdir
Ana Sayfa »Biyografi » Aşık Çelebi Kimdir

Aşık Çelebi Kimdir

   

Aşık Çelebi Kimdir

Aşık Çelebi Kimdir? Aşık Çelebi biyografisi? Aşık Çelebi Hayatı? Aşık Çelebi Eserleri? Aşık Çelebi Şiirleri? Aşık Çelebi Kitapları? Aşık Çelebi Hakkında bilgi

 

Aşık Çelebi (1520-1572)
Şâir, yazar. Prizren"de doğdu. Asıl adı Pîr Mehmed"dir. İlim ve şiir ile uğraşan bir aile içinde büyüdü. Sürûrî, Ebus-suud Efendi vs. gibi devrin ileri gelen âlim ve sanatkârların­dan özel dersler aldı. Mahkeme kâtipliği ve çeşitli şehirler Arapça dinî ve tarihî tercümeleri vardır. Adını ebedîleşti-ren, şâirlerin hayat hikâyesi ve eserleri hakkında yazdığı tezkiresidir. Şiirlerinde Âşık mahlasını kullanır.
Tezkiresi:

 Meşârü"ş-şuarâ (16. asır şâirleri hakkında, yazı­lış tarihi 1566).

Tercüme eserleri:

1. Ravzatü"ş-şühedâ (Hü­seyin Vâiz"in aynı adlı eserinin genişletilmiş tercümesi), 2. Ettıbrü"l-mesbuk terci (Gazalî"den), 3. Şekâyıku"n-nu"mâni-ye tere. (Taşköprülü-zâde"nin meşhur eserlerinden), 4. Şerh-i Hadîs-i Erbain (40 hadisin açıklaması), 5. Ravzatü"l-ahyâr tere (Muhiddin Muhammed"in arapça eserinden), 6. Mi"râcü"l-ayâte (İbnî Teymiye"den tercüme).

Şiir kitapları:

 1. Dîvan, 2. Zigetvar-nâme (mesnevi, Kânûnî"nin Zigetvar Sefe-ri"ne dâir), 3. Bursa Şehrengizi. Şâirin başka eserleri de var­dır. [Meşâirü'ş-şuarâ'sı 1971'de Londra'da basıldı.]

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna