Ahmet Haşim Hayatı, Eserleri Hakkında Kısaca Bilgi
Ana Sayfa »Biyografi » Ahmet Haşim Hayatı, Eserleri Hakkında Kısaca Bilgi

Ahmet Haşim Hayatı, Eserleri Hakkında Kısaca Bilgi

   

Ahmet Haşim Hayatı, Eserleri Hakkında Kısaca Bilgi

Ahmet Haşim, 1884-1933, Şair. Bağdat"da doğdu. 1895′de İstanbul"a geldi. Mekteb-i Sultani"yi bitirdi. 1906. Devlet memurluğu, çevirmenlik gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Bir ara Güzel Sanatlar Akademisi"nde öğretmenlik yaptı (1920). Duyun-u Umumiye"de ve Osmanlı Bankası"nda çalıştı. Bu a-rada Akşam gazetesinde fıkralar yazan Ahmet Haşim genç yaşında hastalanarak öldü.

ilk şiirlerinde Abdülhak Hâmit ve Tevfik Fikret" in etkisi görülür. Fecr-i Âti toplu­luğuna katıldığında şiirleri Ser-vet-i Funun dergisinde yayımlandı. Bu topluluğun dağılmasından son­ra bir süre dergilerde şiirleri gö­rülmedi. Sonunda Dergâh"ta top­lanan sanatçılar arasında yer al­dı (1921). Ahmet Haşim"in şairliği­nin en güçlü dönemleri bu yıllara rastlar.

Değişik buluşlar, doğaya bakış biçimi, kullandığı ses deği­şimleri vb. gibi özellikleri onun şi­ir sanatındaki ustalığının kanıtı olmuştur. Şiire getirdiği bu yenilik­lerle kendinden sonra gelen kuşak­lan etkilemeyi başarmıştır.

Şair daha sonraki dönemlerde, empres­yonizmin ve sembolizmin etkisin­de; şiirin dili anlaşılmaktan çok, duyulmak üzere vücut bulmuş, mu­siki ile söz arasında, sözden çok musikiye yakın aracı bir dildir» di­yerek özden uzaklaşma yolunu tutmuş ve bu da şiirlerine yansı­mıştır.

Eserleri: Şiirleri; Göl Saat: teri (1921). Riyale (1926-1928).

Fık­raları: Guraböhâne-i Laklakan (1928). Bize Göre (1928). Diğer ki­tapları: Frankfurt Seyahatnamesi (1S33. 1947).

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna