Rüyada Yüzük Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Yüzük Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Yüzük Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Yüzük görmek ile alakali tabirler, Rüyada Yüzük görmek ne anlama gelir? Rüyada Yüzük nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Yüzük dini rüya tabirlerinde Yüzük anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada gümüş yüzük görmenin dörttabiri vardır:

1-Memleket

2-Kadın

3-Evlat

4-Mal.

Altın yüzük; hayra alamettir.

Kadın için yüzüğü kaşıyla birlikte kaybetmek; görkemini yitireceğine, malının telef olacağına veyaçocuğunun vefat edeceğine işarettir.

» Hz. Danyal (a.s): Nakışlı yüzük görmek;sahibi tarafından size hayır ulaşacağına…

Bir şeyi mühürlemek için size yüzük verildiğini görmek; kendinizeyakışır şeyler elde edeceğinize…

Mescitte veya namaz sırasında birininsize yüzük verdiğini görmek;yüzüğü veren şahıs tacirse ticarette kar elde edeceğinize; hâkimse, onuntarafından bir bölgenin sorumluğuna atanacağınıza işarettir.

» Allame Meclisî: Yüzük görmek; maddî birsorumluluk üstleneceğinize…

Kalaydan yapılmış yüzük görmek; sıkıntı ve musibete işarettir.

» İbn-iSîrîn: Yüzüğünüzün çalındığını veya kaybolduğunu görmek; işlerinizde sıkıntıyadüşeceğinize...

Yüzüğün kırıldığını ve yüzük taşının kaldığını görmek; saygınlığınızınve görkeminizin devamlılığına…

Yüzüğünüzü başkasına bağışlamak; sahip olduğunuz bazı şeyleri başkasınabağışlayacağınıza…

Yüzüğü satıp ücretini almak; sahip olduğunuz malları satıp harcayacağınıza…

Yüzüğü satıp karşılığında ücret almamak; bazı eşyalarınızı satacağınıza…

Yüzük taşı görmek; saygınlığa...

Yüzük taşının kırıldığını veya kaybolduğunu görmek; malınızınazalacağına veya akrabalarınızdan birinin öleceğine işarettir.

» Cabir Mağribî: Parmağınızda demir yüzükolduğunu görmek; kuvvet ve zenginlik elde edeceğinize…

Yüzüğünüzün bakırdan olduğunu görmek; asaletsiz kişilerden menfaatelde edeceğinize…

Kristal yüzük görmek; avam tabakasından size bir şey ulaşacağına...

Gümüş yüzük görmek; bir yerden elinize bir şey geçeceğine...

Kendi yüzüğünüzü birine emanet ettiğinizi veya bağışladığınızı görmek;yüzüğü alan kişi de size başka bir yüzük vermişe, bir kadına evlilik teklifindebulunacağınıza ancak bu teklifin reddedileceğine…

Yazdığınız bir mektubu yüzükle mühürlediğinizi görmek; açık birşekilde elinize bir şey geçeceğine…

Yüzüğünüzü ve yüzük taşınızı bir arada görmek; yöneticiliğeişarettir. Aynı rüya kadınlar için kocaya, sıradan insanlar için makam vesaygınlığa işarettir.

» Çağdaş Ulema: Yüzük görmek veya bulmak;birine âşık olacağınıza...

Parmağa yüzük takmak; kasıtlı bir ihanete uğrayacağınıza…

Parmaktan yüzüğü çıkarmak; kasıtlı bir ihanet neticesinde kötüolaylarla karşılaşacağınıza…

Yüzüğünüzü kaybetmek; sevdiğiniz bir kimseden geçici olarakayrılacağınıza…

Yüzük hediye almak; iyi bir dost edineceğinize veya bir arzunuzungerçekleşeceğine...

Yüzük hediye etmek; aşk konusundaki arzunuzun gerçekleşmeyeceğine…

Kırık yüzük görmek; ihanete…

Nikâh/ evlilik yüzüğü görmek; sevdiğiniz bir kimseyi kaybetmekorkusu içinde olduğunuza ve eğer bekârsanız, nişanlanacağınıza veya evleneceğinize…

Nikâh yüzüğünü parmağınıza taktığınızı veya parmağınızda olduğunugörmek; nişan veya evlilik için uzun bir süre beklemeniz gerektiğine…

Nikâh yüzüğünü parmağınızdan çıkarmak; duygusal bir ilişkiyibozacağınıza veya ailevî bir tartışma yaşayacağınıza işarettir.

 

 

 

Z

 

 

 


İhya Rüya Tabirleri : Eşe, cariyeye, çocuğa, velayete, ev veya araba satın almaya; Yüzük taşının düşmesi çocuğunun ölmesine ya da malından bir şey baybetmeye, Altın yüzük kadın için süs ve güzelliğe, sevgi ve itibara, erkek için zillet ve meskenete (hor ve hakir olmaya), Demir yüzük zorluk ve çitinlikiten so a hayra nail olmaya, Fil dişinden yahut kemikten yüzük kadın için iyilik ve hayra, Gümüş yüzük erkek için mülk ve saltanata, Yüzük bulmak evlenmeye, çocuğu olmasına, işlemeli yüzük bulmak - ev, hanım, binit (hayvan veya otomobil) ... cariye gibi, daha jnce sahip olmadığı şeylere nail olmaya, Yüzük kaşının sallanması ögrev ve yetikilerinin alınmasına, Dar yüzük zorluğu olan şeye malik olmaya, emanet yüzük devamlı olmayan bir şeye sahip olmaya delalet eder.


Seyyid Süleyman : Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyasında kendisine bir yüzük verdiklerini ve bununla mühürlediklerini gören, layıksa en büyük makama ulaşır. Zenginse, malı artar. Savaşta ise, muzaffer olur. Dindarsa, ibadeti ziyadeleşir. Fakirse, geçimi düzelir. Rüyasında bir padişahın kendisine hatem (mühür veya onun yerine kullanılan yüzük) verdiğini görenin kendisi yahut bir akrabası devletten menfaat sağlar.
Ibn-i Sirin demiştir ki: Rüyasında hateminin(*) kaybolduğunu gören, işlerinde müşkülat çeker. Hatemin kaşını kaybetmek te böyledir. Hatemin kırılarak kayboldu-ğunu görenin, şeref ve makamı elinden gider. Fakat, kendisine bir şey olmaz. Hatem kaşının kırıldığını gören, mevki ve itibarına rağmen cesaretini, tedbirini ve dirayetini kaybeder. Hatemini birisine bağışladığını gören, malının bir kısmını satıp aldığı parayı elinde tutar. Padişah, vali vb. bir idareci rüyasında hatemini kaybederse, makamından olur. Hateminin yapılışını beğenmeyen, malından bazısını kaybettiği gibi hükumetten de zarar görür. Hateminin altından olduğunu görenin, bütün malı haramdır. Gümüş hatem, helal maldır. Hateminin demirden olduğunu gören, malsız kalır. Zelil olur. Aşağılanır. Öbür madenlerden imal edilmiş hatem de böyle yorumlanır.
Cabir'ül Mağribi diyor ki: Parmağında demirden bir hatem olduğunu gören, zengin ve kudretli olur.


MollaCami Tabiri : Yüzügünün taşının düştüğünü gören kimsenin çocuğu ölür yahutmalından bir şeyi kaybeder. Yüzüğün kırılması, hanımının boşanmasına işarettir. Yüzük, bir ev veya bir hayvanı satın almaya işarettir. Rüyada görülen yüzük eğer altından olursa erkek için zillet ve meskenettir. Demirden bir yüzük taktığını gören kimse, zorluk ve meşakkattan so a hayra nail olur. Yüzük altından ve kaşı da varsa bu rüya iyi ve hoştur. Yüzüğün kaşı olmazsa, kendisinde menfaati olmayan işlere işarettir.Bir kimse gümüşten bir yüzük takındığını ve hükmünü, murat ettiği şekilde yerine getirdiğini ve yaptığını görse, o kimse saltanata erişir.Yüzüğünün kaşının sallandığını gören kimse mevkiinden alınır, Vali olan bir kimse yüzüğünün çıkarıldığını görse işinden alınır, yahut mülkü elinden gider, ya da hanımını boşar. Kadın için bu rüya, kocasının yahut kendisininçok yakını olan bir kimsenin ölümüne işarettir.Bir kimse yüzüğünün halkasının kırılıp düştüğünü ve taşının kaldığını görse, saltanatı gider ve şöhreti kalır. Eğer yüzüğünün dar olduğunu görse, zulümkar bir kadından müzdarip olur. Yahut kendisinde çetinlik ve meşakkat olan bir şeye malik olur. Eğer rüyada emanet yüzük alsa, o kimse devamı olmayan bir şeye malik olur. işlemeli bir yüzük bulduğunu gören kimse, ev, hayvan ve hanım gibi birşeye nail olur. Yüzüklerin sokakta satıldığını görse, o kimse halkın reislerinin evini mülkünü satın alır.Bekar olan kimse rüyada yüzük takındığını görse, zengin bir kızla evlenir.Yüzük altın olursa alacağı hanım malı gitmiş bir hanımdır.Yüzüğün kaşı çocuktur. Eğer kaş mücevherden olursa tabir makam ve para ile saltanat ve devlete, çok mala, şöhrete, izzet ve şerefe işarettir.Yüzüğün kaşı boncuktan olursa, saltanatın zayıf olduğuna işarettir.Kaşın yeşil yakuttan olduğunu gören kimsenin, mümin, alim, zeki ve anlayışlı bir çocuğu dünyaya gelir. Ağaç parçasından yüzük, münafık bir kadındır. Peygamberimiz (S.A.V.) den veya alim bir kimseden gümüş yüzüğü almak, ilme nail olmaya ve müjdedir. Eğer alınan yüzük altındanotursa, onda asla hayır yoktur. Yüzüğün demirden olmasında da hayır yoktur. Bakırda da hayır yoktur. Dışı kabartılmış ve içi doldurulmuş yüzükler hile ve aldatmaya işarettir. Yahut büyük bir şeyi veya çok menfaati istemeye işarettir. Kalay yüzük, kendisinde zayıf olan bir kuvvettir.Bir kimse yüzüğünün şiddetlice çıkarıldığını görse o kimsenin devleti yahut yüzüğün nispet edildiği şey ondan gider. Yüzüğünün kaybolduğunu gören kimse malik olduğu şeyde kötü gördüğü bir şey meydana gelir ve ona sabıreder. Rüyada yüzük görmek, makam, mal, zenginlik, geçim, bolluk ve berekete işarettir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna