Rüyada Elbise, Giysi Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Elbise, Giysi Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Elbise, Giysi Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Elbise, Giysi görmek ile alakali tabirler, Rüyada Elbise, Giysi görmek ne anlama gelir? Rüyada Elbise, Giysi nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Elbise, Giysi dini rüya tabirlerinde Elbise, Giysi anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada elbise görmenin yeditabiri vardır:

1-Temiz inanç

2-Zenginlik

3-İzzet ve makam

4-Menfaat

5-Geçim konusunda rahatlık

6-Amel

7-Adalet.

Rüyada yenielbise giymenin ise dört tabiri vardır:

1-Kadın

2-Hâkim

3-Mal

4-Hayır ve menfaat.

Elbisenizi makasla kestiğinizi görmek; elinize bir şey geçeceğine...

Hırsızlartarafından elbiselerinizin çıkarıldığını görmek; birden fazla eşiniz varsa,aralarında anlaşmazlık çıkacağına işarettir.

» Hz.Danyal (a.s): Elbise; işe ve kazanca…

Güzel birelbiseniz olduğunu görmek; işinizin ve kazancınızın güzel olacağına…

Kötü birelbiseniz olduğunu görmek; işinizin ve kazancınızın kötü olacağına…

Kırmızıelbise; mutluluğa ve ibadet ehli olacağınıza…

Yeşilelbise; rüyada giydiğiniz bu elbisenin aslında bir cennet giysisi olduğuna…["Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüşbilezikler takınmışlardır."[96]]

Yıkanmışbeyaz elbise; halkın iş durumunun yolunda olduğuna…

Mor elbise;zarara…

Yırtıkelbise; sırrınızın açığa çıkacağına…

Yünlü vekeçeli elbise; mal elde edeceğinize ve muradınıza ereceğinize…

Yöreselelbise; fakirliğe…

Her türlükirli elbise; üzüntü ve sıkıntıya…

Kâğıtelbise; aşağılığa…

Hayvanlarınpostundan yapılan elbiseler; hayır ve menfaate…

Kefen gibidikişsiz elbiseler; dinî görevinizin sona ereceğine ve ömrünüzün sonunayaklaştığınıza…

Eşekpostundan yapılan elbise; izzet ve makam elde edeceğinize işarettir.

» AllameMeclisî: Elbise görmek; evliliğe…

Beyaz elbise; dindar vesaygın biri olacağınıza…

Sarı elbise; namazı terkedeceğinize…

Yeşil elbise; takvasahibi olacağınıza…

Semavî bir elbise görmek; yüceleceğinize…

Elbisenizin necis olduğunu/ pislendiğinigörmek; haram mal elde edeceğinize işarettir.

» Müellif:Eski elbise giymek; üzüntü vesıkıntı demektir.

» İbn-i Sîrîn: Kirli elbiseye sahip olduğunuzu görmek; bozguncu biri olduğunuza…

Elbisenizinkire veya başka bir pisliğe bulaştığını görmek; hem dünyanızın hemahiretinizin bozuk olduğuna…

Elbisedekikiri ölü canlıların oluşturduğunu görmek; dünyanızın sağlam, ahiretinizinbozuk olduğuna…

Üzerinizdeneski elbise çıkardığınızı görmek; sıkıntılardan ve yoksulluktan kurtulacağınıza…

Yaz mevsiminde kışlık elbisegiydiğinizi görmek; giydiğiniz elbisenin değeri kadar malınızın artacağına…

Kış mevsiminde yazlık elbise giydiğinizi görmek; korkuya işarettir.

» Kirmanî: Şanınıza layık elbisegiydiğinizi görmek; kariyerinizin yükseleceğine…

Padişah elbisesi giydiğinizi görmek; işlerinizin düzene gireceğine…

Vezirelbisesi giydiğinizi görmek; çok fazla mal elde edeceğinize, ancak insanlartarafından kınanacağınıza…

Kapıcıelbisesi giydiğinizi görmek; saygın kimselerin cömertliklerinden mahrumkalacağınıza…

Genç biriiçin orta yaşlıların giydiği elbiselerden giymek; birinden cömertlik göreceğine…

Cellâtelbisesi giydiğinizi görmek; menfaat elde edeceğinize…

Zahitelbisesi giydiğinizi görmek; halkın güven duyduğu biri olacağınıza veonlardan emanet kabul edeceğinize…

Tüccarelbisesi giydiğinizi görmek; işinizin ve kazancınızın güzel olacağına…

İyikimselerin elbiselerinden giymek; inancınızın iyi olacağına…

Fesatçıkimselerin elbiselerinden giymek; onlardan yana sıkıntı yaşayacağınıza…

İşçielbisesi giymek; üzüntü ve sıkıntıya…

Doktorelbisesi giymek; işlerinizin güzel olacağına ve halk arasında şöhretbulacağınıza…

Yahudielbisesi giymek; hile yoluyla kötü şeyler yapacağınıza ve kötü sonuçlarelde edeceğinize…

Hıristiyanelbisesi giymek; dost ve düşmandan güvende kalacak bir iş yapacağınıza…

Keşişelbisesi giymek; bidat sahibi olduğunuza ve doğru yoldan uzaklaşacağınıza…

Savaşçı elbisesi giymek; biriyle aranızda bir sorun yaşayacağınıza…

Kadınelbisesi giymek; saygı duyduğunuz bir yakınınızdan veya dostunuzdan uzaklaşacağınıza…

Tutukluelbisesi giymek; bir iş yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza vefakirleşeceğinize…

Hamalelbisesi giymek; parmakla gösterilecek güvenilir biri olacağınıza veinsanlardan emanet kabul edeceğinize…

Mezarcı elbisesi giymek; kişiliksiz birinin hizmetinde çalışacağınıza…

Papaz elbisesi giymek; iyi bir kimseden helal rızk talep edeceğinize…

Kasapelbisesi giymek; zarar göreceğinize…

Fiyakalı elbise giymek; evlilik amacıyla bir kadınla buluşacağınıza…

Yeni veyıkanmamış elbise giymek; iyiye…

Altın nakışlıelbise giymek; akıl sahibi bir kadına…

Dikişlielbise giymek; hayır ve menfaate…

Kime aitolduğunu bildiğiniz bir elbise görmek; murada ereceğinize…

Üzerinizde açık-saçıkelbiseler olduğunu görmek; günaha…

Eski elbisesatmak; kötüye…

Kalın ve kaba elbise görmek; takvalı,dindar, emanettar ve sözüne güvenilir fakir kimseye…

Kalın ve kaba bir elbiseyesahip olmak; belirtilen vasıflardaki biriyle arkadaş olacağınıza ve ondanmenfaat elde edeceğinize…

Çok sayıda kalın ve kaba elbiseye sahip olmak; gördüğünüz miktar kadar mal ve nimet eldeedeceğinize…

Yeni alınmış kalın ve kabaelbise bulmak; takvalı ve zengin bir kadınla evlenip ondan menfaat eldeedeceğinize işarettir.

» Cabir Mağribî: Elbise görmenin ikitabiri vardır: Biri dine, diğeri dünyaya aittir.

Temiz veyeni beyaz elbise; hem dininizin, hem de ahiretinizin iyi olduğuna…

Dar veyeşil elbise; her iki dünyanızın da kötü olduğuna…

Yırtık ve kirli elbise; her iki dünyanızın da fesat içinde olduğuna…

Kırmızıelbise; hem erkekler hem kadınlar için hayra…

Siyahelbise; hatipler, yargıçlar ve yöneticiler için hayra, halk için üzüntüye…

Koyu elbise; üzüntü vemusibete…

Cübbe,sarık vb. elbiseler; erkekler için üzüntü ve sıkıntıya…

Sarıelbise; erkekler için hastalığa, kadınlar için evliliğe veya evliyselerkocalarının hastalanacağına…

Yeşilelbise; hem erkeler hem kadınlar için dinî inanca…

Hayattaolan bir kimsenin üzerinde yeşil elbise görmek; dinî inancının iyiliğine…

Ölen birkimsenin üzerinde yeşil elbise görmek; o kimse için ahiret saadetine…

Sürekli siyahelbise giyen birinin üzerinde siyah elbise olduğunu görmek; o kimse içiniyiye…

Süreklibeyaz elbise giyen birinin üzerinde siyah elbise görmek; o kimse içindünyevi ve uhrevi hüsrana…

Padişah elbisesi giydiğinizigörmek; menfaat elde edeceğinize…

Âlim elbisesi giydiğinizigörmek; âlimlerden faydalanacağınıza…

Zahit elbisesigiydiğinizi görmek; dünya malına ehemmiyet göstermeyeceğinize…

Zenginelbisesi giydiğinizi görmek; dünya malına düşkün olacağınıza…

Yahudi veyaHıristiyan elbisesi giydiğinizi görmek; Hıristiyanlık veya Yahudiliğesempati duyacağınıza işarettir.

» İsmailEş’as: Önü bir renk, arkası başka bir renk olan elbise görmek; insanlararasında saygınlığınızı yitireceğinize ve küçük düşeceğinize…

Kendielbisenizi kemirdiğinizi/ yediğinizi görmek; kendi malınızdan bol miktardaharcayacağınıza…

İç çamaşırıgiydiğinizi görmek; çıkacağınız bir yolculukta uzun süreli kalacağınızaveya bir iş yüzünden hapse gireceğinize…

Elbisenizinzayi olduğunu veya elinizden alındığını ve bu yüzden çıplak kaldığınızı görmek;saygınlığınızın azalacağına…

Birilerininelbisenizi yırttığını görmek; eşinizle bir sorun yaşayacağınıza veüzüleceğinize…

Elbisenizinyırtıldığını görmek; akrabalarınızdan biriyle ya da bir dostunuzla sorunyaşayacağınıza…

Elbisenizibirinin alıp götürdüğünü ve çıplak kaldığınızı görmek; saygınlığınızı yitireceğinize…

Katlanmışbir elbiseyi açmak; yolculuğa çıkacağınıza…

Açık birelbiseyi katladığınızı görmek; kaybolan veya uzun süre görmediğiniz biryakınınız varsa, onun döneceğine…

(Erkek için)kadın elbisesi giymek; malınızın çoğalacağına, ancak büyük bir korku içindeolacağınıza…

(Kadıniçin) erkek elbisesi giymek; hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Elbise bulmak; yolculuğa çıkacağınıza, bulduğunuz elbisenin uzunluk veya kısalığınagöre yolculuğunuzun uzun veya kısa olacağına…

Dikmeyebaşladığınız bir elbiseyi bitirdiğinizi görmek; üzüntüden kurtulacağınızaişarettir.

» İsfahanî:Tabir bakımından en iyi elbise, pamuktan yapılan ve içinde ipek olmayanelbisedir.

İpek,pamuk ya da sansar tüyünden yapılan elbise; haram yoldan elde edilen mala…

Renkliveya ham ipekten yapılan elbise; erkeler için kötüye, kadınlar için iyiye…

Eskielbise görmek; hüküm sahibi biri yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza…

Eskielbise satın almak veya eski elbise giymek; kötüye…

Eskielbise satmak veya üzerinizden çıkarmak; iyiye işarettir.

» Cabir Mağribî: Yıkanmış elbise giymek;günahlardan dolayı tövbe etmeye…

Kirlielbise giymek; yoksulluğa…

Renklielbise giymek; kadınlar ve ordu görevlileri için iyiye…

Fiyakalıelbise giymek; kötüye işarettir.

» ÇağdaşUlema: Altın elbise giymek; pek ciddî olmayan bir vaatte bulunacağınıza vevaadinizi yerine getireceğinize…

Altın işlemelielbise görmek; mutluluk, izzet ve saygıya…

Altın işlemelielbiseye sahip olmak; kazançlı bir alışveriş gerçekleştireceğinize…

Altın işlemeli elbise giymek;iş konusunda zarar edeceğinize ve sıkıntılı günler geçireceğinize…

Güzel bir elbiseye sahipolmak; başkalarıyla iyi ilişkiler içinde olacağınıza…

Pahalı elbisegiymek; bahtınızın açık olacağına…

Beyaz elbisegiymek; saygınlık elde edeceğinize…

Mavi elbise giymek; mutluluğa…

Kırmızı elbise giymek; kibre…

Sarı elbise giymek; ikiyüzlülüğe…

Yeşil elbise giymek; birarzunuzun gerçekleşeceğine...

Siyah elbisegiymek; mateme…

Elbiseyıkamak; tutumlu olacağınıza…

Elbiseyırtmak; ani bir öfke yaşayacağınıza…

Kirli elbisegiymek; iş ve ticaret hayatınızda pek göze gelmeyen önemsiz ilerlemelerkaydedeceğinize…

Elbise yakmak;bir ihanete veya töhmete maruz kalacağınıza işarettir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna