Rüyada Dil Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Dil Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Dil Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Dil görmek ile alakali tabirler, Rüyada Dil görmek ne anlama gelir? Rüyada Dil nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Dil dini rüya tabirlerinde Dil anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada dil görmenin altı tabirivardır:

1-Hikmet

2-Riyaset

3-Tercüman

4-Hacet

5-Delil

6-Çeşitlidillerde konuşabilmek.

» Hz.Danyal (a.s): Dilinizin sağlam olduğunu görmek; iyi bir konuşmacıolacağınıza, tartışmalarda rakiplerinizi alt edeceğinize…

Dilinizinuzadığını görmek; diliyle insanları rencide eden kaba biri olacağınıza…

Bir diledönüştüğünüzü görmek; hastalanacağınıza…

Dilinizdekıl bittiğini görmek; birine iftirada bulunacağınıza veya birinin aleyhindeyalancı şahitlik yapacağınıza…

Dilinizdetüy bittiğini görmek; diliniz yüzünden başınızın belaya gireceğine…

Dilinizdensakal çıktığını görmek; dilinizin iriliği miktarınca mal elde edeceğinizeişarettir.

» İbn-i Sîrîn: Dilinizin kesik veya eksik olduğunu görmek; herhangibir olay neticesinde delil sunmak isterken dilinizin bağlanacağına…

Dilinizingenişlediğini ve uzadığını görmek; üstteki tabirin aksine işarettir.

» Kirmanî: İki dilinizin olduğunu görmek;Allah tarafından size ilim verileceğine…

Konuşmamakiçin elinizle dilinizi kestiğinizi görmek; batıl işlerden tövbe edeceğinizeve inzivaya çekileceğinize…

Konuşurkendilinizin sürçtüğünü ve çirkin şeyler söylediğinizi görmek; Allah'ın darazı olduğu bir şey söyleyeceğinize…

Birininağzınıza dilini soktuğunu görmek; bir konuşma sırasında sözlü olarakbirinden destek alacağınıza…

Birinindilinizi emdiğini görmek; o kimseden ilim öğreneceğinize işarettir.

» CabirMağribî: Dilsiz/ lal olduğunuzu görmek; hem dininizin hem dünyanızın bozukolduğuna…

Bir fakirindilini kestiğinizi görmek; susması için birine para vereceğinize…

Kadınlarındillerini kestiğinizi görmek; utanç perdenizin yırtılacağına…

Dilinizidişlerinizin arasında tuttuğunuzu görmek; bir hakkı veya borcu inkâredeceğinize işarettir.

» İsmailEş’as: Dilinizin uzadığını görmek; birinden küfür işiteceğinize…

Dilinizinasıldığını ve iki parçaya bölündüğünü görmek; halk arasında ikiyüzlülükyapacağınıza…

Hiçdilinizin olmadığını görmek; bazı işlerden geri kalacağınıza ve rakibinizeyenik düşeceğinize…

Dilinizinucunun kesik olduğunu ve bu yüzden konuşamadığınızı görmek; işlerinizigenellikle vekâletle halledeceğinize…

Dilinizinkuruduğunu görmek; kötüye işarettir.


Diyanet Ruya : Kişinin rüyasında dilinin uzun olduğunu görmesi; o kişinin bir kavgada küfürlü konuşacağına ve düşmanına galip geleceğine, bir rivayete göre de düşmanına yenileceğine işaret eder. Bir kişinin rüyasında iki dilinin olduğunu görmesi; o kimsenin iki ilimde, iki sanatta Ve iki işte becerisinin olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında dilinin ağzına sığmayacak kadar büyümüş Ve biçimsiz bir hale gelmiş olduğunu görmesi; o kimsenin namuslu ve terbiyeli insanlara dil uzatacağına, kişinin rüyasında dilinin ağzından dışarıya sarkmış olduğunu görmesi; o kimsenin küfür söyleyeceğine ve yalan konuşacağına, kişinin rüyasında dilinin üzerinde kıl olduğunu görmesi; o kimsenin çok yazdığına yorumlanır.


İhya Rüya Tabirleri : Kişinin sözcüsü, vekili ve arabulucusuna, Kötülük odağı kişi yahut kuruluşlara; dilin uzaması hayasız söze, sözle gelecek belalara, Dilini yutmak, olup bitene göz yumarak işinde kalmaya; dilde tüy bitmesi bir şeyi izahta acze düşmeye, şer işlemeye, Dilinn kesilmesi iddianın boşa çıkmasına, iş ve ticarette zarara uğramaya yahut yumuşak huyluluğa, Dili ısırmak bir şeye öfkelenmeye, dilin çatallaşması söz hatası yapmaya, Birkaç dili olduğunu görmek destek ve yardakçısının olmasına, Dil esir olmaya; birinin dilini yalamak yahut öpmek onun görüş ve düşüncelerini benimsemeye, alimin dilini yalamak ilim tahsil etmeye, Güzel dil, düzgün ve etkili konuşmaya, hayırlı elçiye, Dilde görülen her çeşit çirkinlik ve hoş olmayan durum pişmanlık ve zarara, Hayvan dili, aklı ve sağduyusu olmayan kimseye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Dilbilgisi, Dilsiz, Sürçmek.)


Seyyid Süleyman : Dil, insanın tercümanıdır. Rüya aleminde dilinin uzun olduğunu gören; münakaşalarında kuvvetli deliller getirerek, hasmını mağlup eder. Bir hakimin dilinin uzun olması çok iyidir. Dilini bağlı gören; fakirliğe düşer. Sıkıntı çeker. Dertlerle uğraşır. Başka bir tabire göre düşmanına karşı mağlup olur. Felaketlere uğrar. Buna mukabil bir kimsenin iki dile sahip olması hayırlıdır. Iki ilimde, iki sanatta, iki işte ehil olmaya delalettir.
Bazı tabircilere göre dil, umumiyetle insanı ayıbını ortaya koyar. Dolayısıyle rüyada dil görmek iyi değildir. Kekelediğini gören fesat olur. Fakat, bunun bertaraf olması rüya sahibinin iyiye dönüş yapacağına delalet eder. Düzgün ve kolay konuşanın, işleri yoluna girer. Uyanıkken eziyet veren ve çirkin sayılan bir hali rüyasında dilinde görmek; iyi değildir. Rüyasında net ve güzel konuşan; hikmetli, mantıklı ve tatlı sözlü olur.
Dilinin uzadığını gören çok konuşur. Bu yüzden hem etrafına, hem kendisine zarar verir. Dilinin ağzından çıktığını gören, kötü ve çirkin konuşur. Dilini elinde gören, bir fırsat yakalar. Dilini ısıran; pişman olur. Diline bakan; fena konuşmaktan muhafaza olur. Siyah bir dil; şairlik yahut yalancılık ifadesidir. Dildeki sarılık, hastalığa delalet eder. Dilde renk değişikliğinin meydana gelmesi hiç iyi değildir. Bu rüya hayra yorulmaz.
Dilsiz olduğunu veya ağır, yavaş ve sıkıcı konuştuğunu gören; dinde bozgunculuğa düşer.


MollaCami Tabiri : Rüyada görülen dil,sahibinin tercümanı ve işterini yürütendir.Dil hata yapılan bir yerdir. Bundan dolayı rüyada dilini hareket ettirdiğini gören kimse, bir hata yapar. Eğer dilinde olan uzunluktan veya genişlikten yahut delil getirdiği zaman genişleme gibi bir durum görse, o kimsenin kuvvetli ve kudretli oluşuna ve düşmanlıgında galip gelmesine işarettir.Kavga ve münakaşa yaparken dilinin uzun olduğunu görse, o kimsenini hayasızca sizi söylediğine işarettir.Bazen rüyada dil uzunluğu, sahibinin edebiyatta emsallerine üstün geldiğine işarettir.iki dili olduğunu gören gören kimse, kendisinde bulunan ilim, sıhhat ve delilleri artar, düşmanıng yener.Bir kimsenin rüyada dilinin tutulması ve onun için söz söylemek mümkün olmaması, o kimsenin başta kalmasına işarettir.Rüyada bir kimsenin dilinde siyah kıl bitmesi, hemen çıkacak bir kötülüğe,beyaz kıl bitmesi de so adan çıkacak kötülüğe işaret eder.Dil; güzellik, delil, gidişat ve işarettir.Kişinin dili, kalemi yerindedir. Diiinin göğe yükselecek derecede uzaması,zulmünden dolayı azledilmesine işarettir.Dil, süt emen çocuk ve hilekar bir kimseyle tabir edilir, kendi dilini kaybettiğini gören kimsenin, memedeki çocuğu ölür.Mahkemesi olan bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o kimsenin delili boşa çıkar ve kendisi de zor durumda kalır.Bazı tabirciler rüyada dilinin kesildiğini gören kimse, halim ve selim olur,dediler.Bir kimse hanımının dilinin kesilmiş oldugunu görse, hanımının iffetli ve örtünmüş bir kadın olduguna işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımının onun dilini kestiğini görmesi, hanımının ona şaka yapmasına işarettir.Rüyada bir fakirin dilinin kestiğini gören kimse, akılsız bir adam bir şey verir ve onun konuşmasını meneder. Fakir bir kimse rüyada diğer bir fakir adamın dilini kestigini görse, o kimse o adama kahreder.Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gören kimse, borcu veya emniyet edilip kendisine bırakılan bir mücevheri inkar eder. Bir kimse rüyada dilinde kıl bitmiş oldugunu görse, bu rüya, bazen de o kimsenin söyleyeceği şiire işarettir.Halktan olan bir kimse rüyada dilini yediğini görse, o kimse söyleyeceği birsözden dolayı pişman olur. Eğer o kimse memur ise. dili ve iyi konuşması sayesinde insanların mallarını yer. Rüyada dilini yiyen kimse çok sessiz, sinirine hakim ve idareci bir kimse olur, dediler.Rüyada memurun dilinin kesilmesi, vazifesinden alınmasına işarettir.Rüyada bir şairin dilinin kesilmesi, onu kesen kimse tarafından o şaire gelecek bir mala işaret eder.Rüyada dilinin siyah oldugunu gören kimse, diliyle kendi milletine galip gelir. Eğer bu rüyanın sahibi rezil insanlardan ise, onun yalancı olduguna işarettir.Korku halinde olan bir kimse rüyada dil görse,perişan olur. Ve onun yaptığı işi koruculuk yapan kimseye gizli kalmaz.Rüyada dilini ısırdığını gören kimse, siniri engellemeye çalışır. Bazen bu rüya yemeğe fazla düşkün olmasına işarettir. Dilinin iki parça olduğunu gören kimse, yalancı olur.Bir kimse kendisinin birçok dili oldugunu ve kendisi de şerefli bir adam olmasa o kimsenin evladı ölür.Bir kimse rüyada insanlar onun dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse,onlar onun ilminden istifade etmeyi arzu ederler.Dil, ailesinin işlerini görmek için tutulan hizmetçiye, işçiye, eve, dadıya, pis bir düşmana, meyvesiolan ağaca, hamile kalmayan hanıma, ondan zuhur edecek bir söze, rızka,yollar üzerindeki süprüntüye, eserleri aramaya ya da gizli şeyleri yerlerinden çıkaran kimseye işarettir. Yahut dil, suçla itham edilen canilere, teftişe memur olan gardiyana yahut hapishanenin hizmetçilerine işarettir.Bazen de hayvanın dili, hayvanın ölümüne veya hayatına işarettir.Alim bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o alim mücadele ve tartışmada mağlup olur. Bazen o alimin hizmetçisi yahut talebesi ya da çocuğu ölür.Zanaatkar bir kimse rüyada dilinin kesilmiş olduğunu görse, o kimse işçi ve hizmetçisini veya ortağını kaybeder.Bazen o kimse evini satar.Bazen rüyada dilinin kaybolmasa kendisine çoluk çocuğuna, akrabalarına yahut komşularına gelecek bir musibettten dolayı düşmanının adı geçen kimselerden iyiliğim kesmesine işarettir.Bazen de rüyada bir kimsenin dilini kaybetmesi ve kesmesi hanımım boşarnasına veya bulunduğu yerden haber alamamasına veya o yerden rızkının kesilmesine işarete eder.Bir kimsenin rüyada kesilmiş bir dil gormesi, yaralıların öiümüne yahut bir kimsenin izine düşüp arkası sıra gidene veya gizli şeyleri meydana çıkaran adama işarettir.Bir kimsenin rüyada çokça dili bulundugunu gormesi,o kimsenin malca, ailece veya ilimce ziyadeliğine işarettir. Bazen de bu rüyanın sahibi muhtelif lisanları konuşur.Bir kimsenin rüyada kendi diliyle beraber diğer bir dilin de bulundugunu gormesi,o kimsenin koğucu olduğuna işarettir.Allah-u Teala hakkında bilgiye mazhar olan kimsenin rüyada diiini kesmesi.sessiz kalmaya devam etmesinin Allah (C.C-)a karşı şükrünü yerine getireceğine işarettir.Bir kimsenin rüyada kendi diline baktığını gormesi, o kimsenin lisanını korumaya dikkat ve riayet etmesine işarettir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna