Rüyada Ateş, Kıvılcım Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada Ateş, Kıvılcım Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Ateş, Kıvılcım Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada Ateş, Kıvılcım görmek ile alakali tabirler, Rüyada Ateş, Kıvılcım görmek ne anlama gelir? Rüyada Ateş, Kıvılcım nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve Ateş, Kıvılcım dini rüya tabirlerinde Ateş, Kıvılcım anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Ateş görmenin yirmi beş tabirivardır:

1-Fitne

2-Silah

3-Fesat

4-Yorgunluk

5-Husumet

6-Çirkin sözler

7-İnsanların işine mani olmak

8-Hâkimin hışmı

9-Cezalandırma

10-Nifak

11-Çıkmaza girme

12-İlim ve hikmet

13-Hidayet yolu

14-Musibet

15-Korku

16-Yanmak

17-Hizmet

18-Veba

19-Menenjit

20-Suçiçeği

21-İşlerin açılması

22-Erdem

23-Haram mal

24-Rızk

25-Menfaat.

Ateş parçalarıyemek; yetim malı yediğinize veya yiyeceğinize… [“Haksızlıkla yetimlerinmallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zatenonlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.”[65]]

Ağzınızdan ateş çıktığınıgörmek; yalan ve iftiraya…

Yanınızda tutuşturulmuş ateşolduğunu ve bunun size zarar verdiğini görmek; size hayır ulaşacağına…

Büyük bir ateşte odunlarınyandığını görmek; o bölgede fitne ve savaş çıkacağına…

İnsanların evlerinin kapısınıa-teşe vermek; düşmanınıza karşı zafer elde edeceğinize…

Işığı olmayanbir ateşin sizi yaktığını görmek; menenjit hastalığına yakalanacağınıza...

Aynı ateşin ışık saçtığınıgörmek; sizden veya yakınlarınızdan halkın beğendiği ve övgüyle andığıevlatlar türeyeceğine, yanan ateşin miktarı kadar mal ve büyüklük elde edeceklerine...

Savaş meydanında ateş görmek;yanan ateş miktarınca suçiçeği, veba, menenjit vb. gibi ani ve ölümcülhastalıklar görüleceğine…

Aynı ateşi pazarda görmek;pazar esnafının insafsızlık, dinsizlik ve yalancılık üzere olduğuna...

Bir denize ateş düştüğünügörmek; o bölgedeki hüküm sahibinin yöre halkının malına zorla el koyuponlara zulmedeceğine...

Bilinmeyen bir yerde ateşolduğunu görmek; dinsizliğe…

Birinin elbisesine ateş düştüğünügörmek; o kişinin bela, korku ve endişe içinde olacağına…

Ateşin içinize düştüğünügörmek; sıkıntıya düşeceğinize işarettir.

» Hz.Danyal (a.s): Ateşin canınızı yakmadığını görmek; murada yaklaşmakve işteki zorluğun çözülmesi demektir.

Birinin sizi ateşe attığınıve ateşin sizi yaktığını görmek; bölgedeki söz sahibi birinin sizezulmedeceğine, ama yakında o zulümden kurtulacağınıza ve iyi bir haberlemüjdeleneceğinize işarettir. "Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlikol, dedik.”[66]

Aynı rüyada ateşin siziyakmadığını görmek; istemediğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza…

Kor ateş görmek; ateşlibir hastalığa yakalanacağınıza…

Ateşin vücudunuzu yaktığını görmek;yanan miktar kadar sıkıntı yaşayacağınıza…

Evin kapısına alevli bir ateşdüştüğünü, bedeninizin tamamını yaktığını, ama kalbinde bir korku oluşmadığınıgörmek; soğuk algınlığı, veba, suçiçeği, kızamık vb. hastalıklar karşısındazayıf düşeceğinize…

Ateşin çevrenizi kuşattığınıgörmek; ateş miktarınca haram mal elde edeceğinize…

Aynı ateşin dumanla karışıkolduğunu görmek; haram mal yüzünden sıkıntı, hastalık, savaş veyadüşmanlıkla karşılaşacağınıza…

Aynı ateşin sıcaklığının sizeu-laştığını görmek; biri tarafından gıybetinizin edileceğine işaret eder.

» AllameMeclisî: Ateş görmek; zarara işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Ateş yakılan yer; herkesingidip geldiği yere…

Ateş yakılan yere gitmek veorada size bir şey verildiğini görmek; verilen miktar kadar zillet verezillik yaşayacağınıza, ancak sonunda kötülükten kurtulacağınıza ve daha önceyaptıklarınızdan dolayı pişman olacağınıza...

Kıvılcım görmek; kötü birsöz işiteceğinize…

Kıvılcımların üzerinizesıçradığını görmek; şiddetli bir belaya veya aşka…

Parlak bir ateş sayesindeyönünüzü bulduğunuzu görmek; zahit olacağınıza...

Ateşin ışığının dimdikdurduğunu görmek; bahtınızın oracıkta olduğuna...

Evinizin ateş kıvılcımlarıylaaydınlandığını görmek; iş bakımından kariyerinizin yükseleceğine vebahtınızın açılacağına…

Bu kıvılcımları yokettiğinizi görmek; aile içinde anlaşmazlık çıkacağına ve bu işin sonununyargıya varacağına işarettir.

» Kirmanî:İnsanlara alev topu attığınızı görmek; halk arasında düşmanlıkçıkaracağına...

Dükkânınıza veya malınızın arasına ateş düştüğünü görmek; elinizdeki malın heder olacağına veya yapacağınızbir ticarette malınızı üç kat pahalı satacağınıza ve bu konuda kimseyeacımayacağınıza…

Başkasının evine ateşdüştüğünü görmek; o kişinin söz sahibi birinin eline düşeceğine ve fitneleriyleyüzleşeceğine…

Ateşin elbisenizi yaktığınıgörmek; akrabalarınızla bir sorun yaşayacağınıza veya dünya malından ötürüüzüleceğinize…

Herhangi bir yerde büyük birateş görmek; o yörede fitne ve savaş olacağına…

Yanık bir şey görmek;kadınlar yüzünden biriyle sorun yaşayacağınıza…

Bir şehir, mahalle veyahuteve, orayı tamamen yakıp kül edecek şekilde ateş düştüğünü ve alevlerininyükseldiğini görmek; o yörede şiddetli bir savaş çıkacağına veya bir salgınhastalığının yayılacağına…

Ateşin bazı şeyleri yaktığını,bazı şeyleri yakmadığını görüp korkuya kapılmak; o yörede savaş çıkacağına…

Alevsiz ateş görmek;şiddetli hastalığa...

Ateşle karışık duman görmek;işlerde endişe ve korkuya...

Gökten ateş düştüğünü ve bir bölgeyiyaktığını görmek; yukarıda belirtilen fitne ve belanın o yöre halkınınbaşına geleceğine…

Alev saçan korkunç bir ateşinbelirli bir yere düşüp etrafa zarar verdiğini görmek; o yöre halkı arasındatartışmaların baş göstereceğine…

Yerin altından korkunç birateşin çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek; o yöre halkının,Allah dostlarıyla iftira ve yalan yoluyla mücadele edeceğine…

Ateşin bir yerden başka biryere düştüğünü, ancak zarar vermediğini görmek;  menfaat elde edeceğinize, fakirsenizzenginleşeceğinize…

Bir yere kıvılcım düştüğünügörmek; o bölgede savaş veya fitne çıkacağına…

Aynı kıvılcımların oldukçabüyük olduğunu görmek; o bölgeye ilahî azabın geleceğine… ["Üç kolaayrılmış, bir gölgeye gidin. Ki ne gölgelendiren ne de alevden koruyandır. O,saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir."[67]]

İnsanların arasına kıvılcımdüştüğünü görmek; bölge halkı arasında husumet çıkacağına…

Bir yere ateş atmak veya ateşle oynamak; çok çirkin söze işarettir.

» CabirMağribî: Elinizde parlak bir ateş olduğunu görmek; hükümet işinde görevyapacağınıza…

Aynı ateşin dumanı olduğunugörmek; işinizden endişe edeceğinize…

Aynı ateşin elinize giripkaybolduğunu görmek; işinizde haram mal elde edeceğinize…

İnsanlara ateş verdiğinizigörmek; davranışlarınızla insanlara zarar vereceğinize ve halkın nefretinikazanacağınıza…

Ateşte yemek pişirip yemek;güzel sözler işiteceğinize işarettir.

» İsmail Eş'as: Gökyüzünden yağmur gibi ateş yağdığını görmek; o yörede hüküm sürenkimselerin kargaşa çıkararak kan akıtacaklarına...

Gökyüzünden gelen bir ateşinyere düşerek yiyecekleri yaktığını görmek; ibadetlerin Allah katında kabulolduğuna… ["Doğrusu Allah bize, (gökten inen) ateşin yiyeceği yakıp(kül edeceği) bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti,diyenlere de ki…"[68]]

Gökyüzünden ateşin geldiğini,ama kimseyi yakmadığını görmek; bir ilahî azabın yaklaştığına... ["Bugünbirbirinize ne fayda, ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara,yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın, diyeceğiz.”[69]]

Büyük bir ateşin başındaısındığınızı görmek; nüfuz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza…

Ateşin üzerine bir şeyler dökmek; dünyevî işlerinizi sonlandırdığınıza…

Gökten ateşin düştüğünü veçayırları yaktığını görmek; bölgede ani ölümlerin yayılacağına…

Büyük bir ateşin minare veyakubbeyi yaktığını görmek; bölgede yaşayan söz sahibi birinin öleceğine…

Yerden çıkan bir ateşin alevsaçtığını görmek; bölgede gizli bir define olduğuna işarettir.

» ÇağdaşUlema: Ateşin alev aldığını görmek; bir yakınınıza âşık olacağınıza…

Ateşi aşırı dumanlı görmek;bir felaket veya sorunla karşılaşacağınıza…

Bayırda ateş yakmak ya dagörmek; gönlünüze göre bir dost edineceğinize…

Ateşin etrafında dans etmekya da başkalarını bu işi yaparken görmek; sevindirici bir haber alacağınıza…

Ateşe düşmek; büyük bir zararauğrayacağınıza…

Ateş kıskacı görmek; zorbir durumla karşılaşacağınıza…

Soba veya ocakta ateş görmek;çocuk sahibi olmak için plan yapacağınıza veya çocuklardan yana sevineceğinize…

Soba veya ocaktaki ateşisöndürmek; ciddi bir hastalığa yakalanacağınıza işarettir.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna