Rüyada At Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri
Ana Sayfa »Rüya Tabirleri » Rüyada At Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada At Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

   

Rüyada At görmek ile alakali tabirler, Rüyada At görmek ne anlama gelir? Rüyada At nasil tabir edilir? Diyanet rüya tabirlerine göre ve At dini rüya tabirlerinde At anlamı ve tabirini huzursayfasi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): At görmenin beş tabiri vardır:

1-İzzet

2-Mertebe

3-Hükümdarlık

4-Büyüklük

5-Hayır ve bereket.

» Hz.Danyal (a.s): Arap atı; büyüklük, izzet ve makama…

Uysal ve evcilArap atına binmek; o atın değeri ve güzelliği kadar büyüklük, baht ve saadetelde edeceğinize…

Yakaladığınız veya başkasınınsize verdiği ata binmek; atın üzerindeki eyer, üzengi, gem vb. şeylerineksiklik veya fazlalığına göre saygınlık elde edeceğinize…

Atınızın uzuvlarındanbazılarının eksik olduğunu görmek; o ölçüde izzet ve makamınızınazalacağına işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Çıplak ata binmek;belaların ve günahların fazlalığına işaret eder. Rüyadaki at başkasına ait ise,bu özellik de at sahibine ait olur.

Çıplak ve uysal bir atabinmek; büyüklük ve şeref demektir.

Sıradan veya kanatlı bir atüzerinde uçtuğunuzu görmek; hem din bakımından, hem de dünya bakımındanbüyüklük kazanılacağına işarettir. Bu rüya ayrıca yolculuğa da yorulabilir.

» Kirmanî:Alaca renkli ata binmek; bir iş neticesinde tanık olarak çağrılacağınıza…

Siyah ata binmek; mal vebüyüklük kazanacağınız bir işe…

Kızıl yelesi ve kuyruğu olan bir ata binmek; din bakımından hayra…

Sarı ata binmek; hafifbir hastalığa…

Attan inmek; alçalışa...

Çıplak attan inmek; günahıterke…

Tam teçhizatlıve silahlı bir şekilde ata binmek; büyüklük elde edeceğinize…

Savaş için hızla atkoşturmak; hız miktarınca günah işleyeceğinize veya üzerinize bir korkugeleceğine...

Bindiğiniz atın sizi bircamiye/ mescide götürdüğünü görmek; yapacağınız işte hiçbir hayrınolmadığına…

Mescide götürdükten sonradışarı çıkardığını görmek; hayra…

Atın sizinle konuştuğunugörmek; insanları şaşırtacak bir iş yapacağınıza…

Yabancı biratın evinize veya sokağınıza geldiğini görmek; saygın bir insanın evinizeveya bulunduğunuz sokağa geleceğine...

Bir atın sokaktan dışarıçıktığını görmek; saygın bir insanın o sokakta kaybolacağına veya öleceğineişarettir.

» CabirMağribî: Yakaladığınız veya başkasının verdiği dişi bir ata binmek; ayağıuğurlu bir kadınla evleneceğinize…

Atın alnındabenek olduğunu görmek; evleneceğiniz kadının anne ve babasının aynı ırktanolmadıklarına…

Dişi atlarıyeşilimsi görmek; evleneceğiniz kadının dindar ve inançlı biri olacağına…

Kızıl yelelive kızılkuyruklu at görmek; makam sahibi azize bir kadına…

Dişi atlarınyanında tayları olduğunu görmek; o kadından çocuğunuz olacağına ve taylarıncinsiyetine göre erkek veya kız çocuğunuz olacağına…

Sizinlebirlikte atın üzerinde bir başkasının olduğunu görmek; arkanızda oturanşahsın size tabi olacağına…

At eti yemek; nüfuzsahibi birinin size ilgi duyduğuna ve bu yüzden sizi yanına alacağına…

Oturduğunuz semtte veya evdeçok sayıda at görmek; o yöreye yağmur yağacağına veya sellerlekarşılaşacağınıza işarettir.

» İsmailEş'as: Uysal bir ata binmek; zengin ve saliha bir bayanla evleneceğinize,böyle bir kadını tanımıyorsanız, bu özellikteki bir bayanla arkadaş olacağınızave ondan hayır elde edeceğinize...

Atınızın kulağının kesikolduğunu görmek; büyük ve saygın kişilerin mesajının size ulaşmayacağına...

Atınızın yüzüstü yereçakıldığını ama hemen doğrulduğunu görmek; bazı işlerinizde aksaklıkmeydana geleceğine, sonra tekrar düzeleceğine…

Kuyruksuz bir at satın almakve ona binmek; soysuz bir kadınla evlenmek istediğinize…

Atınızın size çifte attığınıveya sizi ısırdığını görmek; eşinizin gizli bir işle meşgul olduğuna…

Biri tarafından atınızınçalındığını görmek; karınızın ölmesinden korktuğunuza…

Atınızın kaybolduğunu görmek;boşanacağınıza…

Kendi atınızı sattığınızıgörmek; saygınlığınızın azalacağına veya boşanacağınıza işarettir.

» Cahiz:At görmek, rüya sahibinin nefsi arzularına işarettir.

Vahşi vehuysuz at görmek; nefsi duygularınızın kabardığına…

Uysal at görmek; nefsiduygularınızın daha da azılı hâle geldiğine…

Yabancı bir atın bir yerdençıktığını görmek; bulunduğunuz semtte yaşayan saygın bir kimsenin öleceğineişarettir.

» ÇağdaşUlema: Aşağıdaki rüyalarda atın rengi beyaz ise, olumlu yorumlar gerçeğedaha yakın, olumsuz yorumlar daha uzaktır. Siyah at ise bunun aksinedir.

Atı eyerli veya eyersizolarak merada görmek; özgür ve bağımsız olacağınıza…

Atı ahırdagörmek; huzur ve asayişe…

Atı eyerli vebineksiz olarak görmek; olağanüstü bir ilerleme göstereceğinize…

Vahşi atabinmek veya aynı atı sürmek; zorlukları aşacağınıza ve kalıcı bir başarıelde edeceğinize…

Vahşi bir atıehlileştirememek; hedefinize ulaşamayacağınıza…

Ata binmeye çalışmak amabinememek; uğursuzluğa…

Vahşi bir atın çifte attığınıgörmek; tehdit edici sorunlarla karşılaşacağınıza ve bunların üstesindengeleceğinize…

Ürkek atabinmek ve yere düşmemek; oldukça riskli bir durumdan başarıyla çıkacağınıza…

Atla bir çukurveya engelin üzerinden atlamak; önünüze çıkan engelleri tüm gücünüzlegeride bırakacağınıza…

Attan düşmek; birtehlikeyle karşılaşacağınıza…

Atın ot yediğini görmek;her an tatsız bir olayla karşılaşabileceğinize…

Atın şeker veya ekmek kokusualdığını görmek; vefalı bir dostla karşılaşacağınıza veya tanışacağınıza…

Bir atın gemle şahakalktığını görmek; zahmetli bir uğraştan sonra başarıya ulaşacağınıza…

Atın geminin zorlaçıkarıldığını görmek; zahmetli bir uğraştan sonra başarıya ulaşamayacağınıza…

Kendinize ait bir atıçektiğinizi görmek; aile içi bir vefasızlığa…

Atı arabaya koşmak; yoğunbir uğraş neticesinde başarı elde edeceğinize…

Boynunda değerlibir hamut olan atı oldukça şık bir faytona koşmak; saygınlık ve itibar eldeedeceğinize…

Arabayakoşulmuş ürkek bir at görmek; ailece büyük bir tehlike içerisinde olacağınıza…

Atın yere düştüğünü ve arabanındevrildiğini görmek; herhangi bir olay neticesinde zarar göreceğinize,ancak ailenizin mutlu bir yaşam süreceğine…

Devrilen bir faytondakendinizi görmek; büyük bir ümitsizlik yaşayacağınıza veya kötü bir sonlakarşılaşacağınıza…

Bir sirkteeğitilmiş at görmek; oldukça güçlü bir kimsenin yardımıyla destekleneceğinize…

At yavrusu/ tay görmek; sevindiricibir haber alacağınıza…

Isırgan at görmek; mutluluğa…

Ölü at görmek; zarara...

Ata gem ve hamut takmak; yenibir işe başlayacağınıza…

Toprağa çalansarı renkli at görmek; bir dostunuzla karşılaşacağınıza işarettir.


Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada yanında at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder. Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. bazen da o kimse için yolculuk meydana çıkar. Çünkü yolculuk manasına olan «sefer» at manasına olan «feres» ten müştaktır.
Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur. Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yaşar. Bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asıllı bir kadınla evlenir. Asil olan asılsıza nisbetle şereflidir. bazen da at, güzel yapılmış eve delalet eder.
Kır at, düşmana galip gelmektir. Çünkü kır at meleklerin atların-dandır.
Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı sekil san at, takva ve dindir. Bir kimse, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata bindiğini görse, bazen rakı içer. Çünkü vasfı yapılan at manasına gelen «kümeyt» kelimesi, içkinin isimlerindendir.
Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin adetini işler, özellikle mezkûr at meşhur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layık olursa.
Kısrak at, zevcedir. Tekrar binme niyetinde olmayarak dişi attan indiğini ve gemini çıkardığını gören kimse, hanımını boşar.


Diyanet Ruya : Rüyada at görülmesi hakkında tabirciler atın rengine ve şekline göre çeşitli şekillerde yorumlar yapmışlardır. Rüyada siyah at görülmesi; büyüklüğe ve zenginliğe, iyi bir cins at görülmesi; rızkın artmasına ve gücün çoğalmasına, beyazımsı bir at görülmesi; kazançlı işler peşinde koşulacağına, kırmızı veya kül renginde bir at görülmesi; işlerin bozulacağına, boz renkli bir ata binildiğinin görülmesi; düşmanlara galip gelineceğine işaret eder. Siyah bir ata binildiğinin görülmesi; şeref ve saygınlığın artacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin kısa süre sonra evleneceğine bir taya (at yavrusuna) bindiğini görmesi; eğer bekâr ise zengin iyi bir hanımla evleneceğine veya bir ev satın alacağına, rüyasında ata bindiğini gören gerçekten ata binen birisi ise; değerli bir makama yükseleceğine veya bir seyahate çıkacağına, rüyasında gemsiz bir ata bindiğini gören kimsenin; istemediği bir kimsenin emrine girerek onun emrinde çalışacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında huysuz bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin yalancı ve hilekâr birisiyle karşılaşacağına ve ondan zarar göreceğine, rüyasında eğersiz bir ata bindiğini gören kimsenin; işlerinin ters gideceğine ve olumlu netice alamayacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir at öldürdüğünü görmesi; mal ve paraya kavuşacağına, bir at tarafından ısırıldığını gören kimsenin; herkes tarafından saygı ve hürmet göreceğine delalet eder. Kişinin rüyasında at eti yediğini ve attan düştüğünü görmesi iyi yorumlanmaz. Attan düştüğünü gören kimsenin; ya para kaybedeceğine ya da sağlığının bozulacağına yorumlanır Bir kimsenin rüyasında at sattığını görmesi iyiye yorumlanmaz. Böyle bir rüya gören kimse ya birisiyle kavga eder, ya da aile hayatında geçimsizlik baş gösterir. Rüyasında pazardan bir at satın aldığını gören kimse; eğer görevli ise kısa zamanda terfi edeceğine delil sayılır. Bir kimsenin rüyasında erkek at görmesi; iktidar ve güç sahibi olacağına işarettir. Kişinin rüyasında bir dişi ata bindiğini veya satın aldığını görmesi; şeref ve saygın bir hanımla evleneceğine, eğer rüya sahibi evli ise o takdirde büyük bir arazi alacağına delalet eder. Rüyada sokak aralarında grup halinde dolaşan atların görülmesi o yerlere yağmur yağacağına ve sellerin olacağına işaretle tabir edilir. Rüyanızda bir attan inip başka bir ata bindiğinizi görmeniz; eğer memur iseniz; memuriyetinizi veya işinizi değiştireceğinize delalet eder. Rüyada bağlı bir at görülmesi; gecikmiş bir mutluluğa, silâhlı olarak bir ata bindiğinizi görmeniz; yüksek bir memuriyete, başarılı ve güçlü olmaya, atın çalındığını görmeniz; işinizi kaybedeceğinize veya hasta iseniz öleceğinize, rüyanızda bindiğiniz attan indiğinizi görmeniz; işinizden çıkarılacağınıza, itibardan ve gözden düşeceğinize yorumlanır.


İhya Rüya Tabirleri : Makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. At, güzel evdir. Beyaz at düşmana galip gelmeye, Siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa, Bekarın kısrağa binmesi asil ve zenggin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Siyahata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir. ( Ayrıca Bakınız; Beygir.)


MollaCami Tabiri : Rüyada ata binmek, gerçekte ata binen kimse için, şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek, bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağınaişarettir. Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, rüya sahibinin iktidarının artmasma, rızkının çoğalmasına, beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı işlerin peşinden koşmaya, koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, işlerin bozulmasına işarettir.Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder. Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibarı, mevkisi yükselir. Kır atabindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir. Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir. Huysuz ve azgın ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasına vebundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder. Eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder. Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Bir at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür. Ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur. At eti yediğini görmek, rüya sahibiiçin iyi değildir. Attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Dişi at ise, şerefli bir kadındır. Bir kısrağa bindiğini veya satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder. Takım atların evler arasında koşturmaları ve böylece bir yere veya bir mahalleye girmeleri, o yere isabet edecek yağmur ve sellereişaret eder.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna