Nasr Suresi ve anlamı, tefsiri, fazileti
Ana Sayfa »Kur'an-ı Kerim Portalı » Kur'an-ı Kerim » Nasr Suresi ve anlamı, tefsiri, fazileti

Nasr Suresi ve anlamı, tefsiri, fazileti

   

Nasr Suresi ve anlamı, tefsiri, fazileti

Yüce kitabımız Kuranı Kerim surelerinden Nasr Suresi anlamı, Nasr Suresi meali, Nasr Suresi fazileti  bu sayfada derledik. İşte Nasr Suresi tefsiri , Nasr suresi okunuşu ve anlamı ile Nasr suresi hakkında tüm detaylar.

Nasr, yardım, üstünlük ve zafer anlamına gelir. Nasr Suresi Medinede nazil olmuş olup 3 ayettir. Sure adını ilk ayetinden almaktadır. Hz. Peygamberin tebliğinin gayesine ulaştığını, dolayısıyla dünyadaki görevinin tamamlanıp Yüce Dosta (Refik-i A'lâya) dönme zamanı geldiğini beyan buyurur.

Nasr Suresi; Kur ânda sûre olarak en son nazil olan sûredir. Mekke'nin fethiyle müslümanlar için bütün fetih kapılarının açılacağına işaret etmektedir. Bu küçük (kısa) sûreler, islâm tarihinin birer safhasını dile getirmektedir.

Mekke'den bir gece gizlice Ebû Bekir'le çıkan Peygamberimiz, 8 sene sonra Mekke'yi fethedip Ka'be'yi putlardan temizliyor. Ve insanlar, bölük bölük müslümanlığa giriyorlardı. İşte bu sûre o büyük hadiseye işaret ediyor.

Nasr Suresi Arapça yazılışı

nasr suresi arapça yazılışı

Nasr Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Nasr Suresi dinleNasr Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2- insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.
3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Nasr Suresi Fazileti
Yüce Rabbimiz, Kur"ân-ı Kerim"de "Biz, Kur"ân"ı peyderpey (âyet âyet, sûre sûre) indiriyoruz ki, müminler için bir şifa, bir rahmet olsun." manevi dertlere şifa ve rahmet-i ilâhiyeye ermeye de vesile olsun” buyuruyor.

Her sûrenin, her âyetin kendisine has özelliği vardır. Biz de bu kitabımızda bazı sûrelerin özelliklerinden kısa kısa bahsetmeye niyet ettik. Hadis-i Şerifde şöyle buyuruluyor:

1. “Nasr Sûresi, Kur"ân"ın dörtte birine denk (eşit)tit."

Yani, 4 kere Nasr Sûresini okumak, Kur"ânın bir kere hatmetmek demektir. Bir kere hatim sevabı alınır.

2. “Nasr Sûresini okuyanın rızkı bol olur. Yoksulluk fakirlik görmez. Tevbesi kabul olur. Günahları bağışlanır " Hz. Cübeyr (R.A.), bir gün Hz. Peygamberin kendisine şöyle dediğim anlatır: Hz. Peygamber (S.A-V).

Ya Cübeyr! Bir seyahate (yolculuğa) çıktığında arkadaşlarından daha sevimli, kazanç bakımından daha kârlı olmayı sever misin?” buyurdu:

"Öyle ise, 1. Kafirûn, 2. Nasr, 3. ihlâs, 4. Felak, 5. Nâs Sûrelerini, bu beş sûreyi besmele ile oku." buyurdu.

Hz. Cübeyr (R.A.) anlatıyor: "Önceleri ben arkadaşlarım arasında en değersiz, en kazançsız olan idim. ResûluIIdh'm (S.A.V.), bu tavsiyelerini yerine getirdim, bu sûreleri her zaman okumaya devam ettim. Ve yolculuktan döndüğüm zamanlar, arkadaşlarımdan daha kazançlı ve daha gösterişli (saygınlıklı) bir hal kendimde meydana gelir oldu ”

Ey Hak İçin Kardeş! Bu inceliklere gönül ver. İşinde gücünde, üç beş dakikalık bir zamanını bu sûrelere ayınp okuyuver. Göreceksin ki, her bakımdan insanlann en gösterişlisi (en saygıdeğeri) oluvermişsin.

İnsanlar arasında saygıdeğer bir kişi olmak için Cenâb-ı Hakk"m rızasına ermek gerekir. Çünkü, insanların kalblerindeki sevgiyi, muhabbeti Allâh yaratır. Bir kulunu Allâh severse, kullan da sever. Allâh sevmezse kullan da sevmez.

Yirminci asırda insanlann birbirlerini seviyor gibi görünmesi hep dünya menfaatine dayanmaktadır ki, bu sevgi değildir. Buna sahtecilik ve aldanış demek yerinde olur.

Birbirine menfaat hortumuyla bağlı olan adamlar, hortum delinince veya kopunca, bakarsın ki, o dost gibi seviyor görünen adam, saniyede düşman oluvermiştir.

Ey Dost! Okuduğun satırlan, kendi irfan hâzinende şöyle bir kanştırmanı tavsiye ederim.

Muhammed Esed Nasr Suresi Tefsiri
Minâ'da Hz. Peygamber'in H. 10. yılın Zilhicce ayında gerçekleştirdiği Vedâ Haccı sırasında -yani, vefatından yaklaşık iki ay önce- nazil olan bu sure, kesinlikle o'nun insanlığa duyurduğu son tam suredir. Bir gün önce (Zilhicce ayının 9'u Cuma günü) şu ayetler nazil olmuştu: “Bugün sizin için dininizi tamamladım, size bütün nimetlerimi bahşettim ve Bana tam teslimiyeti (islâm) dininiz olarak seçtim” (5:3); ve bu ayetlerin hemen ardından bu sure nazil olduğundan Hz. Peygamber'in bazı arkadaşları bu sözlerden, o'nun görevinin tamamlandığı ve artık vefat etmek üzere olduğu sonucuna vardılar (Buhârî). Gerçekten de Hz. Peygamber'in Nasr suresinin nüzulünden sonra aldığı tek vahiy, Bakara'nın 281. ayeti olmuştur.


1 ALLAH'ın yardımı ve zafer geldiğinde, 2 ve insanların Allah'ın dinine1 dalga dalga girdiklerini gördüğünde, 3 Rabbinin sınırsız şanını yücelt, O'na hamdet ve O'ndan mağfiret dile: çünkü O, her zaman tevbeleri kabul edendir.


1 Yani, Allah'a tam teslimiyet dinine: karş. 3:19. “Allah katında tek [hak] din, [insanın] O'na tam teslimiyetidir”.


2 Yani, insanlar doğru dine kalabalıklar halinde girseler bile, mümin kendine aşırı güvenden kaçınmalı, tersine daha mütevazi ve kendi zaaflarının daha fazla bilincinde olmalıdır. Ayrıca Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Dikkat edin, insanlar dine büyük gruplar halinde giriyorlar -ama öyle bir zaman gelecek ki yine büyük gruplar halinde ayrılacaklar” (İbni Hanbel, Câbir b. Abdullah'tan rivayeten. Benzer bir Hadis, Ebû Hureyre'nin rivayeti ile Mustedrek'te geçmektedir).

 

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna