Haccın şartları ve kısımları nelerdir
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Haccın şartları ve kısımları nelerdir

Haccın şartları ve kısımları nelerdir

   

Haccın şartları ve kısımları nelerdir

Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdında bulunmaktır. Hac Din deyiminde ise: "Arafat'da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama'yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret etmekten ibaret olan ve İslâm'ın şartlarından birisini teşkil eden ibadettir. Hac yapan kimseye Hâcc (Hacı) denir. Bunun çoğulu "Hüccac"dır.

HACCIN ŞARTLARI VE KISIMLARI

Haccın farz olmasının şartları:
Müslüman olmak,
Haccın farz olduğunu bilmek,
Bâliğ (ergen) olmak,
Akıllı olmak,
Hür olmak,
Hacca gidip geleceği nakil vasıtası ve yol masrafları için parası olmak,
Vakit (hac ayları),
Hacca gidip dönünceye kadar bakmakla mükellef olduğu kimselerin geçimlerini temin etmiş olmak.

Haccın farz olması için zekâtta olduğu gibi belli bir nisâb yoktur.

Haccın edâsının farz olmasının şartı:
1- Sıhhatli olmak,
2- Yol emniyeti olmak,
3- Hacca gitmeye (hapislik gibi) bir mânî olmamak,
4- Kadınların yanında kocası veya güvenilir bir mahreminin bulunması,
5- Kadınların iddet bekliyor olmaması.

Hac, hükmü itibâriyle üç kısımdır:

Farz hac: Kendisinde haccın şartları bulunan kimselerin, ömürlerinde bir defa yapmaları îcâbeden hacdır.

Vâcib hac: Bir kimsenin nezrederek (adayarak) üzerine vâcib kıldığı hacdır. Başlandıktan sonra bozulan nâfile haccın kazâsı da vâcibtir.

Nâfile hac: Farz ve vâcib olan hac dışındaki hac nâfiledir

Henüz hac farz olmayan çocuğun veya kölenin yapacağı hac da nâfiledir.

Farz, vâcib yahut nâfile hac edâsı itibarı ile üç türlüdür:

Hacc-ı İfrâd: Hac mevsiminde umresiz olarak yapılan hacdır.

Hacc-ı Temettü: Aynı senenin hac aylarında umre ve haccı ayrı ayrı ihramlarla edâ etmektir. Temettü haccına niyet eden kimse -haccın umresini yapıp ihramdan çıktıktan sonra tekrar hac için ihrama girmeden önce- dilediği zaman bir Mekkeli gibi umre yapabilir. Şükür kurbanı kesmesi vâciptir. Hacc-ı temettü, hacc-ı ifrâddan daha faziletlidir.

Hacc-ı Kırân: Bir ihrâmla umre ve haccı berâber yapmaktır. Hacc-ı temettûde olduğu gibi şükür kurbanı kesmek vâciptir. Hacc-ı kırân, hacc-ı ifrâd ve hacc-ı temettûdan daha fazîletlidir.

Hacc-ı kırân ve hacc-ı temettü âfâkî olanlar (Mikât hâricinden Mekke'ye gelenler) içindir. (Hac Rehberi, Fazilet Neşriyat)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna