S harfi ile başlayan hayvan isimleri
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » S harfi ile başlayan hayvan isimleri

S harfi ile başlayan hayvan isimleri

   

S harfi ile başlayan hayvan isimleri

S harfiyle başlayan hayvanların isimleri yani baş harfi S ile başlayan hayvan isimleri hangileridir? İşte baş harfi S olan hayvan türleri nelerdir hakkında bilgi.

S harfi ile başlayan hayvan adı, resmi ve o hayvan hakkında bilgi

Saka kuşu 
Saka kuşu : Erişkinlerde gaga dibinden gözün arka ucuna kadar yayılan kırmızılığı yalnız gaga ile göz arasındaki koyu esmer bir bant keser. Gözün gerisindeki yanları beyaz, tepe ve boyun yanları siyahtır.

Salyangoz   Salyangoz : Salyangoz, yumuşakçalar şubesinin Orthogastropoda sınıfındaki kabuklu kara hayvanlarının ortak adı. Salyangozlar, tatlısularda, denizlerde ve bütün çevrede görülebilen hayvanlardır.

Samur   Samur : (Martes zibellina), sansargiller (Mustelidae) familyasından kürk ticaretinde postu en değerli sayılan Rusya'nın kuzeyindeki soğuk ve çok geniş Sibirya bölgesinde yaşayan memeli türü.

Sansar   Sansar : sansargiller (Mustelidae) familyasından Martes cinsini oluşturan hepçil hayvanların ortak adıdır.Kediyi andıran uzun ve ince bir vücudu, uzun ve bol tüylü kuyruğu vardır. Boyları 40–50 cm, ağırlıkları 2 kg civarındadır.

Sardalya  Sardalya : Vücut yuvarlak, yanlardan hafif basık, solungaç kapakları dalgalı görümündedir. Vücudun yanlarında ve sırta yakın bölgelerde siyah noktalar bulunur. Vücut üst tarafta yeşilimsi, yanlarda gümüşi beyazdır.

Sarig  Sarig : Keseli memelilerden bir hayvandır. Amerika'da yaşar, 40 kadar çeşidi vardır. Çoğu irice bir tavşan büyüklüğündedir. Külrengi tüyleri vardır. Sivri burnu ile hemen tanınır.Ayaklarında beşer parmak bulunur, arka ayaklarındakiler hayvanın dallar üzerine tutunup yürümesine elverişli biçimdedir.Uzun olan kuyruğunu da dallara sararak tutunabilir.

Sazan balığı Sazan balığı : Sazan, sazangiller familyasına adını veren tatlı su balığı. Göl ve yavaş akan derelerde bulunur. Uzun gövdeli, solucan, böcek larvaları ve bitkilerle beslenen bir dip balığıdır. 1,5 metre boyunda, 35 kg ağırlıkta olanları vardır.

Semender  Semender : Kuyruklu kurbağalar ya da Semenderler (Caudata ya da Urodela), iki yaşamlıların yaklaşık 500 türünün ortak adıdır.Vücutları uzunlamasına ve uzun kuyrukludurlar.
Nesli tükenmemiş olanlar Urodela olarak gruplandırılırken bilinen tüm fosil kalıntıları ve nesli tükenmiş türleri ile beraber Caudata adı altında gruplandırılırlar.

Serçe  Serçe : Passeridae familyasını oluşturan, insanlara yakın çevrelerde yaşayan, göçücü olmayan, konik gagalı kuş türlerine verilen ad.11-12 cm boyunda, 50 kadar türü vardır. Genellikle kahverengi, siyah ve boz renklidirler. Büyük sürüler meydana getirirler. Afrika'da pirinç tarlalarına büyük zarar veren altın serçe sarı tüylüdür. İnsanların çevresinde yaşayan evcil serçenin, sırt ve kanatları kahverengi, karın kısmı gridir. Erkeklerin gerdanında siyah bir leke bulunur. Dişiler daha sönük renklidir.

Sıçan  Sıçan : Keme, Muridae familyasının Rattus cinsini oluşturan fare türleri. Tür Adı: Rattus norvegicus Kemelerin sivri ağızları ve kesik üst dudakları vardır. Sadece bir adet keskin dişi ve bir kemirme dişi vardır.

Sığır  Sığır : memeli hayvanların çift toynaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasının sığırlar (Bovinae) alt familyasından evcil büyükbaş hayvan.
Çoğunlukla evcil olan, kaba ve hantal yapılı, kuyrukları püsküllü, boynuzlu büyükbaş hayvanlardır.

Sığırcık kuşu Sığırcık kuşu : Sığırcık ya da bayağı sığırcık, ötücü kuşlar takımından, sığırcıkgiller familyasına ait orta boyutlarda bir kuş türüdür. Yaklaşık 20 cm. boyunda ve parlak siyah tüylere sahip olan sığırcığın tüylerinde yılın bazı dönemlerinde beyaz benekler görülür.

Sırtlan  Sırtlan : familyasının bir alt familyası. Büyükçe sayılabilecek karasal etobur memelidirler. Afrika kıtası ve Hint alt kıtasına özgüdür. Leş de yerler.Aslan, pars (leopar) gibi güçlü hayvanların elinden kolaylıkla avlarını alabilirler. Afrika'da bulunan etobur hayvanların arasındaki (timsahlardan sonra) en güçlü çeneye sahip hayvandır.

Sincap  Sincap :  familyasından uzun kuyruk tüyleri ile dikkat çeken kemirici memeli hayvan türlerinin ortak adıdır. Eski Türkçe'de Teyin/Deyin/Değin ve çekelez adlarıyla da bilinir.Vücudunun üst kısmı açık sarıdan kırmızımsı kahverengine ve siyaha kadar değişir. Alt tarafı tamamen beyazdır. Omurgalı hayvanların içine girer. Kışın, kıl uçlarında siyah pigment miktarı artar. Bu nedenle kırmızı renkte olanlar, kışın daha koyu görünür.

Sinek  Sinek : iki kanatlılar ya da çift kanatlılar (Diptera) denen böcek takımından eklembacaklıların ortak adıdır.
İki kanatlılar takımında yer alan sinekler arasında sivrisinek, tatarcık, karasinek ve büvelek adıyla ön plana çıkarlar ve başkalaşım geçirirler.
Dünya genelinde 177 familyada toplanan 120 000 tür bulunur. Palearktikte 120 familya ve 29 579 tür, Türkiye'de ise 63 familya ve 1170'den fazla tür vardır

Sivrisinek  Sivrisinek : çift kanatlılar (Diptera) takımının Culicidae familyasından kan emici zararlı böceklerin ortak adı.
Kan emmek için yaklaşırken vızıltılı sesleriyle kolayca tanınan, ince uzun bacaklı narin böceklerdir.Larvaları alt familyaya bağlı olarak farklıdır. Anophelinae türleri su yüzeyine paralel (yatay) durmaları ile su yüzeyine eğik olarak asılı Culicinae larvalarından kolayca ayrılır.

Siyam kedisi Siyam kedisi : Güneydoğu Asya'da günümüzde Tayland olarak bilinen Siyam'da kutsal tapınaklarda beslenen ve buradan tüm dünyaya yayılan kedi ırkı. Tayland dilindeki adı Wichien Maat'tır.Siyam kedileri kulakları, patileri, arka ayakları ve kuyrukları renkli noktaları olan açık renkli bir kürke sahiptir. Yavru siyamlar doğuşta krem veya beyaz renkte olurlar ve ilk aylarda vücutlarının çeşitli bölgelerinde görünür hale gelen noktalar gelişir.

Solucan  Solucan : Bâzı omurgasız hayvan türlerinin adı. Solucanın vücudu, her birinde hemen aynı organların bulunduğu bir bölümlerden ve halkaların dizisinden oluşur. İçinde ve dışında hiçbir sert parçası yoktur.Dünya'da yaklaşık 2.000 tür solucan çeşidi bulunmaktadır. Türkiye'de 3½ m'lik dev solucanlar olduğu gibi, minik bir fener gibi parıldayan 35 cm uzağa kadar keskin alkali püskürterek kendisini koruyabilen solucanlar mevcuttur. Fakat en çok karşılaşılan ve bilinen 10 cm'lik âdî solucan türüdür.

Som Balığı Som Balığı : som balığı ya da somon olarak adlandırılan balıkların hepsi Salmoniformes sınıfının Salmonidae familyasına ait olsalar da aslında bu familyanın farklı cinslerindenlerdir: Salmo, Salmothymus, Stenodus ve Oncorhynchus.Atlantik somonu (Salmo salar) ve pasifik somonları (Oncorhynchus) tatlı suda yetişip denize göç eden ve sonra yumurtlamak için tekrar tatlı sulara dönen göçebe balıklardır.

Su aygırı Su aygırı : Nil aygırı olarak da bilinir, su aygırıgiller (Hippopotamidae) familyasından çok büyük memeli bir otobur hayvan. Bu familyanın diğer türü ormanda yaşayan cüce suaygırı (Hexapotodon liberiensis) dır.
 
Sülük  Sülük : Sülükler ya da, halkalı solucanlar şubesine ait bir sınıfdır. Sülüklerin tatlı su, kara ve deniz formları vardır. Oligochaeta, şubesiyle yakın akrabalardır ve klitellum yapısını bulunudururlar. Toprak solucanları gibi hermafroditlerdir.

Sümüklü böcek  Sümüklü böcek :  aslında eklembacaklı türü olan böcek değil, gastropoda (karındanbacaklılar) sınıfından, kabukları körelmiş ya da hiç bulunmayan yumuşakçaların (mollusca) ortak adıdır.
Sümüklüböcek adı genel olarak karada yaşayan ve pulmonata (akciğerli salyangozlar) altsınıfında yer alan kabuksuz ya da kabuğu körelmiş yumuşakçalar için kullanılır.

Sünger  Sünger : Porifera), (Latince, porus (delik) ve ferre (taşımak)tan); omurgasız hayvanlar şubesi. Su diplerinde kayalara, hayvan kabuklarına veya zemine yapışarak yaşarlar.

Shar Pei  Shar Pei : Shar-Pei ya da şar pey, Çin kökenli köpek ırkı. Ataları tam olarak bilinmemektedir. Chow chow'dan türetilmiş olabilir. Ancak bu iki cins arasındaki yegane benzerlik mor dilleridir.

Sağlam, çevik, güçlü bir köpektir. Teni yumuşak ve sarkıktır. Yükseklikleri; erkeklerde 46 – 51 cm, dişilerde 41 – 61 cm. Ağırlıkları; erkeklerde 20 – 25 kg, dişilerde 16 – 20 kg. Başının iki yanına düşük küçük kulakları vardır. Kıvrık kuyruğu dik durur. Tüyleri yumuşaktır. Açık kahverengi, krem, kızıl ya da siyah renklerde olabilirler. Yüzlerinde üzüntülü bir ifade vardır. Ev içinde mutludurlar. Sakin, iyi huylu ve sadıktırlar. Özellikle çocuklarla araları iyidir. Shar Pei, geçmişte yırtıcı bir savaş köpeği idi. Çin'de yapılan köpek dövüşlerinde çok popülerdi. Yıllarca bu dövüşlerde bir öncü olarak alkışlandı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi ve burada insana arkadaşlık eden bir köpek haline geldi.

Saz Tuygunu  Saz Tuygunu : Atmacagiller familyasından bir kuş türüdür. Kızıl tuygun en büyük, en iri ve kara çaylağa en çok benzeyen tuygundur; süzülürken bazen şahini andırır.
 


Sakarca Kazı  Küçük Sakarca : Küçük sakarca, ördekgiller familyasına ait, sakarcanın yakın akrabası olan bir kaz türüdür.

Asya'nın en kuzey kesimlerinde yerleşim gösterse de az da olsa Avrupa'da da görülür.

Küçük sakarca kışları Avrupa'nın güney kesimlerine iner, çok nadir olarak İngiltere'de görülür. İngiltere'deki sürekli bulundukları tek yer, WWT Slimbridge, Gloucestershire'dir.

Vücut büyüklüğü 53–66 cm.'dir. Kış konuğudur. Küçük sakarcanın gagası pembe ve ayakları turuncu renktedir. Gagası ve boynu sakarcadan daha kısadır ve gaga dibindeki beyaz bölge alnına kadar uzamaktadır (sakarcada bu beyazlık sadece gaga dibinde gözlenmektedir). Küçük sakarcanın göz çevresi halkası sarıdır.

Bu iki sakarca türü birbirinden büyüklüklükleriyle farklılaşır, küçük sakarca 53–66 cm uzunluğunda ve 120–135 cm kanat genişliğindedir. Renklerinin benzerliği dolayısıyla boz kaza benzer. Boz kazın gagası ve bacakları daha dolgun renkli ve kanatlarının yukarısı mavimsi-gridir.

Her iki sakarca türünde de yüzüne farkedilir beyazlıklar ve karına kadar uzanan geniş siyah bantlar bulunur.

Sakarca   Sakarca : Sakarca, ördekgiller familyasından bir kaz türüdür. Uzunluğu 65–78 cm'dir. Grimsi renktedirler. Türkiye'de yaygın olarak gözlenen boz kazdan daha büyüktür. Gaga dibinden alına kadar uzanan beyaz bir bölge ve karın altında gözlenen koyu çizgiler mevcuttur. Ayakları turuncu ve gagaları pembe renktedir. Gençlerin alnında beyaz leke yoktur.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna