Söz Kesme, Nişan ve Nikah Duası
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Söz Kesme, Nişan ve Nikah Duası

Söz Kesme, Nişan ve Nikah Duası

   

Elhamdü lillâhillezî kâle fî kitâbih:
 

"Ve enkihul eyâmâ minküm ves sâlihıyne min ıbâdiküm ve imâiküm. İy yekûnû fükarâe yügnihimüllâhü min fadlih. Vallâhü vâsi"un alîm"


Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.


Allâhümmec"al hâzel akde meymûnev ve mübârakev ve mühtârâ. Vec"al beynehümâ ülfetev ve muhabbetev ve karârâ. Ve lâ tec"al beynehümâ nefratev ve fitnetev ve firârâ.


Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ.


Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin (SAV) ve Hatîcetil Kübrâ.


Ve kemâ ellefte beyne Aliyyin (RA) ve beyne Fâtımetüz Zehrâ.


Allâhümme eğtı lehümâ veleden sâlihâ, ve rizkan vâsiâ, ve umran tavîlâ.


Allâhümme rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ, kurrate eğnüniv vec"alnâ lil müttekıyne imâmâ.


Yâ rabbel âlemîn!


Senin emrine, Rasülü"nün sünnetine uymak amacıyla; hayatlarını birleştirme
yolunda ilk adımlarını atmış bulunan bu kardeşlerimizin dünya ve ahiretlerini ma"mur eyle ya rabbi.


Kendilerine bol rızıklar, hayırlı evlatlar ve huzur dolu bir hayat nasip eyle ya rabbi.


Ve en önemlisi de bundan sonraki hayatlarında senin sevdiğin ve razı olduğun aileler zümresine dahil eyle ya rabbi.


Hz.adem ve Havva arasında, Hz. Muhammed ve ve Hz. Hatice arasında nasıl bir huzur ve muhabbet ihsan eylediysen, aynı huzur ve muhabbeti bu genç kardeşlerimize de nasip eyle ya rabbi.


Evlatlarını gelin ve damat görme şerefine erecek olan her iki aileyi de iki cihanda aziz eyle ya rabbi.


El açıp amin diyen kardeşlerimizi de aynı duygulara erişmeyi nasip eyle ya rabbi.


Hayırların fethi, şerlerin def"i, ümmet-i Muhammed"in sıhhat ve selâmeti için Allah rızası için El- FATİHA.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna