Amerika"nın Bitki Örtüsü Hakkında Kısa Bilgi
Ana Sayfa »Faydalı Bilgiler » Genel Bilgiler » Amerika"nın Bitki Örtüsü Hakkında Kısa Bilgi

Amerika"nın Bitki Örtüsü Hakkında Kısa Bilgi

   

Amerika"nın Bitki Örtüsü Hakkında Kısa Bilgi

Amerika"nın Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi

Kanada sınırında Maine ve Minnesota arasındaki dar bir kuşakta beyaz ve kızıl, çam, köknar, ladin, pelesenk ağacı ormanları yer alır.
Ayrıca, lari, huş ağacı, söğüt, kavak, kızılağaç ormanları da görülür. Güneye doğru, kozalaklı ve yapraklarını döken ağaçların karışık ormanlarından; gürgen, meşe ve karaağaç gibi sert tahtalı ve büyük yapraklı ağaçlara geçiş başlar. New England"dan Missouri"ye ve doğu Texas"a dek hiç kesintisiz uzanan geniş bir kuşakta söğüt. ıhlamur, dişbudak, ceviz, kayın, anber ağacı, çınar, bir tür ceviz ağacı (hickory) ve iyice güneyde lâle ağacı yer alır.

Florida"dan başlayıp Atlantik Okyanusu kıyıları boyunca Meksika Körfezi"ne dek ulaşan kuşakta kozalakgilier ailesinden ağaçlar bulunur; ayrıca kara sakız, manolya, beyaz sedir ağacı da yetişir.

Camlar ve palmiye türleri, Florida"dan güneye inildikçe yerini daha tropikal özellikli hurma ağaçları ile incir, mangrov ve Hint ağacına bırakır. Appalaş Dağlan"nda ise, çoğu büyük yapraklı, kışın yaprağını dökmeyen ağaçların yetiştiği görülür.

Ülkenin doğusundaki ağaç türleri ise karışıktır. Büyük İç Ova"da pek ağaç örtüsüne rast-lanmaz. Kayalık Dağlar ile Sierra-Nevada sıradağları arasında çöl bitkileri bulunur. Otlaklara başlıca Büyük Ovalar ve dağlar arası bölgeyle, Kayalık Dağlafın yamaçlarında rastlanın boğa otu, grama, nezle otu, yabani çörek otu, çeşitli türde şifalı bitkiler sık rastlanan türlerdir.

Kozalaklı ağaç ormanla­rı, Kayalık Dağlar. Cascade ve Si­erra-Nevada Dağlan"nın alçak ya­maçlarını ve yüksek platolarını ör­ter. San çam, Douglas köknan. be­yaz çam, büyük ve kızıl köknarlar. California"ya özgü dünyanın en yüksek ağacı olan bir tür servi, bu ormanların belli başlı ağaçlarını oluşturur.

En yüksek ağaçlara ve en sık ormanlara Cascade Dağlan ile. Washington eyaletinden başlaya­rak Oregon"a ve kuzey California" nın kıyı şeridine uzanan alanda rastlanır. Dağ yamaçlarında, ağaç­ların bittiği yerden daha yükseğe doğru Alpin tundra örtüsü başlar. Kurak havzalar ve Kayalık Dağların batısındaki yarı-çöl alanların  ortak bitkisi, ABD"ye özgü bir tür kokulu çalıdır.

Alçak sıralarda ardıç ve fıstık çamı bulunur. Güneydoğu Califomia"dan Texas"a dek uzanan çölde, bazısı ağaç boyuna erişen, çeşitli türlerdeki  kaktüsler, Jos­hua ağacı, avize ağacı türleri ve katran çalısı görülür.

Bu sayılan ağaç türlerinin yanısıra, çok sık ormanlar oluşturan sekoya ağaç­ları ünlüdür. Günümüze dek 1 000′i aşkın ağaç türü tanımlanmış ol­masına karşın, bunların  yaklaşık 200′ü ekonomik değer taşır.

Yerli bitkilerin yanısıra, 20 000 ile 25 000 arasında bitki ABD"ye başka yer­lerden   (başlıca Avrupa, Asya ve Amerika"nın tropikal bölgeleri) ge­tirilmiş ve ülkenin iklim şartlarına uymaları sağlanmıştır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna