Toros Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Toros Üniversitesi hakkında bilgi

Toros Üniversitesi hakkında bilgi

   

Toros Üniversitesi hakkında bilgi

Toros Üniversitesi; 23/6/2009 tarihli kuruluş kanununun 7 Temmuz 2009 tarihinde resmi gazetede yayınlanmasıyla kurulmuştur. Kurucu vakfı Mersin Eğitim Vakfı"dır. Mersin Eğitim Vakfı, Mersin ve Tarsus"ta bulunan Toros Okullarının sahibidir. Mersin Eğitim Vakfı idealist öğretmenler tarafından kurulmuştur ve tarihi 40 yıl önceye dayanır ve güçlü akademik kadrosu veeğitim-öğretim programlarıyla geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite olmayı amaç edinmiştir. Toros Üniversitesi, insanlığa ve topluma hizmet ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, ekonomik gelişme için elini taşın altına koyan dinamik bir üniversitedir. Yalnızca eğitim değil sürdürülebilir kalkınmaya katkı yapmayı hedefleyen bir üniversitedir. Çağdaş toplumun gereksinimi olan alanlarda ve mesleklerde yurt içinde ve yurt dışında aranan mezunlar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim yaklaşımı "Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde" olarak özetlenebilir.


TOROS ÜNİVERSİTESİNDE AMAÇ

"geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite"

Toros Üniversitesi geleceğin biçimlenmesine katkıda bulunan uluslararası düzeyde bir kurum olarak tanınmayı amaç edinmiştir ve bu amaca ulaşmak için:
 
• Seçilmiş akademik alanlarda ve yeni disiplinler arası alanlarda gelişmeye önem verir.
 
• Öğrencilerini hızla değişen ve karşılıklı bağımlığın gittikçe arttığı bir dünyanın liderleri olmak için gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerle donatır.
 
• İşbirliği yapan ve paylaşan ve kendilerini kapsayıcı olmaya adamış akademisyenlerden oluşan bir akademik topluluk geliştirmeyi hedefler.
 
• Dünya düzeyinde eğitim, araştırma ve kültürel kuruluşlar ile ilişkiler geliştirmeye önem verir.


TOROS ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV
 
"eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmak"

Toros Üniversitesi kendisini eğitim, araştırma ve topluma hizmete adamış bir yükseköğretim kurumudur. Geleceğin iş gücünü yetiştirmeyi ve onları öğrenen bir beyin ve sorgulayıcı düşünme becerileri ile donatmayı; onları yerel ve küresel sorunlara duyarlı kılmayı; onları uluslararası standartları sağlamayı ve bilimsel, teknolojik ve kültürel buluşlara katkıda bulunmayı ve onları çağdaş ve evrensel değerlerin ve etik değerlerin güçlü destekçileri olarak yetiştirmeyi amaçlar. Misyonunu gerçekleştirmek için bilimde işbirliğine, etkin, yaratıcı ve sürekli öğrenmeye ve küresel vatandaşlığa ve kapsayıcı kültüre önem verir ve çağdaş toplumun gereksinimi olan alanlarda ve mesleklerde yurt içinde ve yurt dışında aranan mezunlar yetiştirmeyi amaçlar. Araştırmada ve lisansüstü eğitimde belirlenmiş alanlarda adres olmayı hedefler. Belirli alanlara odaklanarak topluma hizmette toplum ile bütünleşmeyi ve topluma öncülük etmeyi amaçlar. Ülkenin ve bölgenin tercih edilen üniversitesi olmayı kendisine görev addeder.


TOROS ÜNİVERSİTESİNDE BURS OLANAKLARI

Üniversite, öğrencilere tam (yüzde 100) veya kısmi burs (yüzde 50 ve yüzde 25) imkânları sunmaktadır. Bu burslar İngilizce Hazırlık Programı da dahil sadece öğrenim ücretini kapsar. Burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresini kapsar; eğitim-öğretim süresini aşan süreyi kapsamaz.
 
EK BURS OLANAKLARI

Orta Öğretim Bursu: MEV Özel Toros Anadolu Lisesi, Özel Toros Fen Lisesi ve Özel Tarsus Toros Anadolu Lisesi mezunu olanlara Toros Okulları Bursu adıyla Mütevelli Heyet tarafından % 50 oranda öğrenim ücretinden indirim uygulanır. Ayrıca Mersin il sınırları içerisinde bulunan bir ortaöğretim okulundan mezun olan öğrencilerin öğrenim ücretinden % 10 indirim uygulanır.
 
Başarı Bursu: Üniversiteye burs almadan yerleşen öğrencilerle ilgili yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde belirlenen koşullar doğrultusunda ve belirlenen kontenjan dahilinde öncelik sırasına göre verilen burstur.
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

Toros Üniversitesi, ulusal ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve mobiliteyi arttırmak için Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde aktif olan değişim programlarını uygulamakta ve yurtiçi ve yurtdışında bulunan üst düzey eğitim veren ve araştırma yapan birçok üniversite ile anlaşma yaparak hem öğrenci mobilitesini hem de öğretim üyesi mobilitesini arttırmaktır. Üniversitenin tüm uluslararası ilişkilerinin eş güdümünü koordinatörlük sağlamaktadır.
 
SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Toros Üniversitesi"nde Öğrenci Kulüplerinin / Topluluklarının amacı; öğrencilere vizyon sağlayan, farklı değerve özellikler katan, hedefler belirleyerek bu doğrultuda girişimde bulunmalarına destek olan çalışmaların yanı sıra öğrencilere sunduğumuz sosyal ortamlarla kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Topluluklar; öğrencilerin daha özel ilgi alanlarına ve hobilerine hitap eden, yönetimi ve organizasyonu öğrencilerin ve bazı danışman hocaların elinde olan ve öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesini desteklemek amacıyla oluşturulan zümrelerdir.
 
SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri; öncelikli olarak ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrası sınav ve meslek hayatına hazırlanmaları için kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, üniversite personelinin ve toplumun her kesiminden isteklilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim programları ve sertifika kursları hazırlamak ve yürütmek üzere açılmış ve geleceğe en önemli yatırım olacağına inanılan en önemli projelerdir.
 
• Toros Üniversitesi Sürekli eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TORSEM)
 
• Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYAM)
 
• Toros Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Piyasa Araştırma Merkezi*
 
• Toros Üniversitesi Yenilikçi Bilgi Yönetimi ve e-Toplum Araştırma Merkezi*
 
• Toros Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Merkezi*
 
TOROS ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ
 
Mühendislik Fakültesi
 
• Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 
• Endüstri Mühendisliği
 
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 
• İnşaat Mühendisliği
 
• Mekatronik Mühendisliği*
 
• Biyomühendislik *
 
İktisadi , İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 
• İktisat
 
• İşletme
 
• Psikoloji
 
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 
• Uluslararası İlişkiler*
 
Güzel Sanatlar Fakültesi
 
• Mimarlık
 
• İç Mimarlık
 
• Peyzaj Mimarlığı
 
• Grafik Tasarımı*
 
• Seramik ve Cam Tasarımı*
 
• Tekstil ve Moda Tasarımı*
 
• Endüstri Ürünleri Tasarımı*
 
• Müzik*
 
• Sahne Sanatları*
 
• İletişim Fakültesi**
 
*Henüz öğrenci kontenjanı alınmamış bölümlerdir. 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması düşünülmektedir.
 
**Kuruluş kanunu ile kurulan fakat henüz bünyesinde bölüm/program bulunmayan akademik birimdir.
 
TOROS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKOKULLARI

• Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 
• Sağlık Kurumları Yönetimi*
 
• Yabancı Diller Yüksekokulu**
 
• İngilizce Çeviribilim Bölümü*
 
• Teknoloji ve İşletme Yüksekokulu**
 
*Henüz öğrenci kontenjanı alınmamış bölümlerdir. 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması düşünülmektedir.
 
**Kuruluş kanunu ile kurulan fakat henüz bünyesinde bölüm/program bulunmayan akademik birimdir.
 
TOROS ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

• Bilgisayar Teknolojisi
 
• İnşaat Teknolojisi
 
• Çocuk Gelişimi
 
• Grafik Tasarımı
 
• Lojistik
 
• Turizm ve Otel İşletmeciliği
 
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları*
 
• Dış Ticaret*
 
• İşletme Yönetimi*
 
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım*
 
• Bankacılık ve Sigortacılık*
 
• Organik Tarım*
 
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği*
 
• Diyaliz*• Anestezi*
 
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri*
 
• Radyoterapi*
 
• İlk ve Acil Yardım*
 
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik*
 
• Yaşlı Bakımı*
 
• İş ve Uğraşı Terapisi*
 
• Ağız ve Diş Sağlığı*
 
• Diş Protez Teknolojisi*
 
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri*
 
• Ameliyathane Hizmetleri*
 
• Fizyoterapi*
 
• Aşçılık*
 
• İş Sağlığı ve Güvenliği*
 
• Adalet*
 
*Henüz öğrenci kontenjanı alınmamış bölümlerdir. 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması düşünülmektedir.
 
TOROS ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Bahçelievler Kampüsü
 
Bahçelievler Mahallesi 1857 Sokak No:12 33140 Yenişehir MERSİN
 
45 Evler Kampüsü

Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No:77 33140 Yenişehir MERSİN
 
Tel : (0324) 325 3300
 
Faks : (0324) 325 3301
 
E-posta : info@toros.edu.tr
 
Web : www.toros.edu.tr
 
GSM : (0530) 290 96 95 – (0530) 290 96 99
 
www.toros.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna