Mevlana Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Mevlana Üniversitesi hakkında bilgi

Mevlana Üniversitesi hakkında bilgi

   

Mevlana Üniversitesi hakkında bilgi

2007 yılında kurulan Gevher Sultan Eğitim, Araştırma, Kültür ve Sağlık Vakfı (GESAV) tarafından kurulan Mevlana Üniversitesi Türkiye"nin 42. vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Kuruluş kanununda 6 fakülte, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü bulunmaktadır. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Konya"nın önde gelen iş adamları ve sanayicilerden oluşmaktadır.
 
Mevlana Üniversitesi 2010 LYS ile ilk öğrencileri ile eğitim hayatına başlamıştır.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE BURS İMKÂNLARI

 
TAM BURS

Burs karşılıksız olup, öğrenim ücretinin tamamını içerir.
 
% 50 Burs

Burs karşılıksız olup, öğretim ücretinin %50"sini içerir.
 
% 25 Burs

Burs karşılıksız olup öğretim ücretinin %25" ini kapsar. Bunun dışında kalan barınma, beslenme vb. gibi konular öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Burs başarı durumuna bakılmaksızın normal öğretim süresince devam eder.


MEVLANA LYS BAŞARI BURSLARI

İlk 1-100"e girenlere 1000 TL
 
İlk 101-1000"e girenlere 750 TL
 
İlk 1001-3000"e girenlere 500 TL
 
İlk 3001-5000"e girenlere 250 TL
 
Nakit ihtiyaç bursu aylık olarak verilecektir.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK BAŞARI BURSU

Kayıtlı öğrencilere, bölümlerinde öğrenim görürken gösterecekleri üstün başarılar değerlendirilecek ve Mütevelli Heyetince belirlenen oran ve koşullarda akademik başarı bursu verilecek.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE SPOR BURSLARI

Üniversite tarafından tercih zamanından önce yapılan mülakatlarda başarılı olan sporcu adaylara üniversiteye yerleşmeleri durumunda öğrenim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan burslar verilir.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE YURT BURSLARI
 
İlk 1-1000"e girenlere ücretsiz
 
İlk 1001-3000"e girenlere % 50 indirim
 
İlk 3001-5000"e girenlere % 25 indirim
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ

Kütüphanede grup çalışma alanları, okuma salonu, toplantı salonu, günlük gazetelerin ve güncel dergilerin takip edildiği alan ile güncel ve popüler kitapların takip edildiği teşhir alanları mevcuttur. Kitaplar açık raf sistemi ile konularına göre sınıflandırılmıştır.
 
Kütüphane koleksiyonu satın alma ve bağış yolu ile veya kurumlardan gelen protokol yayınlarla gelişmektedir. Kütüphanede ödünç yayın hizmeti verilmektedir. Ayrıca kütüphane otomasyon programı ile okuyucular kendi kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile kütüphanedeki tüm yayınları tarayabilmekte ve kütüphanede bulunmayan yayınları da satın alınması ya da “Kütüphaneler Arası İşbirliği” ile başka bir araştırma ve üniversite kütüphanesinden getirtilmesini talep edebilmektedir. Kütüphane içerisinde, araştırmacıların elektronik ortamdan bilgi erişimini sağlamak için tarama bilgisayarları mevcuttur. Araştırmacılar, ULAKBİM"in sağladığı elektronik kaynaklardan ve Üniversitenin ANKOS üyeliği kapsamında konsorsiyum fiyatları ile sağladığı, yıllık abone olunan elektronik kaynaklardan faydalanabilmektedir.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

Mevlana Üniversitesi kampüsünde 1500 seyirci kapasiteli spor kompleksi bulunmaktadır. İçinde çeşitli mekanik ve elektronik spor aletlerinin yer aldığı, 2 adet fitness-center salonu, giyinme odaları, duşlar ve kafeteryası bulunan modern spor kompleksi hizmet vermektedir. Ayrıca açık spor alanlarında basketbol, voleybol sahaları yürüyüş ve bisiklet parkuru ile öğrencilere sosyal ve sportif imkânlar sunulmaktadır.
 
Mevlana Üniversitesi bünyesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı"na bağlı birimlerin desteğiyle öğrencilerin ilgi duyduğu alanlarda kulüp ve topluluk faaliyetleri organize edilmektedir. Öğrenci kulüpleri dergi, gazete ve bülten hazırlanması, konser, gezi, kermes, kitap fuarı ve resim sergisi gibi organizasyonları düzenleyerek, ülkemizin önde gelen politikacı, sanatçı, yazar ve akademisyenlerin davet edildiği konferans ve paneller düzenlenmektedirler.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Üniversitede ilkyardım, hemşire, doktor, muayene ve müşahede odalarından oluşan sağlık merkezi bulunmaktadır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı"na bağlı olarak çalışan sağlık merkezinde ilk yardım, muayene ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Mevlana Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi"nde üniversite personel ve öğrencilerine indirim uygulanmaktadır.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE KARİYER PLANLAMA MERKEZİ

Kariyer Planlama Merkezi, öğrencilere gerek öğrenimleri sırasında gerekse mezuniyetleri sonrasında sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaları ve başarılı çalışmalar yapabilmeleri konusunda danışmanlık desteği sağlamak için kurulmuştur. Merkez, Mevlana Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezi, öğrencilerle iş dünyasını buluşturma çalışmalarına özel önem vermektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere yönelik olarak akademik danışmanlık hizmeti de yürütülmektedir. Bu amaçla, uluslararası düzeyde eğitim veren üniversitelerle işbirliği yapılmaktadır. Öğrencilerin meslekî temayüllerinin belirlenmesi amacıyla kariyer testi uygulanması, yurt dışı eğitim ve iş konularında öğrenci, firma ve kurumlar arasında diyalog sağlanması, Kariyer Günleri ve iş dünyasını tanımaya yönelik konferanslar, Merkezin faaliyetlerinden birkaçıdır.
 
• Öğrenci Toplulukları
 
• Bilişim ve teknoloji kulübü
 
• Bilimsel Araştırma Topluluğu
 
• İdealist gençler kulübü
 
• Müzik Kulübü
 
• Dil ve edebiyat topluluğu
 
• Tiyatro Kulübü
 
• Genç Atatürkçüler topluluğu
 
• Genç PDR kulübü
 
• BÖTE kulübü
 
• Genç aydınlar kulübü
 
• Toplumsal duyarlılık kulübü
 
• Satranç Kulübü
 
• International Students Club
 
• Robot teknolojileri kulübü
 
• Sosyal etkinlikler kulübü
 
• Fotoğrafçılık kulübü
 
• Diyalog Avrasya kulübü
 
• Doğa dostları kulübü
 
• Genç girişimciler kulübü
 
• Akademik Kültür Topluluğu
 
• Mecalle Hukuk Kulübü
 
• Mevlana ultrAslanlar Kulübü
 
• Neocortex Kulübü
 
• Genç Fb Kulübü
 
• İşletme Kulübü
 
• İdealist Hukukçular Kulübü
 
• Mevlana Kartalları Kulübü
 
• Genç Eğitimciler Kulübü
 
• Gül Bahçesi Kulübü
 
• Özgür Ol Kulübü
 
MEVSEM
 
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Mevlana Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, düzenlediği eğitim programları ile kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara nitelikli çözümler üreterek etkin eğitim modelleri oluşturur. Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, örgün öğretim dışında kalan eğitim-öğretim programları, seminerler, konferanslar, lisans tamamlama, pedagojik formasyon, çıraklık,dil, bilgisayar, beden eğitimi, müzik, resim gibi eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek kamu kurumlarına, özel sektöre ve uluslararası kuruluşlara hizmet götürmek ve bu hizmetler aracılığı ile Üniversitenin bu kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
 
• Yabancı Dil Programları
 
• Sertifika Programları
 
• Kurumsal Eğitimler
 
• Danışmanlık Hizmetleri
 
• Yüksek Lisans Programları
 
• Ölçme ve Değerlendirme Programları
 
MEVSAM

Mevlana Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Selçuklulara başkentlik yapmış bir tarih ve kültür şehri olan Konya"da kurulan üniversite, adını büyük mutasavvıf ve mütefekkir Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî"den almaktadır. Dolayısıyla eğitim, bilimsel araştırma ve kültür hizmetleri bu adı taşımanın sorumluluğu altında devam etmektedir. Üniversitedeki Mevlana Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi de bu sorumlulukla kurulmuştur. Merkezin öncelikli amacı; Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî"yi ve düşüncelerini yurt içinde ve dışında tanıtmaktır. Bunun için hedefi; Hz. Mevlânâ"nın eserlerini, ilmî, tasavvufî ve edebî kişiliğini, düşüncelerini, sosyal çevresini, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarındaki etkilerini; ayrıca Mevlevîlik ve tasavvuf kültürünü incelemek, araştırmak; bu doğrultuda bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmektir. Ayrıca bir sosyal araştırmalar merkezi olarak Türk tefekkür, tasavvuf, tarih ve edebiyatında iz bırakıp asırlarca millî ve manevî değerlerle bizleri besleyen şahsiyetler; tarih, kültür, felsefe ve sanat gibi birçok alan da merkezin çalışmalarına dâhil olacaktır. Bu hedefler doğrultusunda ulusal ve uluslararası etkinlikler yapmak; kuruluş amaçlarına uygun olarak kitap ve dergiler yayımlamak, bilimsel toplantılar düzenlemek, geleneksel kültür ve sanatlar konusunda eğitime yönelik kurslar ve sergiler açmak, yarışmalar yapmak da projeleri arasında yer almaktadır. mevsam. mevlana.edu.tr
 
Mevlana Barış Enstitüsü

Türkiye"nin ilk barış enstitüsü kısa süre önce Mevlana Üniversitesi"nde kurulmuştur. Dünyada sevginin, hoşgörünün ve barışın temsilcisi olarak bilinen Hz. Mevlana"nın ismini alan Mevlana Üniversitesi, onun adına yakışan faaliyetlerde bulunmayı kendisine misyon edinmiş durumdadır. Kurulduğu günden itibaren bu misyonuna uygun olarak sürdürdüğü faaliyetlerini “Mevlana Barış Enstitüsü” ile taçlandırmış bulunmaktadır. Tam da dünyanın barışa ihtiyaç duyduğu bir dönemde YÖK"ün izni ile kurulan Mevlana Barış Enstitüsü Anadolu"da asırlardır süregelen hoşgörünün mimarlarının, en başta Hz. Mevlana olmak üzere, fikirlerinden istifade ederek dünya barışına destek olacak çalışmalar yapmayı planlamaktadır.
 
Dünyadaki diğer barış enstitülerinin problem çözme odaklı çalışmalarına ilave olarak dünyaya Anadolu"nun hoşgörüsünü, insani ve İslami değerlerini yayarak çatışmaların çıkmasını önleyici çalışmalara ağırlıkvermeyi planlamaktadır. Hemen önümüzdeki dönem Mevlana Üniversitesi bünyesinde açılacak olan “Mevlana ve Barış Araştırmaları” yüksek lisans programı ile bu çalışmalar uluslararası boyuta taşınmış olacaktır. Tabii ki Mevlana Barış Enstitüsü"nde kendini barışa adamış bilim adamlarından ve çağımızın manevi dinamiklerden de istifade edilecektir.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Mevlana Üniversitesi; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yabancı Diller Hazırlık Okulu, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve diğer birimleri ile öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve bölge insanına geniş imkanlar sunmaktadır.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE BİLİŞİM

Üniversitede güncel teknolojiye sahip bilgi işlem merkezi bulunmaktadır. Fiber optik kablo altyapısına sahip binamızda kablonet internet bağlantısı ile hızlı internet erişimi sağlanmaktadır. Kablosuz internet erişimiyle kampüsün her noktasında internete ulaşmak mümkündür. Üniversite genelinde, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane bireysel kabinler bölümünde bilgisayar ve kablosuz internet erişim imkânı bulunmaktadır.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE YEMEK HİZMETLERİ

Üniversitede kolay ulaşılabilen iki adet kafeterya, öğrenci yemekhanesi ve öğretim elemanları yemekhanesi mevcuttur. Öğrencilere Gıda güvenliği yönetim sistemi (ISO22000) standartlarına sahip üretim mutfağında zengin bir menü sunulmaktadır. Ayrıca hijyen ve sanitasyon hijyen standartları gereği belli aralıklarla, hammaddelerin laboratuvar mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİNDE YURT OLANAKLARI

Mevlana Üniversitesi, öğrencilerin rahat ve huzurlu bir ortamda konaklamaları amacıyla modern teknik alt yapıya sahip bay/bayan yurt imkânı sunmaktadır. Erkek yurdu, Üniversite kampüsüne yürüme mesafesi ile 15 dakika, bayan yurdu ise tramvay ile 10 dakikadır.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULAŞIM OLANAKLARI

Mevlana Üniversitesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde olup, tramvay hattının Bosna- Hersek durağındadır. Ayrıca Eski Garaj- Bosna Hersek minibüsleri ve Fuar- Bosna Hersek otobüsleriyle ulaşım mümkündür.
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

Mühendislik Fakültesi

• Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
 
• Elektrik Elektronik Mühendisliği (İng.)
 
• Mekatronik Mühendisliği (İng.)
 
• Makine Mühendisliği (İng)
 
Eğitim Fakültesi

• İngilizce Öğretmenliği
 
• Türkçe Öğretmenliği
 
• İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 
• Okul Öncesi Öğretmenliği
 
• Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Öğretmenliği
 
Tıp Fakültesi
 
• Tıp • Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (4 Yıllık)
 
• Hemşirelik
 
• Beslenme ve Diyetetik
 
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 
Hukuk Fakültesi

• Hukuk
 
İşletme Fakültesi

• İşletme (İngilizce Destekli)
 
• Uluslararası Ticaret (İngilizce)
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Adalet Meslek Yüksekokulu

• Adalet
 
Meslek Yüksekokulu
 
• İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
 
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Yeni İstanbul Cad. No: 235 42003 Selçuklu / KONYA
 
Tel : +90 444 42 43
 
Faks : +90 332 241 11 11
 
E-mail : bilgiedinme@mevlana.edu.tr
 
www.mevlana.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna