Acıbadem Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Acıbadem Üniversitesi hakkında bilgi

Acıbadem Üniversitesi hakkında bilgi

   

Acıbadem Üniversitesi hakkında bilgi

Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 18 Mayıs 2007"de kurulan Acıbadem Üniversitesi, Türkiye"de bir sağlık grubu tarafından kurulan ilk üniversite olma özelliği taşımaktadır.. Grubun sağlık sektöründeki birikimini akademik ortama taşımayı hedefleyen üniversite, aynı zamanda Türkiye"deki en yüksek burs oranına sahip üniversitelerinden biridir.
 
Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türkiye"deki eğitim düzeyini artırmak, üniversite, özel ihtisas yüksek okulları, hastane ve sağlık tesisleri ile özel uzmanlık enstitüleri kurmak ve işletmek amacıyla 28 Mayıs 2002"de kuruldu.
 
Vakfın amaçları içinde yer alan nitelikli sağlık elemanları yetiştirmek, bu konuda eğitim gören öğrencilere ayni ve nakdi yardımlarla eğitime katkı sağlamak, sağlık kurumlarının daha verimli hizmet verebilmesini sağlayacak araştırmaları yapmak, projeler üretmek ve hayata geçirmek için vakıf tarafından 18 Mayıs 2007"de Acıbadem Üniversitesi kuruldu. 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuluna öğrenci alarak kontenjanlarını daha ilk sene % 100 doldurma başarısına erişmiştir. 2011 – 2012 eğitim öğretim yılında öğrenci sayısı 800 olan Acıbadem Üniversitesinin eğitim ve öğretim kadrosu, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve saygınlık kazanmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Tıp Fakültesi"nde 1,6 üniversite genelinde 4.6 dır.
 
2013-2014 eğitim öğretim yılına Ataşehir"de yeni yapılan Kerem Aydınlar Kampüsü"nde başlayan Acbadem Üniversitesi"nin 295 akademik personel ve 1400"e yakın öğrencisi bulunmaktadır. 19700 metrekare alana kurulu, 80000 metrekare kapalı alana sahip kampüs, engelsiz ve çevreci bir anlayışla inşa edilmiştir.
 
Acıbadem Üniversitesi"nin vizyonu; eğitim ve öğretimde mükemmeliyet düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, etik değerlere önem veren bireyler yetiştiren, çağdaş, yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla hür düşünceyi yaşatan, Atatürkçü, Türkiye"ye model oluşturan ve dünyada referans gösterilen bir akademik kurum olmak. Sağlık bilimleri alanında ülkemizin eleman eksiğini kapatmak üzere üstün bilgi düzeyinde, kendini mesleğine adamış, araştırmacı ruha sahip, akademik çalışmaya yatkın, teknoloji kullanabilen, bilim üretebilen, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi öncelikli hedefi olarak belirleyen Acıbadem Üniversitesi"nin, öğrencilerine sağlayacağı en önemli ayrıcalıklardan biri de, mezun olduklarında Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde istihdam olanağı yaratılmasıdır.


ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç eğitim ve öğretimin 6 yılolduğu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi"nde 21.yüzyılda araştırmaya ve bilimselliğe inanan son teknolojiyitakip eden sosyal açıdan gelişmiş liderlik özelliklerinitaşıyan ve klinik uygulamaları en üst düzeyde olan profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitimprogramı geliştirilmektedir.
 
Bu programdan yetişecek hekimlerin ayrıca profesyonellik, kültürel yeterlilik, iletişimbecerileri, kanıta dayalı tıp uygulamalarını gerçekleştirebilme, takım çalışmasına yatkınlık, yaşam boyu öğrenmeye açık olmak ve en önemlisi etik değerlere saygılı bir sağlık hizmeti sunma özelliğine sahip olmaları hedeflenmektedir.
 
Tamamen öğrenci odaklı bir eğitim sistemine sahip olan Acıbadem Tıp Fakültesi"nde öğretim üyeleri ile öğrenciler her öğrenim yılında ve eğitimin her aşamasında yakın iletişim hâlindedir. Öğrenciler, eğitimin sonunda, “Tıp Doktoru” unvanını almaya hak kazanır.
 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ülkemizde sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan her kademedeki nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültenin eğitim ve öğretim programları teorik derslerin yanı sıra uygulama ağırlıklı olup yoğun yabancı dil dersleri ile desteklenmektedir. Fakültede Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi ileBesleme ve Diyetetik Bölümleri bulunmaktadır.
 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Her gün hızla değişerek ve yenilenerek ilerleyen bilim ve teknoloji çağına ayak uydurmak amacıyla güçlü bir ekip çalışması ruhu ile, düşünme, sorgulama, fikir üretme, araştırma, ve üretime katkı sağlayacak bilim adamları yetiştirmeyi hedefleyen fakültede; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Psikoloji Bölümü bulunmaktadır.
 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Sağlık sektöründe aranan nitelikli ara eleman olarak yetiştirilmek üzere teorik bilgilerin yan sıra uygulama ağırlıklı bilgilerle de donatılan programlarda hasta bakımında kaliteli ve güvenilir hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu"nda; Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Radyoterapi,Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Patoloji Laboratuvar Teknikleri,Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Elektronörofizyoloji, Perfüzyon Teknikleri, Diyaliz ve Yaşlı Bakımı Programları bulunmaktadır.
 
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Acıbadem Üniversitesi bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Enstitüsü"nün vizyonu, sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, global ortamda topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır. Enstitüsü bünyesinde; Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Dahili Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Acil Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı; Dahili Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı bulunmaktadır.
 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN OLANAKLAR

Acıbadem Üniversitesi, tüm programlarında vermiş olduğu nitelikli eğitimin yanı sıra öğrencilerine “Avrupa Birliği Gençlik Eğitim Programı Erasmus” kapsamında yurt dışındaki saygın partner üniversitelerde eğitim alma olanağı sunmaktadır. 2013-14 akademik yılında faaliyete başlayan İleri Düzey Simülasyon ve Endoskopik Cerrahi Eğitim ve Uygulama Merkezi"nde (CASE) öğrenciler, elektronik öğrenme modülleri ile sanal hastalarda doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini bulmak üzerine çalışmaktadırlar.
 
Araştırma yapmak isteyen öğrencilerine geniş olanaklar ve zengin elektronik veri tabanına her yerden erişim imkânı sağlayan Acıbadem Üniversitesi Kütüphanesi"nin yanı sıra üniversitede modern donanımlı bilgisayar laboratuvarı ve kablosuz internette erişim imkânı bulunmaktadır.
 
Kerem Aydınlar Kampüsü"nün teknolojik ayrıcalıklarından biri olarak sınıflarda yer alan akıllı interaktif kürsüler ile sunumlar multimedya destekli yapılabilmektedir. 730 kişi kapasiteli son teknolojik altyapı ile donatılmış Konferans Salonu, tüm bilimsel ve sosyal etkinlikler için hizmet vermektedir.
 
667 metrekare Fitness Salonu, 904 metrekare Kapalı Havuz ve 731 metrekare Spor Salonu"nun yanı sıra tabldot ve alakart alternatiflerini içeren 500 kişilik restoran ve kafeterya da öğrencilere hizme vermektedir. Öğrenci konseyinin etkin olarakyönetime katılabileceği demokratik bir yönetim anlayışınınhakim olduğu Acıbadem Üniversitesi sosyal vekültürel etkinliklere katkıda bulunan öğrenci kulüp vefaaliyetlerine geniş destek vermektedir.
 
2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi"nde hizmete açılacak yurt binası, kampüse 5 dakikalık yürüme mesafesindedir.
 
Acıbadem Üniversitesi öğrencilerine, ÖSYM bursuna ilave olarak Kerem Aydınlar Vakfı tarafından da burs imkanı sunulmaktadır.
 
Öğrenciler, ders uygulamalarını ve stajlarını Acıbadem Sağlık Grubu bünyesindeki hastanelerde yapabilmektedirler. Mezuniyet sonrası Acıbadem Sağlık Grubu"nda istihdam olanağı sağlanması, öğrencilere sunulan en önemli imkanlar arasında yer almaktadır.
 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ

Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

• Beslenme Ve Diyetetik Bölümü
 
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 
• Hemşirelik Bölümü
 
• Sağlık Yönetimi Bölümü
 
• Spor Bilimleri Bölümü
 
Fen -Edebiyat Fakültesi

• Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 
• Psikoloji Bölümü
 
Acıbadem Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi
 
• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 
• Endüstri Mühendisliği Bölümü
 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

• İlk ve Acil Yardım Programı
 
• Anestezi Programı
 
• Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı
 
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
 
• Radyoterapi Programı
 
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
 
• Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
 
• Diyaliz Programı
 
• Elektronörofizyoloji Programı
 
• Perfüzyon Teknikleri Programı
 
• Yaşlı Bakımı
 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİNDE DOKTORA PROGRAMLARI
 
• Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı
 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİNDE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

• Sağlık Fiziği Tezli YL
 
• Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli YL
 
• Dahili Hastalıkları Hemşireliği Tezli YL
 
• Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli YL
 
• Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli YL
 
• Acil Hemşireliği Tezli YL
 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİNDE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

• Dahili Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz YL
 
• Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz YL
 
• İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz YL
 
• Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Tezsiz YL
 
• Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No32 34752
 
Tel : 0 216 500 4444
 
Faks : 0 216 576 5076
 
www.acibadem.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna