Orta Doğu Teknik Üniversitesi hakkında bilgi (ODTÜ Üniversitesi)
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Orta Doğu Teknik Üniversitesi hakkında bilgi (ODTÜ Üniversitesi)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi hakkında bilgi (ODTÜ Üniversitesi)

   

Orta Doğu Teknik Üniversitesi hakkında bilgi (ODTÜ Üniversitesi)

ODTÜ, öğrencilerini; araştıran ve geliştiren, hızla gelişen teknolojiye ve kaynaklara her koşulda uyum sağlayan, rekabete ayak uyduran bireyler olarak yetiştiriyor.
 
Öğrencilerinin, kendi alanlarında her zaman liderlik yapacak bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor. Mezunlarının başarıları da, ODTÜ"nün hedeflerine ulaştığını gösteriyor.
 
ODTÜ"lüler bulundukları her ortamda inisiyatif alabilen, yorum yapabilen ve kısa sürede iş hayatına uyum sağlayabilen kişiler. ODTÜ"lüler, bu özellikleriyle sektörlerinde her zaman aranan isimler olmuş, konularında uzman olduklarını yaptıkları ve ürettikleriyle kanıtlamış, birbirlerini her zaman gururlandırmışlardır.
 
ODTÜ sağladığı özgürlük ortamıyla, ODTÜ"lülerin kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Yerleşke içerisindeki bilimsel, kültürel ve sportif aktiviteler de ODTÜ"lülerin kendilerini geliştirebilmelerine ve yaratıcılıklarını ortaya koymalarına olanak sağlar. En önemlisi, ODTÜ, kendine özgü tarihi, kültürü, bilimsel birikimi ve başka hiçbir üniversitede bulunmayan eşsiz atmosferiyle, ODTÜ"lüleri ODTÜ"lü yapar.


ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ): BİR BİLGİ VE ÖĞRENME METROPOLÜ

Ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında en üst sıralarda yer alan ODTÜ, Times Higher Education (THE) ve Üniversite sıralamasını farklı disiplinlere göre yapan QS, Leiden ve URAP gibi uluslararası karşılaştırmalarda, mühendislik, fen, sosyal bilimler, eğitim, mimarlık alanlarında ülkemizin en tepesinde yer almaktadır.
 
ODTÜ, Times Higher Education kurumunca yapılan çalışmada “En Ünlü 100 Üniversite” listesine Türkiye"den giren ilk ve tek üniversite. Mart 2012.
 
Aynı kurumun yaptığı araştırmada “Dünyanın En Iyi 400 Üniversitesi 2012-2013 Sıralaması”"nda ODTÜ dünyanın en iyi 203. üniversitesi. Türkiye"deki en yüksek sıralamaya sahip üniversite. Ekim, 2012
 
ODTÜ Ankara Kampusu"nda 5 fakültede 45 lisans programı, 4 enstitüde 99 yüksek lisans ve 66 doktora programı yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, yan dal ve çift anadal programlarına katılma olanağı sunulan öğrencilere, disiplinlerarası alanda bilgi birikimlerinigeliştirme fırsatı sağlanıyor. ODTÜ öğrencileri, kendilerine sunulan sonsuz seçenekler içinden kendi ilgi alanları ve tercihlerine göre mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerini şekillendiriyor.
 
ODTÜ yerleşkesi; 45 kilometrekarelik, çoğunluğu ağaçlandırılmış bir alanda kurulu; doğanın özgün mimari ile birleştiği sosyal, dinamik, zengin bir kültür, araştırma, öğrenim ve yaşam ortamıdır. Zengin kütüphanesi, yurt dışındaki pek çok saygın üniversite ile yarışan çağdaş eğitim laboratuvarları ve zengin bilişim olanakları ile öğrencilerine eşsiz bir araştırma ortamı sunar. Bu özellikleriyle diğer üniversitelere hemen her konuda öncülük eder ve izlenir. ODTÜ öğretim konusundaki birikimini, yetiştirdiği 400"ün üstünde öğretim üyesi ile, Türkiye, Kıbrıs ve Türk Cumhuriyetleri"nde 70"i aşkın üniversiteye taşımıştır.
 
ODTÜ uluslararası saygınlığa sahip, üstün nitelikli öğretim üyelerini, en başarılı öğrencilerle buluşturuyor. Öğretim üyelerinin hepsi dünyanın en önde gelen üniversitelerinden doktora derecesi almış, %70"i yurt dışında eğitim görmüş akademisyenler olmanın yanısıra, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle ve araştırma kurumları ile yoğun işbirliği içinde olan ve sürekli olarak kendilerini yenileyen eğitmenler ve araştırmacılardır.
 
ODTÜ"nün her bölümünde ülkemizin her köşesinden ve yurt dışından gelen çok başarılı öğrenciler öğrenim görüyor. Bu seçkin öğrencilerden oluşan topluluk içinde yaşayacak, öğrenecek, üretecek ve dostluklar edineceksiniz.
 
26500 Toplam Öğrenci
 
16500 Lisans Öğrencisi
 
4700 Yüksek Lisans Öğrencisi
 
2900 Doktora Öğrencisi
 
1800 Yabancı Uyruklu Öğrenci
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ZENGİN ARAŞTIRMA ORTAMI VE OLANAKLARI

Bir araştırma üniversitesi olan ODTÜ, öğrencilerinin en yeni teknolojilerin ve bilimsel gelişmelerin içinde yetişmelerini sağlar. ODTÜ yerleşkelerinde, tüm yıl boyunca, dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma kurumlarından gelen bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen kongreler ve diğer bilimsel etkinliklerle, ODTÜ öğrencileri ve mezunları bilgiye ilk elden ulaşabilir ve akademik tartışmalara katılabilirler.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ DÜNYASI VE SANAYİ İLE DOĞAL İŞBİRLİĞİ

ODTÜ, “Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı” kapsamında, değişik sektörlerin gereksinim duyduğu, Ar-Ge konusunda yetkin, bilgi birikimini uygulayabilen insan gücü yetiştirmeyi hedefler. ODTÜ; bünyesindeki araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve kurduğu Teknokent sayesinde, dünyanın önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olma vizyonu ile ülkemizin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunabilecek insan gücünü yetiştirir.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ: ODTÜ TEKNOKENT

Ülkemizin ilk, en büyük ve en yenilikçi teknoloji geliştirme bölgesi olan “ODTÜ Teknokent” ODTÜ yerleşkesi içindedir. ODTÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri, ODTÜ Teknokent"te faaliyet gösteren 260 Ar-Ge firması ile birlikte ürün ve teknoloji geliştirirler.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİLİK TEŞVİK EDİLİYOR

ODTÜ, öğrencilerin bilimsel yöntemler kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlar; geliştirdikleri fikirleri iş modellerine dönüştürme olanağı yaratır. Günümüzde, sürekli gelişim gösteren ekonomik ortamda, yaratıcılık ve girişimcilik; rekabetin sürdürülebilmesi için önemlidir. ODTÜ; sunduğu ortam ve desteklerle, girişimciliği teşvik eder; Teknokent bünyesinde, öğrencilerin projelerini iş dünyasına aktarmaları için yeni fikirlerin geliştirilmesine olanak sağlanır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

ODTÜ"de Türkiye ve Dünya"nın sorunları ve gereksinimlerine çözümler üretmek amacıyla ulusal ve uluslararası boyutta araştırmalar gerçekleştiren merkezler kurulmuştur. Bunlardan en yenileri; Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği, Deniz Ekosistemleri ve İklim Araştırma Merkezleridir.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRAN VE UYGULAYAN ÜNİVERSİTE

• 10 Öğrenciye 1 Öğretim Elemanı
 
• 21 Disiplinlerarası Araştırma Merkezi
 
• 3 Öğrenciden Biri Lisansüstü Öğrenci
 
Uluslararası Üniversiteler Sıralamalarında “Üst Grup”ta Times Higher Education, QS, Webometrics, HEEACT, URAP ve Leiden kuruluşlarının gerçekleştirdiği dünya üniversiteleri sıralamasında ODTÜ, tüm değerlendirmelerde “üst grup” olarak belirlenen dünya üniversiteleri arasında yer alan tek Türk üniversitesidir.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI PROJELERDE LİDER

Türkiye"nin yer aldığı Avrupa Birliği projelerinin 1/3"ü ODTÜ tarafından yürütülüyor. ODTÜ bünyesinde gerçekleştirilen 91 Avrupa Birliği (AB) projesinin toplam bütçesi 284 Milyon Avro"dur.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GENİŞ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER YELPAZESİ

Yurt dışındaki tanınırlığın bir yansıması olarak, 80 ülkeden 1800"ün üzerinde uluslararası öğrenci ODTÜ"de öğrenim görmektedir. Her yıl yaklaşık 1000 yeni uluslararası öğrenci ODTÜ"ye başvuru yapmaktadır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ORTAK PROGRAMLAR

ODTÜ, lisans öğrencilerine, ABD üniversiteleri ile birlikte yürütülen 4 farklı lisans programı, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ise ABD ve AB üniversiteleri ile ortak yürütülen 18 farklı program ile uluslararası eğitim olanağı sağlıyor.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANS PROGRAMLARI

• İngilizce Öğretmenliği / SUNY New Paltz Üniversitesi
 
• İşletme / SUNY Binghamton Üniversitesi
 
• İşletme / Kuzey Kıbrıs Kampusu / SUNY New Paltz Üniversitesi
 
• Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler / SUNY Binghampton Üniversitesi Erasmus ve Erasmus-Mundus programları çerçevesinde 190"ın üzerinde protokol imzalanmıştır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI AKREDİTASYON

Eğitimde kalitenin en önemli göstergelerinden biri uluslararası akreditasyondur. Bu çerçevede ODTÜ, Türkiye"de bir ilki gerçekleştirerek, tüm mühendislik bölümlerine 1994 yılında ABET sertifikası almıştır. Bu çalışma, ABET 2000 ve ABET 2010 sertifikaları ile sürdürülmüştür.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL AKTİVİTELER

ODTÜ"nün eğitim sistemi düzenli, sürekli ve yoğun çalışma gerektirir; ancak iyi bir planlamayla yerleşkede sosyal, sportif, kültürel etkinliklere katılmak olanaklıdır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

ODTÜ"de, yılda, 1000"in üzerinde etkinlik yapan ve kendilerini özgürce ifade eden 93 öğrenci topluluğu; yoğun bilimsel, mesleki, düşünsel, sanatsal etkinlikler düzenler. Bu etkinliklerle, öğrenciler, sosyal açıdan gelişirken, organizasyon yeteneklerini de geliştirme fırsatı bulurlar.
 
Toplulukların, her geçen yıl daha da ilginç ve eğlence dolu müzik ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan; ODTÜ Bahar Şenliği, Türk Halk Bilimleri Şenliği, Rock Şenliği, Çağdaş Dans Günleri, Tiyatro Şenliği gibi; gelenekselleşmiş etkinlikleri tüm ODTÜ"lüler ve Ankaralılar beğenerek takip ederler. Newsweek Türkiye dergisinin 91. sayısında yayınlanan bir bilimsel araştırmaya göre; ODTÜ, Türkiye"deki üniversiteler arasında sosyal olanaklara ilişkin öğrenci memnuniyeti sıralamasında ilk sırada yer almıştır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR ETKİNLİKLERİ

ODTÜ"de, aralarında profesyonel alanlarda ulusal ve uluslararası başarı gösteren ve dallarında dünya rekorlarını ellerinde tutan sporcuların da bulunduğu 30 spor takımı ve 16 spor topluluğu var.
 
Yerleşkede açık ve kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları, stadyum (13.000 kişilik), futbol ve Amerikan futbolu sahaları, hokey ve kriket sahaları, tenis kortları, koşu parkurları ve Eymir Gölü"nde de bir kayıkhane bulunmaktadır. ODTÜ, 5000 metrekare kapalı ve 40000 metrekare açık spor alanında, öğrencilerin tüm dallarda spor yapmalarına olanak sunar.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ZENGİN KÜLTÜR ve SANAT ORTAMI

Kültür Kongre Merkezi Çok çeşitli etkinliklerin bir arada yürütülebildiği Kültür Kongre Merkezi"nde, yıl boyunca Ankara Caz Festivali ve ODTÜ Sanat Festivali"nin de dahil olduğu, 400"den fazla tiyatro, konser, söyleşi, bilimsel toplantı yapılmaktadır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BARINMA

Ankara dışından gelen tüm öğrencilerin yerleşke içinde kalmalarına olanak sağlamak için, ODTÜ Ankara Kampusu"nda 7000 öğrenci kapasiteli 18 öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yurtlar; 24 saat sıcak su, kablolu ve kablosuz internet bağlantısı, çalışma ve çizim odaları ve kantinleriyle öğrencilere rahat bir ortam sunmaktadır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURS VE YARDIMLAR

ODTÜ, eğitim programlarında öğrencilerin üstün başarı göstermelerini önemser. Gösterdikleri başarılara göre öğrencilere çeşitli burslar veren ODTÜ; ayrıca, ekonomik yetersizlikler nedeniyle öğrencilerinin başarılarının etkilenmesini önlemek amacıyla maddi ve ihtiyaç destekleri sağlar.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, en yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelere hâkim seçkin öğretim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve yoğun araştırma faaliyetleriyle uluslararası saygınlık kazanmış bir kurumdur. Türkiye"nin gelişmesinde katkısı olmuş birçok ODTÜ mezunu, bu katkılarını ODTÜ eğitiminde edinilen “bilime ve başarıya inanç” sayesinde gerçekleştirmiştir. ODTÜ Mezunları çalışma yaşamlarında hemen her sektörde atılan başarılı adımlara önemli katkı sağlamakta ve amacına ulaşan projelere imza atmaktadır. Bu yüzden geleceğini ODTÜ"de gören başarılı öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. TC ve KKTC devletlerinin daveti sonunda Eylül 2005"te Kıbrıs"ta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu"nun faaliyete geçmesi ile artık daha fazla öğrenci ODTÜ mezunu olmanın ayrıcalığını yaşayabilmektedir.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, aşağıdaki dört yıllık lisans programlarına burslu ve burssuz kontenjanla öğrenci kabul etmektedir.
 
• Mühendislik
 
• Bilgisayar Mühendisliği
 
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 
• İnşaat Mühendisliği
 
• Kimya Mühendisliği
 
• Makina Mühendisliği
 
• Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 
• Sosyal Bilimler
 
• İktisat
 
• İşletme
 
• İşletme (ODTÜ-SUNY New Paltz Uluslararası Ortak Lisans Programı)
 
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 
• Eğitim Bilimleri
 
• İngilizce Öğretmenliği
 
• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 
• Psikoloji
 
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 
• Yüksek Lisans Programları:
 
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
 
• Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı
 
• İngiliz Dili Öğretimi Yüksek Lisans Programı
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ DİPLOMASI
 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu mezunlarına, ODTÜ Rektörü"nün imzası ile “Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu” ibaresini taşıyan ODTÜ diploması verilmektedir. ODTÜ güvencesi taşıyan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu diploması, mezunların yurt içi ve yurt dışı piyasalarında ve akademik çevrelerde öncelikli tercih edilmesini sağlamaktadır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Güz ve İlk Bahar Dönemi kayıtlarında iki eşit taksit halinde ödenen öğrenim ücretleri, Türkiye"deki vakıf üniversitelerinin yarısı düzeyinde tutulmaktadır.
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu"na kayıt yaptıran öğrenciler için sonraki yıllarda eğitim ücretlerinde yapılabilecek yıllık artışlar, KKTC Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ilesınırlı tutulacaktır.
 
Öğrenciler, ulaşım, konaklama, kitap-kırtasiye ve diğer tüm giderlerini kendileri karşılamaktadır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURS VE YARDIMLAR

1. ÖSYM sınav sonuçlarına göre verilen burslar :

Öğrenim Bursu : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu tam burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. %25 ve %50 burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler, bu oranlarda öğrenim ücretinden muaf olmaktadır. Karşılıksız olan bu burs, belli bir başarı düzeyi gerekmeksizin İngilizce Hazırlık Programı"nda geçirilecek bir yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla beş yılı kapsar.
 
Yurt Bursu : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu"nu kazanan burslu ve burssuz öğrencilerden ilgili ÖSYS puan türü sıralamasında belirli bir sınırın üzerinde yer alanlara Kampus yurtlarının 4 kişilik odalarında ücretsiz konaklama hakkı tanınır. Yurt bursları karşılıksız olup, İngilizce Hazırlık Programı"nda geçirilecek bir yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla beş yılı kapsar.
 
2. Eğitim -Öğretim süresince burs olanakları :

Akademik Başarı Bursu: Lisans programlarında yüksek akademik başarı gösteren öğrenciler Akademik Başarı Bursu ile ödüllendirilmektedir. Başarı düzeyine bağlı olarak değişen bu burs, Güz döneminde Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak ayları; Bahar döneminde ise Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında nakit aylık ödeme olarak verilmektedir. Akademik başarı bursu koşulları ve miktarı her akademik yıl başında Kampus Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Öğrenci Asistanlığı: Öğrencilerin Kütüphane, Laboratuvarlar, Bilgi İşlem, Spor Tesisleri, Yurtlar, vb. yerlerde Öğrenci Asistan statüsünde çalışma olanakları da bulunmaktadır. Öğrenci Asistanlık için başarı yanında gereksinim de göz önüne alınmaktadır.
 
Gereksinim Yardımı : Maddi imkânları kısıtlı öğrencilere, belirli bir başarı düzeyinin altına düşmemeleri koşuluyla, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Burs ve Yardım Fonu aracılığıyla kitap, gereksinim, yolluk vb. maddi destekler verilmektedir.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE EĞİTİM

ODTÜ"de eğitim dili İngilizce"dir. Eylül ayında yapılan ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı"nda başarı gösteren veya eşdeğerliliği kabul edilmiş uluslararası bir sınavdan yeterli puan alan yeni öğrenciler, kazandıkları lisans programının birinci sınıfına başlayabilirler. İngilizce düzeyleri lisans programlarını takip etmek için yetersiz olan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Programı"na devam ederler.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT OLANAKLARI

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, üniversiteyi yeni kazanan bütün öğrencilerine kampus yurtlarında barınma olanağı sağlamaktadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu"ndaki yurtlar öğrencilere en son teknoloji kullanılarak donatılmış, güvenli, rahat ve bakımlı bir yaşam ortamı sunmaktadır. Bütün yurt odalarında klima, geniş-bant Internet bağlantısı, TV yayını, telefon ve mini buzdolabı bulunmaktadır. Ayrıca ortak kullanım için lobi, TV salonu, kantin, çamaşır ve ütü odaları ile mutfak ve çalışma salonları yer almaktadır. Kampus"ta yurt seçenekleri aşağıdaki gibidir:
 
• Yurt binasında iki veya dört öğrencinin paylaştığı, yatma, çalışma ve banyo bölümlerinden oluşan odalar bulunmaktadır. Bütün odalarda klima, geniş-bant Internet bağlantısı, TV yayını, telefon ve mini buzdolabı bulunmaktadır. Birinci yurt binasında ortak kullanım için lobi, TV salonu, kantin, çamaşır ve ütü odaları yanında, birisi kız öğrencilere ayrılan üç blokta birer mutfak ve çalışma salonları yer almaktadır.
 
• Yurt binası, tek kişilik odalarda kalan üç öğrencinin banyo, mutfak ve çalışma-yaşam alanını ortaklaşa kullandığı “süit” düzeninde inşa edilmiştir. İki bağımsız bloktan oluşur ve bir blok kız, bir blok erkek öğrenciler için ayrılmıştır.
 
• Yurt odaları 4 kişilik olup 2+2 kişinin kalabileceği yatak odaları şeklinde düzenlenmiştir. Yurtta ortalama 26-28 kişiye düşen WC & Banyo + Mutfak ortak kullanılmaktadır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE ZORUNLU SAĞLIK Sİ- GORTASI
 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu"nda öğrencilere ilk sağ-lık hizmetlerinin verildiği bir Sağlık Merkezi ile Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi bulunmaktadır. KKTC vatandaşı olmayan bütün öğrencilerin, kamu sağlık birimleri ve hastanelerde acil servis, klinik muayene ve hastane yatma giderlerini karşılayacak bir sağlık sigortası almaları zorunludur. KKTC asgari ücretinin %10"u tutarında olan sigorta priminin, kayıt öncesinde ödenmesi ve dekontunun kayıt sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPUSTA SOSYAL YAŞAM

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu"nda öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerdeki başarılarına da büyük önem verilmektedir. Bu etkinliklerin büyük çoğunluğu öğrenci toplulukları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Kampus"ta 36 öğrenci topluluğu, 11 spor takımı ve 5 spor topluluğu faaliyet göstermektedir.
 
Kampus, öğrenci topluluklarına, spor takım ve kulüplerine her türlü finansal ve mekansal olanakları sunmaktadır. Öğrenci Topluluk Odaları, Sanat Atölyesi, Müzik Stüdyosu, Fotoğraf Stüdyosu, her türlü teknik olanaklara sahip olan Kültür Kongre Merkezi ve Spor Merkezi öğrencilerin hizmetindedir. Spor Merkezi bünyesinde aşağıdaki olanaklar bulunmaktadır:
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

Basketbol, Voleybol, Hentbol, 3 Adet Squash Kortu, Masa Tenisi ve Fuaye Alanı, Aerobik, Dans ve Egzersiz Salonu, Uzakdoğu Sporları Salonu, Fitness ve Kondisyon Salonu, Yürüyüş ve Koşu Parkuru, Basketbol ve Voleybol Sahası, 3 Tenis Kortu, Halı Saha, Yarı Olimpik, Açık Yüzme Havuzu, Tırmanma Duvarı, Mini Golf, Plaj Futbolu-Hentbol ve Plaj Voleybolu, Tartan Zemin Atletizm Pisti, Açık Hava Fitness Aletleri, Kampus, Alışveriş Merkezi (Banka, Kuaför, Market, GSM Merkezi, Kırtasiye vs.), Kafeterya, Pastane ve Kantinleri ile de öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olanaklar sunmaktadır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ MEZUNLARI

Kamuoyunda ODTÜ"ye duyulan sonsuz güvenin oluşmasında başlıca etken; toplumsal duyarlılık sahibi mezunlarının başarısıdır. Sayıları 105 bini aşan ODTÜ ailesi, iş ve bilim dünyasındaki saygın konumlarıyla topluma katkılarını sürdürmektedirler. Mezunlar üniversiteyle bağlarını korumak ve birbirleriyle dayanışmalarını sürdürmek için mezun dernekleri çatısı altında toplanmışlardır. Bugün yurt içinde 15, yurt dışında 21 mezun derneği bulunmaktadır. Mezun Dernekleri, hem mezunlara hem de öğrencilere yönelik pek çok sosyal, kültürel ve mesleki etkinlik düzenlemektedir. “CEO Fabrikası” ODTÜ, kuruluşundan bu yana, iş dünyası, siyaset, bilim ve sanat gibi günlük yaşamın pek çok alanında sayısız liderler yetiştirmiştir. ODTÜ"nün, CNBC-e Business dergisince “CEO Fabrikası” olarak tanımlanmasının nedeni, bugünTürkiye"de sanayi, iş dünyası, bankacılık, yüksek öğretim gibi pek çok sektörde lider kuruluşların en üst düzey yönetici kadrolarında ODTÜ mezunlarının bulunmasıdır.
 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ADRESİ

Çankaya İlçesi, Üniversiteler Mah.Dumlupınar Bulvarı,No:1 06800 Çankaya / Ankara
 
Tel : 0 312 210 63 88
 
Faks : 0 312 210 35 90
 
www.odtu.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna