Harran Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Harran Üniversitesi hakkında bilgi

Harran Üniversitesi hakkında bilgi

   

Harran Üniversitesi hakkında bilgi

Şanlıurfa"da kurulan ilk yüksek öğretim birimi “Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu”dur (1976). Daha sonra, Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi (1978), Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (1984) ve Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi (1988) kurulmuştur. Bu birimler 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Harran Üniversitesine bağlanmıştır. Ayrıca Fen-Edebiyat, Tıp Fakültesi, Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kuruluş kanununda yer almıştır.
 

1994 yılında Siverek, Hilvan, Suruç, Birecik, Viranşehir ve Bozova Meslek Yüksekokulları; 1995 yılında ise Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Akçakale ve Ceylanpınar Meslek Yüksekokulları; 1997 yılında da Sağlık Yüksekokulu ve Kahta Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Ancak, Kahta Meslek Yüksekokulu 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulan Adıyaman Üniversitesi ne bağlanmıştır.
 
29.07.2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazete"de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulmuştur. Son olarak,
 
05.12.2007 tarih ve 26721 sayılı Resmi Gazete"de yayınlanan Bakanlar Kurulu"nun 02.11.2007 tarih ve 2007/12786 sayılı kararına göre Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu kurulmuştur.
 
Üniversite bugün 9 fakülte, 3 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 10 araştırma ve uygulama merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Ayrıca 2008 yılında mevcut Şanlıurfa meslek yüksek okulu"nun yanı sıra ilahiyat,iktisadi ve idari bilimler,fenedebiyat, ve mühendislik fakültelerinde ikinci öğretime başlamıştır.
 
EĞİTİM – ÖĞRETİM

Ülkenin ilerlemesini sağlayacak ilerici, yaratıcı, demokrat, Atatürk ilke ve Devrimlerinin takipçisi, bilimi kendine ilke edinmiş aydın insanlar yetiştirmeyi hedeflemiş olan üniversite, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi amaçlamaktadır.
 
Bugün itibariyle Harran Üniversitesinde eğitim-öğretim dili Türkçe"dir. Öğrencilerin her yarıyılda alacakları dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Öğrenciler, kayıtlı bulundukları bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdürler. Ancak, Üniversite Senatosunca belirlenen dersler için açılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, o derslerden muaf olurlar. Harran Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında iki yıllık ön lisans programı, fakülte ve yüksekokullarında ise dört yıllık lisans programları uygulanmaktadır (Tıp Fakültesinde eğitim süresi altı, Veteriner Fakültesinde eğitim süresi beş yıldır). Ayrıca, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitülerine bağlı ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapılmaktadır.
 
Harran Üniversitesinde bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Tıp ve Veteriner fakültelerinde eğitim programı yıllık dönemler şeklinde yapılmaktadır. ÖSYM tarafından Harran Üniversitesi bölümlerine ve programlarına yerleştirilen yeni öğrencilerin kayıt işlemleri, Üniversite tarafından ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının gözetiminde yapılmaktadır. Ara sınıflardaki öğrenciler ise her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlgili bölüm başkanlığının önerisi ile fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararıyla her sınıfa bir akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrenci mezun olana kadar ders alma, sınıf geçme, sınavlar, üniversite ile ilgili yönetmelikler ve eğitim-öğretim ile ilgili çeşitli konularda öğrencilere danışmanlık yapar. Ayrıca üniversitede uzman elemanlar tarafından öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Öğrenciler her yarıyılda en az iki ara sınav ve her dönem sonunda yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Öğrenciler, eşdeğer eğitim programları uygulayan yüksek öğretim kurumları ve kurum içindeki bölüm/ prog-ramlara “Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, eğitim-öğretim başlamadan önce yatay geçiş için başvurulabilir. Üniversitede öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin görüş ve önerilerinden yararlanmak amacıyla oluşturulan öğrenci konseyi, her yıl öğrencilerin seçimiyle yenilenmektedir. Öğrenci Konseyi Başkanı, Rektörün çağrısı üzerine zaman zaman Üniversite Senatosu ve diğer kurullara katılarak öğrencilerin görüş ve önerilerini sunar.
 
YERLEŞKELER

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa il merkezi ve ilçelerinde bulunan çok sayıda binada faaliyetlerini sürdürmektedir. Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa – Mardin Karayolu"nun 18. Kilometresinde 27.000 dönümlük bir arazi üzerinde inşaatı devam eden üniversite merkez yerleşkesinde, Fen-Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve idari Bilimler,egitim, ziraat, İlahiyat fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yükse-kokulu Eğitim-Öğretim vermektedir. Alt yapı çalışmalarını tamamlanmış, Türkiye"nin en büyük üniversite yerleşkelerinden biri olan ve içerisinde bir yapay göl barındıran Osmanbey Yerleşkesinde Atatürk Arboretumu, beş bin kişilik merkezi kafeterya,on dört oda ve 29 yataklı misafirhane, Sosyal Tesisler, Amfi Tiyatro, lojmanlar,Üniversite kültür faaliyetlerinde kullanılan Feyzullah konağı ve Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatları tamamlanmış olup, diğer fakülte binaları ile sosyal tesislerinin inşaatı hızla devam etmektedir.
 
YENİŞEHİR YERLEŞKESİ

Şanlıurfa merkezinde bulunan Yenişehir Yerleşkesi 48.000 metrekarelik bir alanda kurulu olup, Rektörlük hizmet binası, Tıp, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Poliklinik binalarını barındırmaktadır. Ayrıca, öğrenci ve personel yemekhanesi, açık ve kapalı spor tesisleri, kantin, kafeterya ve bahçeler yer almaktadır.
 
EYYÜBİYE YERLEŞKESİ

Şanlıurfa – Akçakale Karayolu"nun 5. kilometresinde 982.000 metrekare alan üzerine kurulu olan Eyyübiye Yerleşkesi"nde ise Veterinerlik Fakültesi, Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu, öğrenci yurdu, Fen – Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Üniversite Basımevi, açık ve kapalı spor tesisleri, öğrenci kafeteryası, sosyal tesisler, uygulama alanları, süt ve hayvancılık işletmeleri ile seralar ve lojmanlar yer almaktadır.
 
DİĞER TESİSLER

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastahanesi, Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu, Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mediko-Sosyal Merkezi, Makine Fabrikası, üniversiteye ait kız öğrenci yurdu, öğrenci ve personel sosyal tesisleri ve Harran Üniversitesi Kültür Evi, üniversite yerleşkeleri dışında yer alan diğer birimleri oluşturmaktadır.
 
KANTİNLER VE KAFETERYALAR
 
Kantin Sayısı : 14 Adet Kafeterya Sayısı : 5 Adet
 
YEMEKHANELER
 
Öğrenci yemekhane Sayısı : 6 Adet Öğrenci yemekhane Kapasitesi : 5000 Kişi Personel yemekhane Sayısı : 6 Adet Personel yemekhane Kapasitesi :1000 Kişi
 
MİSAFİRHANELER

Misafirhane Sayısı : 2 Adet Misafirhane Kapasitesi : 109 Kişi
 
ÖĞRENCİ YURTLARI
 
Kredi Yurtlar Kurumu : Eyyübiye Yerleşkesinde 1 adet erkek öğrenci yurdu Kredi Yurtlar Kurumu : Şehir Merkezi 2 adet kız öğrenci yurdu Kredi Yurtlar Kurumu : Osmanbey Yerleşkesi 1000 kişi kapasiteli kız-erkek öğrenci yurtları Ayrıca Üniversiteye bağlı olarak şehir merkezinde hizmet veren 40 kişi kapasiteli özel kız yurdu mevcuttur.
 
LOJMANLAR

Lojman Sayısı:186 Adet
 
SPOR TESİSLERİ
 
Kapalı Spor Tesisleri Sayısı:2 Adet Açık Spor Tesisleri Sayısı:12 Adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Sayısı:1 Adet
 
TOPLANTI – KONFERANS SALONLARI
 
Toplantı Salonu + Konferans Salonu 7 Adet SİNEMA SALONU Sinema Salonu Sayısı: 1 Adet, Sinema Salonu Kapasitesi: 300 Kişi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 26 Adet
 
FAKÜLTELER

• Eğitim Fakültesi
 
• Fen-Edebiyat Fakültesi
 
• Güzel Sanatlar Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• Tıp Fakültesi
 
• Veteriner Fakültesi
 
• Ziraat Fakültesi
 
• İlahiyat Fakültesi
 
YÜKSEKOKULLAR

• Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu
 
• Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
 
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu
 
• Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
• Akçakale Meslek Yüksekokulu
 
• Birecik Meslek Yüksekokulu
 
• Bozava Meslek Yüksekokulu
 
• Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu
 
• Hilvan Meslek Yüksekokulu
 
• Siverek Meslek Yüksekokulu
 
• Suruç Meslek Yüksekokulu
 
• Viranşehir Meslek Yüksekokulu
 
ADRES

Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Yenişehir Yerleşkesi, 63300 Şanlıurfa
 
Tel : 0 414 318 30 00
 
Faks : 0 414 312 81 44
 
www.harran.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna