Giresun Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Giresun Üniversitesi hakkında bilgi

Giresun Üniversitesi hakkında bilgi

   

Giresun Üniversitesi hakkında bilgi

Giresun Üniversitesi 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 9 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 6 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Devlet Konservatuarı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İdari yönetim örgütünün basında bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı, daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği, Rektör tarafından varlığına ihtiyaç duyulan Erasmus, Dış ilişkiler, Basın ve Halkla İlişkiler gibi ofisler ve bu birimlerde çalışan memurlardan oluşur.
 
Giresun Merkez Güre Yerleşkesinde Rektörlük Hizmet Binası, Eğitim Fakültesi , İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi ile açık spor alanları, kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, merkezi laboratuar, mühendislik fakültesi, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır.

Gazipaşa Yerleşkesi şehir merkezinde yer almaktadır. Yerleşke içinde Fen Edebiyat Fakültesi, Giresun Meslek Yüksekokulu, misafirhane ile spor salonu, kütüphane, teknoloji salonu, kimya laboratuarları, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır.
 
Nizamiye Yerleşkesi de yine şehir merkezinde yer almaktadır. Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve Dekanlık, Mediko Sosyal Merkezi ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi yerleşke içinde bulunmaktadır. Kale /Kapu mevkiinde Rektörlük binamız, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölüm Başkanları, Hukuk Müşavirliği ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır.
 
TARİHÇE

Giresun Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş yeni bir üniversite olarak görülse de, gerçekte bünyesinde bazı birimlerin geçmişi çok gerilere gitmektedir. Bugün Giresun Üniversitesi"ni oluşturan bazı birimler, dün Milli Eğitim Bakanlığı"na , Karadeniz Teknik Üniversitesi"ne ve Cumhuriyet Üniversitesi"ne bağlı idi. Giresun Üniversitesi"nin tarihçesine bakarken bunları görmek gerekir. Giresun Üniversitesi"ne vücut veren bilimler, tarihsel akış içerisinde müteakip paragraflarda sunulmuştur.
 
Üniversitenin temelini 1962 yılında Kız Öğretmen Okulu adıyla eğitim öğretime başlayan birim teşkil etmektedir. Giresun Kız Öğretmen Okulu, 1976 yılında Eğitim Enstitüsü"ne dönüştürülmüş, 1982 yılında iki yılık Eğitim Yüksekokulu olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesine bağlanmıştır.
 
1992 yılında da aynı üniversiteye bağlı olarak Eğitim Fakültesi halini almıştır. 1976 yılında MEB"e bağlı olarak açılan ve 1982 yılında KTÜ Rektörlüğü"ne bağlanan Meslek Yüksekokulu, 1992 yılında ön lisans düzeyinde öğretime başlayan ve 1996 yılında lisans düzeyinde KTÜ"ye bağlanan Sağlık Yüksek Okulu, KTÜ Rektörlüğü"ne bağlı olarak 1994-95 eğitim- öğretim yılında hizmete giren Tirebolu Meslek Yüksek Okulu, 1998 yılında KTÜ Rektörlüğü"ne bağlı olarak kurulan Fen- Edebiyat Fakültesi, 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü"ne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlayan Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu, Mart 2003"te kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi"ne bağlı olarak eğitim- öğretim faaliyetine başlayan Alucra Meslek Yüksekokulu, 2006 Yılında 5467 Sayılı Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Giresun Üniversitesini oluşturmuştur.
 
Giresun Üniversitesi bünyesinde 27 Mayıs 2007 tarihinde Tıp Fakültesi, 14 Ağustos 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, 14 Ağustos 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Tirebolu İletişim Fakültesi, 22 Temmuz 2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile Devlet Konservatuarı , 14 Ağustos 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 15 Ekim 2008 tarihli Bakanlar kurulu Kararı ile Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 15 Ekim 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 15 Ekim 2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile Eynesil Meslek Yüksekokulu, 14 Şubat 2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile Espiye Meslek Yüksekokulu, 16 Nisan 2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile Keşap Meslek Yüksekokulu açılmıştır.
 
Sağlık Yüksekokulu, iki yeni bölüm ilavesi ile 15 Ekim 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Bilimler Fakültesi"ne dönüştürülmüştür.
 
Rektörlüğe bağlı merkezler olarak 2007 yılında Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM), Giresun Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜSEM), Tıp Fakültesi bünyesinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜSEM) ve 2009 yılında Fındık araştırma ve Uygulama Merkezi (GİFAM) kurulmuştur. 13 Nisan 2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile Rektörlüğe Bağlı Bölümler olarak, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölümü, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Beden Eğitimi Bölümü ve Enformatik Bölümü kurulmuştur.
 
MİSYON

Ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek; mensuplarının ve bir parçası olduğu toplumun ekonomik,sosyal,kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlamak; kent ile bölge ile ülke ile dünya ile uyumlu kaynaşmış , bunlardan etkilenen ama aynı zamanda bunları etkileyebilecek ve yönlendirebilecek akademik çalışmalar yapmak; temelinde aklın ve bilimin yer aldığı genel aydınlanmaya katkıda bulunmak; insanlığın gelişimine ve evrensel ilerlemeye katkı sağlamak misyonunu üstlenmiştir.
 
VİZYON

Giresun Üniversitesinin vizyonu; yaşanacak değişim ve gelişmelerle oluşacak yarının eğitim, bilim teknoloji dünyasında uluslararası öneme sahip bir bilgi limanı olmaktadır.
 
DEĞERLER
 
Türkiye cumhuriyeti Devleti"ne, Türk ulusuna ve Atatürk ilke inkılaplarına bağlılık , bilimsellik, evrensellik, topluma yararlılık, çağdaşlık, yenilikçilik, yaratıcılık, katılımcılık ve güvenilirlik.
 
FARKI
 
Küreselleşen dünya şartlarına uyum sağlayacak donanımlı, bilim üretebilen uluslar arası arenada rekabet kuvveti yüksek insan gücüne yetiştirebilmek. Bu bağlamda, yeni planlamaların gerçekçi ve bilimsel verilere dayandırılan yeniliklerin uygulandığı uluslararası bir bölge üniversitesi olmak.
 
Giresun Üniversitesi, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, Türkiye"yi dünya milletler ailesinin hatırı sayılır, sözü dinlenir bir üyesi yapma yolunda gece gündüz çalışan bir üniversitedir.
 
Giresun Üniversitesi, Türkiye"nin aydınlık yüzü ve geleceğidir.
 
ÖĞRENCİ KAYITLARI VE KAPASİTE
 
2012-2013 Eğitim öğretim yılında YÖK tarafından sunulan 7177 kontenjanın yanı sıra yabancı öğrenciler ve Türkçe Öğrenim Merkezi"nde eğitim görecek olan öğrenciler ile birlikte toplam kontenjanı 7600 öğrencidir.
 
ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra GRÜ"nün tercih edilen bir üniversite olduğu görüldü.
 
2011-2012"de YÖK kontenjanı 6137, kayıt sayısı 4534 oran %73 2012-2013"de YÖK Kontenjanı 7177, kayıt sayısı 6468, oranı %90
 
Geçen yıl toplam olarak YÖK"ün bize ayırdığı kontenjan 6137 iken Üniversiteye 4534 kişi başvuruda bulunmuştur.
 
Bu yıl 7177 verilen kontenjandan yerleşen öğrenci sayısı 6468, doluluk yüzdesi 90.12 oranında bir doluluk ile %20 ye yakın bir artış söz konusudur.
 
2012-2013 döneminde 12.000 öğrenci Giresun merkezde, 9000 öğrenci de ilçelerde olmak üzere 21 000 kayıtlı öğrenci mevcuttur.
 
Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve araştırma Merkezi 22 Temmuz 2012 tarih ve 28361 numaralı Resmi Gazete"de yönetmeliğinin yayınlanması ile birlikte Giresun Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan ve bu kapsamda Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında faaliyet gösteren ilk merkezdir.
 
2012-2013 Akademik yılında GRÜ ilk kez 10 değişik ülkeden 50 uluslararası öğrenci almıştır. Yabancı Dil Eğitim Merkezimiz de yeni kurulmuş olmasına rağmen Türkçe eğitimi öğrenimi görmek için Başbakanlık bursu ile gelen ve Üniversite öğrencisi olan uluslararası öğrencilere bu akademik yılda ilk kez Türkçe eğitimi vermeye başlamıştır.
 
GÜNCEL
 
Karadeniz Üniversiteler Ağı"na üye üniversite temsilcilerinin ve Akdeniz Üniversiteler Ağına üye yaklaşık 300 üniversite Rektörü ve Temsilcilerinin oluşturduğu Akdeniz Üniversiteler Birliği Genel Kurulu Toplantısında, BSUN (Karadeniz Üniversiteler Ağı) Başkanı, Tiran (Arnavutluk) Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jorgaq KAÇANİ tarafından, üniversitenin ödülü Rektörüne takdim edilmiş…
 
Karadeniz Üniversiteler Ağı (BSUN) Genel Sekreteri Prof. Eden MAMUT, her yıl değişik dallarda ödül verdiklerini belirterek bu yıl en önemli ödülün “Karadeniz Bölgesindeki Akademik İşbirliğine Üstün Katkıda bulunduğu” gerekçesiyle Giresun Üniversitesi"ne verildiğini söyledi.
 
FAKÜLTELER

• Eğitim Fakültesi
 
• Fen-Edebiyat Fakültesi
 
• Görele Güzel Sanatlar Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• İslami İlimler Fakültesi
 
• Mühendislik Fakültesi
 
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
• Tıp Fakültesi
 
• Tirebolu İletişim Fakültesi
 
YÜKSEKOKULLAR

• Sivil Havacılık Yüksekokulu
 
• Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 
• Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 
• Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 
• Devlet Konservatuarı
 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
• Giresun Meslek Yüksekokulu
 
• Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO
 
• Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu
 
• Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu
 
• Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu
 
• Espiye Meslek Yüksekokulu
 
• Keşap Meslek Yüksekokulu
 
• Dereli Meslek Yüksekokulu
 
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

• Karadeniz Stratejik Araştırma ve uygulama Merkezi
 
• Sürekli Eğitim Merkezi
 
• Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
ADRES

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Güre Yerleşkesi 28100 Giresun
 
Tel : 0454 310 10 00
 
Faks : 0454 310 10 16
 
www.giresun.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna