Aksaray Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Aksaray Üniversitesi hakkında bilgi

Aksaray Üniversitesi hakkında bilgi

   

Aksaray Üniversitesi hakkında bilgi

2006 yılında kurulan Aksaray Üniversitesi, evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji, kültür ve sanat birikiminden yararlanarak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Üniversite, öğrencileri, öğretim üye ve elemanları, eğitim programları ve araştırmalarıyla bir model oluşturan, ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, üniversite-sanayi işbirliği ile tanınan önder bir üniversitedir.


Neden Aksaray ?
 
Aksaray, binlerce yıllık tarihî ve kültürel geçmişiyle, eğitim ve bilimde köklü bir geleneğe sahiptir. Tarihî on bin yıl öncesine kadar uzanan Aksaray, birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Zengin tarihsel mirasıyla adeta bir açık hava müzesi özelliği taşıyan Aksaray, Güzelyurt"u, Ihlara Vadisi, Sultan Hanı, Eğri Minare"si, yeraltı şehirleri ve Ziga Kaplıcaları ile Anadolu"nun kalbinde yer alan bir cazibe merkezidir.
 
Doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yolların kavşak noktasında yer alan Aksaray"dan çevresindeki illere ulaşım oldukça kolay olup kent merkezi; Nevşehir"e 45 dakika, Niğde"ye 1 saat, Kırşehir"e 1 saat, Kayseri ve Konya"ya 1 saat 30 dakika, Ankara ve Adana"ya ise 2 saat mesafededir.
 
Gerek tarihi ve doğal güzellikleri, gerekse coğrafi konumu ve huzurlu ortamı ile Aksaray, tam bir “üniversite kenti” niteliğindedir. 
 
BURS ve STAJ İMKANLARI

Burslar 
 
Üniversite öğrencilerine sağlanacak devlet destekli katkı payı, burs ve krediler, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmektedir. Katkı payı kredisi ve burslara başvurular, öğrenciler tarafından doğrudan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılmaktadır. Burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler, akademik yılın başlangıcında, ilgili fakülte veya yüksekokul aracılığı ile başvurularını yapabilirler. Burs ve kredi miktarları her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmektedir.
 
Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin isimleri, akademik dönem başlangıcında üniversitenin yönetim kurulu tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilmekte ve kurumun değerlendirmesinden sonra burs almaya hak kazanan öğrenciler burslardan yararlanabilmektedir.
 
Söz konusu devlet bursları ve kredilerin yanı sıra Aksaray Üniversitesi öğrencileri üniversitenin akademik birimlerinin kendi yapılanmaları içinde oluşturdukları çeşitli desteklerden ve diğer kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin burslarından da yararlanabilmektedir. Bu duyurular her akademik yılın başında, ilgili birimler tarafından yapılmaktadır.
 
Staj

Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyonu, üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde (Mercedes Benz, SÜTAŞ, Colins, vb.) marka olmuş firmalarla anlaşma yaparak öğrencilerine bu tür kurumlarda staj imkânı sağlanmaktadır.
 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA – KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphaneler

Aksaray Üniversitesi Kütüphanesi"nin faaliyetlerinin temelinde, üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri doğrultusunda; kullanıcıların bilgi gereksinimlerini, gelişen bilgi teknolojilerinden de yararlanarak hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak yatmaktadır. Bilgi hizmetlerinde gelişen teknolojileri kullanarak; üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, dış kullanıcıların da tercih ettiği, dünya standartlarında, çağdaş bir bilgi merkezi olma kütüphanenin ana hedefidir.
 
Kütüphanede kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplam 22000 adet kitap, 4500 dergi, 15 adet veri tabanı, 8 adet katalog taraması için ayrılmış olan masaüstü bilgisayar, 8 adet kullanıcıların araştırma yapması ve günlük ihtiyaçlarına cevap veren masaüstü bilgisayarları bulunmaktadır. Ayrıca kütüphanede 3 adet okuma salonu, bilgisayar laboratuvarı, görsel materyallerin de (450 adet CD ve DVD) kullanıldığı Gör-İşit Salonu, süreli yayınlar ve referans kaynakları salonu ile danışma ve ödünç verme birimi mevcuttur. Aktif bir şekilde kullanılan kütüphane her eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte kullanıcılarına kütüphane oryantasyon programı uygulamakta; bu hizmetin sonunda kullanıcılar kütüphaneyi daha etkin ve verimli kullanarak aradığı kaynaklara daha hızlı ulaşabilmektedir. Ayrıca kütüphanenin daha yoğun kullanımını teşvik etmek için kütüphaneden en çok yararlanan okuyucu ayın okuyucusu seçilerek ödüllendirilmektedir.
 
BARINMA – SOSYAL İMKANLAR

Barınma

Aksaray"da yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma sorunları önemli ölçüde giderilmiştir. Üniversite merkez yerleşkesi içerisinde yer alan ve sosyal tesisi ile birlikte 500 öğrenciyi barındırabilen yurd, öğrencilerin hizmetine açılmıştır.
 
İl merkezinde ve yüksekokulu bulunan ilçelerde, Kredi ve Yurtlar Kurumu"na bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının yanı sıra, Millî Eğitim Bakanlığı"nın denetiminde olan özel yurtlar da kız ve erkek öğrencilere hizmet vermektedir.
 
Sosyal Tesisler

Üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan Sosyal Tesis bünyesinde; 100 kişilik kapalı ve 50 kişilik açık alan (teras bölümü) olmak üzere toplam 150 kişilik Alakart Restoran, 250 kişilik kapalı ve 100 kişilik açık alan olmak üzere toplam 350 kişilik Akademik Personel Yemekhanesi, 450 kişilik İdari Personel Yemekhanesi ve 500 kişilik de Öğrenci Yemekhanesi bulunmaktadır. Ayrıca Sosyal Yaşam Alanı ve Alışveriş Merkezi"nde öğrencilerin ve personelin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kuaför, kırtasiye, eğlence merkezi gibi işletmeler de faaliyet göstermektedir.
 
Yemekhanelerin haricinde tüm fakülte ve yüksekokullarda bulunan kantin ve kafeteryalar, sıhhî koşullarda ve uygun fiyatlarla öğrencilere hizmet vermektedir.
 
Mediko Sosyal /Sağlık Hizmetleri

Üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerin sağlık hizmetleri, merkez yerleşkedeki Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesi tarafından verilmektedir.
 
Aksaray Üniversitesi öğrencileri, sağlık sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak devlet hastanelerinden ve özel polikliniklerden de yararlanabilmektedirler. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma olanağı bulunmayan öğrencilerin tedavi giderleri ise üniversite tarafından karşılanmaktadır.
 
SPOR HİZMETLERİ
 
Spor

 
Üniversite yerleşkesi içinde kapalı ve açık spor alanları bulunmaktadır. Üniversitenin spor tesislerinde öğrenci ve personel birçok dalda spor faaliyetleri yürütmekte, öğrenciler eğitim öğretim dönemi içerisinde çeşitli dallardaki spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılabilmektedir. Ayrıca öğrenciler, üniversiteler arası spor yarışmalarında Aksaray Üniversitesi"ni temsil eden bay ve bayan spor takımlarına da her yıl yapılan seçmelere başvurarak katılabilirler.
 
SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını en iyi biçimde değerlendirmelerini, öğrenim dönemi içinde kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla halk oyunları, müzik, tiyatro gibi çeşitli konularda çalışmalarını sürdüren öğrenci toplulukları; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının desteğiyle, gerek dönem içinde, gerekse yıl sonunda yapılan bahar şenliğinde çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.
 
Üniversitede öğrencilerin ilgi duydukları hemen hemen tüm alanlarda öğrenci toplulukları faaliyet göstermektedir.
 
Öğrenci toplulukları yıl boyunca öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik çeşitli konferanslar, paneller, konser ve film gösterileri düzenlemektedir. Bununla birlikte üniversitenin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yıl içinde düzenlenen konferans, panel ve film gösterimleri gibi her türlü kültürel etkinliklere öğrenciler katılabilmektedir.
 
FAKÜLTELER

• Mühendislik Fakültesi
 
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
• Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi
 
• İletişim Fakültesi
 
• İslami İlimler Fakültesi
 
• Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 
• Veterinerlik Fakültesi
 
• Turizm Fakültesi
 
YÜKSEKOKULLAR

• Sağlık Yüksekokulu
 
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 
• Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
 
• Yabancı Diller Yüksekokulu
 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
• Ortaköy Meslek Yüksekokulu
 
• Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
 
• Şerefli Koçhisar Berat Cömertoğlu MYO
 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ

• Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSAKMER)
 
• Bilimsel ve Teknolojik Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 
• Tuz Gölü Su ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜÇEM)
 
• Somuncubaba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
• Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
ADRES

Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. km Aksaray
 
Tel : 0382 288 2002 Faks : 0382 288 2009 www.aksaray.edu.tr facebook.com/aksaray.edu.tr twitter.com/aksarayedutr    www.aksaray.edu.tr

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna