Celal Bayar Üniversitesi hakkında bilgi
Ana Sayfa »Eğitim » Üniversiteler » Celal Bayar Üniversitesi hakkında bilgi

Celal Bayar Üniversitesi hakkında bilgi

   

Celal Bayar Üniversitesi hakkında bilgi

11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Celal Bayar Üniversitesi sahip olduğu akademik birimleri, 1443 öğretim elemanı, sayısı 40 bini aşan öğrencileri, fiziki kapasitesi, sosyal, kültürel ve sportif yaşamıyla en dinamik yükseköğretim kurumlarından biridir.


Üniversite 11 fakülte, 5 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 21araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere, toplam 55 akademik birim ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.


Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi, Uncubozköy Yerleşkesi, Muradiye Yerleşkesi, Demirci Yerleşkesi, ilçelerde bulunan tesisleri, modern eğitim olanakları ve güçlü akademik kadrosuyla Manisa ve yöresinin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.


Kuruluşu çok yakın bir zamanda tamamlanacak olan Tekmer ve Teknopark ile üniversite sanayi işbirliği daha sistematik ve güçlü bir hale gelecektir.


Eğitimde Bologna Kriterlerine tam uyum sağlanmıştır. Bütün öğrencilerin eğitimle ilgili görüşlerini almak üzere, 2011 yılından başlayarak web üzerinden anket sistemi getirilmiştir.


Kültür Hizmetleri

Etkinlikler 528 seyirci kapasiteli bir büyük,150"şer kişilik dört küçük amfisi bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi, Basri Koçyiğit Kültür Merkezi, 2000 seyirci kapasiteli amfi tiyatro, ayrıca fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bulunan konferans salonlarında yapılmaktadır. Ayrıca üniversiteye ait 120 kişilik bir sinema salonu ve bir sanat atölyesi bulunmaktadır.


Bahar Şenliği, Bilim ve Bahar Şenliği olarak düzenlenmekte, tüm üniversitelere açık olarak sağlık, sosyal, fen ve tıp alanlarında proje, girişimcilik fikri ve güzel sanatlar alanlarında yarışmalar düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra ünlü sanatçıların katıldığı konserler, söyleşiler ve tiyatro gösterileri ile öğrencilerin üniversitenin renkli atmosferini solumaları sağlanmaktadır.


Sağlık Hizmetleri

Muradiye Yerleşkesi"nde ve Eğitim Fakültesi"nde yer alan mediko-sosyal merkezlerinde sağlık hizmetleri verilmektedir. Üniversitenin diğer yerleşkelerinde öğrenim gören öğrencilerin muayene ve tedavileri, sosyal güvenlik kapsamında sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarınca yapılmaktadır.


Öğrenci Yurtları

Öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu"na bağlı yurtlardan yararlanmaktadır. Merkez Yerleşke ve Muradiye Yerleşkesi ile ilçelerden Demirci, Akhisar, Alaşehir, Turgutlu, Salihli, Kırkağaç, Kula ve Köprübaşı"nda bu kuruma ait yurtlar hizmet vermektedir. Ayrıca Muradiye Yerleşkesi"nde, il merkezinde ve bazı ilçelerde çok sayıda özel yurt bulunmaktadır.


Burs ve Kredi Olanakları

Maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere Üniversite Vakfı tarafından burs imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, yine maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerden isteyenler üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı çalışabilmektedirler. Üniversitenin çeşitli birimlerinde, yaklaşık 608 öğrenci çalışmaktadır.


Öğrenci Kulüpleri

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren toplam 112 öğrenci kulübü mevcuttur. Öğrenci Kulüpleri, yerleşkelerde bulunan kendilerine ait odalarda çalışabilmekte; bilimsel, kültürel ve sportif alanlarda faaliyet göstermektedir. Öğrenci kulüplerinin faaliyetleri, üniversite tarafından her anlamda desteklenmektedir. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrenciler, önemli başarılar elde etmektedir.


Beslenme Hizmetleri

Üniversitenin Merkez, Muradiye, Uncubozköy ve ilçelerdeki yerleşkelerinde üç alakart restoran, modern yemekhaneler, kantin ve kafeteryalar bulunmaktadır. Yemekler mevsimine uygun olarak, kalori ve besin değerleri göz önüne alınarak, son derece hijyenik koşullarda hazırlanmaktadır. Her eğitim-öğretim yılında %3 kadar başarılı ve maddi durumu yeterli olmayan öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmaktadır.


Spor Hizmetleri

Üniversitenin Merkez Yerleşke, Demirci Yerleşkesi ve Muradiye Yerleşkesi"nde spor salonları, açık olimpik yüzme havuzu, açık basketbol ve voleybol sahaları, çim futbol sahaları, 14 açık tenis sahası ve Sağlık İçin Spor Merkezi vardır. Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı"nda Üniversiteler Spor Ligi"nde (ÜNİLİG) 86 üniversite ile yarışarak takım halinde birinci olmuşlardır.


Kütüphane Hizmetleri

Üniversitenin Muradiye Yerleşkesi"nde bulunan Bilgi Erişim Merkezi ile tüm fakülte ve yüksekokullarda bulunan kütüphanelerinde, 75 bine yakın basılı yayın, 1 milyon 200 bin elektronik kitap, 18 veri tabanında 80 bine yakın elektronik dergi bulunmakta, bu kaynaklara internet aracılığıyla 365 gün 24 saat erişilebilmekte, elektronik toplu katalog sürekli geliştirilerek, öğrencilerin güncel bilgi kaynağına erişimi sağlanmaktadır.


Uluslararası İlişkiler

Şu anda 15 Avrupa ülkesinde bulunan 53 üniversite ile Erasmus programı anlaşması, 14 üniversite ile Mevlana programı anlaşması bulunmaktadır. Üniversitenin çeşitli bölümlerinde, 48 farklı ülkeden gelen412 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir.


Bilgi İşlem Hizmetleri

Üniversitede ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, network, sistem, web ve iletişim ağları hizmetleri ile projeler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) tarafından yürütülmektedir.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı"nın misyonu, eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik olarak bilgisayar hizmeti sunmak; yerleşkelerde ve ilçelerde elektronik ağ yapısını oluşturup, işletmek ve yönetmek; üniversitenin hizmetlerine ve kullanıcılara bilgisayar yazılım ve kullanım desteği vermek; öğrencilere ve tüm personele bilgisayar kullanım olanağı sağlamak; bilgi ve iletişim olanaklarını geliştirmek; her noktadan internet erişimi sağlamak; kısıtlamadan, engellemeden, kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek iletişim olanağı sunarken, sistemleri en iyi şekilde korumak ve sürekliliği güvence altına almaktır.


İnternet erişimi, e-posta, web ve benzeri haberleşme sistemleri çalışmakta, öğrenci, idari ve akademik kadro tarafından kullanılmaktadır. Üniversite e-posta sistemi, Microsoft Exchange ile tamamen yenilenmiştir. Bu yıl içerisinde üniversitenin tüm network altyapısının 10 Gigabit omurga üzerinde çalışacak şekilde yenilenmesi plânlanmaktadır. Ayrıca üniversite sistem, depolama ve ağ güvenlik sistemleri günümüz teknolojisine uygun bir şekilde yeniden plânlanmaktadır. Önümüzdeki yıl için yerleşkelerde kablosuz iletişim ve Eduroam için çalışmalar plânlanmaktadır. Üniversite 450Mbps ile ULAKNET üzerinden internet çıkışı sağlamaktadır. Yerleşkeler ve ilçelerde yer alan birimler ise 5 Mbps ile 50 Mbps arasında değişen hızlar ile ana kampüse erişmektedir. BİDB, üniversite genelinde hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan yazılımları profesyonel ekibi ile geliştirmektedir. Özellikle birkaç üniversitenin ortak girişimi ile hazırlanan UBS (Üniversite Bilgi Sistemi) oldukça etkin bir sistem olarak öne çıkmaktadır.


Uzaktan Eğitim

Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünde, ön lisans düzeyinde Çocuk Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sağlık Hizmetlerinde İletişim; lisans düzeyinde Kamu Yönetimi; yüksek lisans düzeyinde ise Maliye, Mühendislik Yönetimi ve Sağlık Hizmetlerinde İletişim programlarında, toplam 481 öğrenciye uzaktan eğitim verilmektedir.


Çift Ana Dal Programları

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktadır. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan veya 4 üzerinden 3,00 ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20"sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Öğrenci, çift anadal programına anadal lisans programının en erken 3., en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir.


Yan Dal Programları

Yan dal programının, amacı, anadal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini artırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktadır. Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen yandal programları bu yönerge kapsamı dışındadır.


Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrenci, yan dal lisans programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 6. döneminin başında başvurabilir.


Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 veya 4 üzerinden 2,50 olması gerekir. Akademik Personel Sayısı: 1446 Öğrenci Sayısı: 39.822


Yurtdışı Olanakları

Celal Bayar Üniversitesi, dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Öğrenciler, Erasmus programından yararlanmaları için 2007 yılından itibaren, birçok üniversite ve bölümleri ile ikili anlaşmalar imzalanmıştır. Bu sayede, öğrencilere bir veya iki sömestr karşı üniversitelerde öğrenim görme imkânı sağlanmıştır. Şu anda 16 Avrupa ülkesinde bulunan 47 üniversite ile ERASMUS değişim programı anlaşması, 8 ülkede bulunan 9 üniversite ile Mevlana değişim programı anlaşması, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde bulunan 12 üniversite ile de ikili işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır.


Yurt Olanakları

Öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu"na bağlı yurtlardan yararlanmaktadır. Merkez Yerleşke ve Muradiye Yerleşkesi ile ilçelerden Demirci, Akhisar, Alaşehir, Turgutlu, Salihli, Kırkağaç, Kula ve Köprübaşı"nda bu kuruma ait yurtlar hizmet vermektedir. Ayrıca il merkezinde, Muradiye Yerleşkesinde ve bazı ilçelerde çok sayıda özel yurt da bulunmaktadır.


Uzaktan Eğitim

Ön lisans düzeyinde Bilgisayar Programcılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çocuk Gelişimi Bölümlerinde; lisans düzeyinde Kamu yönetimi Bölümünde; Tezsiz Yüksek Lisans Düzeyinde ise Mühendislik Yönetimi, Maliye ve Sağlık Hizmetlerinde İletişim Bölümlerinde uzaktan eğitim verilmektedir.


ADRES

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 45040 – Manisa

Tel : 0236 201 10 00

Faks : 0236 237 64 40

E – posta: basin@bayar.edu.tr

İnternet Adresi: www.cbu.edu.tr

Kuruluş Yılı: 11 Temmuz 1992

Manisa Fakülte Sayısı: 11

Meslek Yüksekokulu: 15

Yüksekokul: 5

Toplam Öğrenci Sayısı: 40.127

Akademik Personel Sayısı: 1443

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna