Duha namazı nedir (Kuşluk namazı)
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Şamil İslam Ansiklopedisi » Duha namazı nedir (Kuşluk namazı)

Duha namazı nedir (Kuşluk namazı)

   

Duha namazı nedir (Kuşluk namazı)

Duha ne demek? Duha namazı (Kuşluk namazı nezaman kılınır, Kuşluk namazı kaç rekat kılınır). İşte Duha anlamı, duha namazı ile ilgili hadisler, duha namazı nezaman kılınır hakkında bilgi.

Duha namazı
; Kuşluk vaktinde kılınan sünnet namazıdır.

Duha, Arapça bir kelime olarak lûğatte, "güneş isabet etmek, terletmek, kuşluk yemeği yemek" manalarına gelir. "Dahvetün" kelimesi günün ilerlemesi, güneşin biraz yükselmesi manasına; duhâ kelimesi ise kuşluk vakti, gün aydınlığı manalarına gelir. Bu anlamıyla duhâ, aşağıda sıralayacağımız Kur'ân âyetlerinde de geçmektedir.

1- "Yahut kasabaların halkı duha (kuşluk) vakti eğlenirken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydiler?" (el-Â'râf, 7/98)

2- Hz. Musa: "Buluşma zamanınız sizin bayram gününüzde insanların toplandığı duha (kuşluk) vaktidir" dedi. (Tâhâ, 20/59)

3- "Kuşluk vaktine andolsun " (ed-Duha, 93/1)

4- "Kıyameti gördükleri gün dünyada ancak bir akşam yahut bir duhâ (kuşluk) vakti kalmış olduklarını sanırlar. " (en-Naziat, 79/46)

Fıkhî ıstılahta duhâ vakti güneşin doğuşundan takriben iki saat sonra giren zamana denir. Bu zaman güneşin batıya meyletmesinden az öncesine kadar devam eder. Bu zamana Türkçe'de kuşluk vakti denir. İslâm'da işte bu zaman dilimine mahsus mendup olan duhâ (kuşluk) namazı vardır. Kur'ân-ı Kerim'de duhâ namazı diye bir namazdan bahsedilmemektedir. Bu namaz bazı hadislerde konu edilmektedir. Taberânî Mu'cemü'l-Kebir adlı eserinde Ebu'd-Derdâ yoluyla Peygamber Efendimizin (s.a.s.) şöyle dediğini naklediyor: "Kim iki rekât duhâ namazı kılarsa o kimse gafil kimselerden olmaz. Kim duhâ namazını dört rekât kılarsa Allah'a ibadet eden kimselerden olur. Kim bu namazı altı rekât kılarsa o gün ona duhâ namazı olarak kâfi gelir. Kim yine bu namazı sekiz rekât kılarsa, Allah o kimseyi kendisine itaat eden kimselerden kabul eder. Ve kim ki bu duhâ namazını oniki rekât kılarsa Allah ona Cennet'te bir köşk yapar. " (et-Tahtavî, 321)

Ayrıca yine duhâ namazı konusunda Ummu Hâni'den; "Rasûlullah (s.a.s.) Mekke'nin fethi gününde sekiz rekât namaz kıldı. Bu namaz duha namazıydı" hadisiyle yine Ebu Hüreyre'den; "Dostum Rasûlullah (s.a.s.) bana üç şeyi tavsiye etti; onları ölünceye kadar bırakmam: Her aydan üç gün oruç tutmak, duhâ (kuşluk) namazı kılmak, vitir namazı kılıp da uyumak" (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 151). Ve Hz. Âişe'den "Rasûlullah (s.a.s.) duhâ namazını dört rekât kılar ve dilediği kadar da artırırdı" şeklinde hadisler de varid olmuştur.

Duhâ (kuşluk) namazının fıkhî hükümlerine gelince: Bu namazı dört rekât ve daha fazla kılmak menduptur. Bu namaz oniki rekâta kadar kılınabilir. Ayrıca en azı iki rekat, en fazlası on iki rekât, ortası ve en faziletli olanı sekiz rekâttır, diyen âlimler de vardır. Büyük muhaddis Hâkim bu konuda şöyle demiştir. "Ben hadis hafızı olan, kuvvetli ilim sahibi hadis imamlarıyla arkadaşlık ettim. Onların, bu konudaki haberlerinin sıhhatli olması sebebiyle duhâ namazını dört rekât kıldıklarını gördüm. Ben de aynı görüşteyim." (Tahtavî, 321) Öte yandan âlimler duhâ namazını devamlı kılmanın mı, yoksa zaman zaman kılmanın mı faziletli olduğu konusunda değişik görüşler beyan etmişlerse de, tercih edilen görüş, devamlı kılmanın faziletli olduğudur.

Duhâ (kuşluk) namazının vaktine gelince; bu vakit güneşin doğuşundan, yaklaşık iki saat sonra başlar ve güneşin semanın ortasından batıya hafif yönelmesinden az önceki zamana kadar devam eder. (Halid ÜNAL)

Kuşluk Namazı Nasıl Kılınır?

Kuşluk (Duha) Namazının Kılınışı

Kuşluk namazının ister iki rekat ister isek on iki rekat kılacak olalım. Bu namazın kılınışının en faziletli şekli iki rekatta bir selam vererek, yani ikişer rekat halinde kılmaktır.

Kuşluk (Duha) Namazı 1. Rekat

    Niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için bu günkü iki rekat Kuşluk namazı kılmaya”
    Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah"u Ekber” denir.
    Sübhaneke okunur.
    Euzü Besmele çekilir: “Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim” Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
    “Allah"u Ekber” denir ve Rükü"a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
    Rükü"dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
    “Allah"u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah"u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah"u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
    “Allah"u Ekber” denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Kuşluk (Duha) Namazı 2. Rekat

    Besmele çekilir: “Bismillahir rahmanir rahim” - Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).
    “Allah"u Ekber” denir ve Rükü"a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
    Rükü"dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
    “Allah"u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah"u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah"u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
    “Allah"u Ekber” denir ve Oturulur.
    – Ettehıyyatü okunur.
    – Salli ve Barik duaları okunur.
    – Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
    Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir.

Böylece Kuşluk namazı tamamlanmış olur. Böylesi güzel ibadetleri dua ile sonlandırmak çok daha güzel olacaktır.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna