Nifak İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Nifak İle İlgili Hadisler

Nifak İle İlgili Hadisler

   

Nifak İle İlgili Hadisler

Nifak nedir? Ni­fak, bir kim­se­nin içiy­le dı­şı­nın ay­nı ol­ma­ma­sı, sö­züy­le özü­nün bir­bi­ri­ni tut­ma­ma­sı, za­man ve­ya ze­mi­ne gö­re du­ruş fark­lı­lı­ğı ser­gi­le­me­si, men­fa­ati­ne gö­re şe­kil al­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor. As­lın­da bir ma­na­da ni­fak, iki­yüz­lü­lü­ğün di­ğer adı­dır. 

Diğer bir deyişle; İnanmadığı halde inanıyor görünmek, akide ve düşüncelerinde münkir olmasına rağmen farklı bir tavır ve kanaat sergilemek, her zaman duruma göre hareket edip sürekli ikiyüzlü davranmak demek olan nifak; ferdî, içtimaî bir riyakârlık ve bir ruh hastalığıdır.

Nifak İle İlgili Hadisler

Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar."
Ravi: İbnu Amr İbni'l-As
Kaynak: Buhari, İman 24, Mezalim 17, Cizye 17; Müslim, İman 106, (58); Ebu Davud, Sünnet 16, (4688); Tirmizi
 Nifak, Resulullah (sa) devrinde vardı. Şimdi ise, imandan sonra küfür vardır.
Ravi: Huzeyfe
Kaynak: Buhari, Fiten 21
 Hz. Abdullah İbnu Mes'ud (ra)'un ders halkasında idik. Huzeyfe (ra) geldi ve yanımızda durup bize selam verdi: "Nifak, sizden hayırlı bir kavme indirildi" dedi. Esved de (hayretle): "Sübhanallah, Aziz ve Celil olan Allah: "Münafıklar cehennemin en aşağı derecesindedir" (Nisa 145) buyuruyor" dedi. Bunun üzerine Abdullah tebessüm etti. Huzeyfe de mescidin bir kenarına oturdu. Derken Abdullah kalktı ve arkadaşları da dağıldılar. Huzeyfe beni çağırmak için bana bir çakıl attı, yanına geldim. Bana: "Abdullah'ın gülmesi tuhafıma gitti, halbuki o benim söylediğimi bilen birisi. Yemin olsun nifak, siz (tabiiler)den daha hayırlı bir kavme indirildi. Onlar (nifaktan) sonra tevbe ettiler. Allah da tövbelerim kabul etti" dedi.
Ravi: Esved
Kaynak: Buhari, Tefsir, Nisa 25
 Resulullah (sa)'ın ashabından olup da Bedir Gazvesi'ne katılanlardan otuz kadarına yetiştim. Hepsi de kendi hesabına nifaktan korkuyorlar ve dinlerinde fitneye düşmekten kendilerini emniyette hissetmiyorlardı.
Ravi: İbnu Ebi Müleyke
Kaynak: Buhari, İman 36 (Bab başlığında kaydetti)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna