Kız İsteme, Nikah Duası Ve Nazar İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Kız İsteme, Nikah Duası Ve Nazar İle İlgili Hadisler

Kız İsteme, Nikah Duası Ve Nazar İle İlgili Hadisler

   

Kız İsteme, Nikah Duası Ve Nazar İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav), kişiyi, kardeşi bir kızı isteme sırasında o kıza talip olmaktan nehyetti, "Ne zaman isteyen vazgeçer veya kendine izin verirse o takdirde talib olabilir" buyurdu.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Nikah 45; Müslim, Nikah 49-66, (1412-1414); Muvatta, Nikah 1, (2, 523); Ebu Davud, Nikah 18,
 Resulullah (sav) bize hacet duasını öğretti. Şöyleydi: "Hamd Allah'a mahsustur. O'ndan yardım dileriz, O'ndan af talep ederiz, nefsimizin şerlerinden, amellerimizin kötülerinden O'na sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu saptıracak yoktur. Allah kimi de saptırmışsa, onu da hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in O'nun kulu ve resulü olduğuna da şehadet ederim. Ey iman edenler, adını zikrederek birbirinize talepte bulunduğunuz Allah'tan ve aranızdaki akrabalık bağını koparmaktan korkun! Şurası muhakkak ki Allah üzerinizde murakıbtır" (Nisa 1). "Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun. Sakın ha Müslümanlar olmaktan başka şekilde ölmeyin" (Al-i İmran 102). "Ey iman edenler Allah' tan korkun ve sağlam bir söz söyleyin. Ta ki Allah sizin işlerinizi salaha çıkarsın ve günahlarınızı da affetsin. Kim Allah ve Resulü'ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Ahzab, 70-71).
Ravi: İbnu Mes'ud
Kaynak: Ebu Davud, Nikah 33, (2118); Tirmizi, Nikah 16, (1105); Nesai, Cum'a 24, (3, 105)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "İçerisinde teşehhüd bulunmayan bir dua, kesilmiş el gibidir."
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Tirmizi, Nikah 16, (1106); Ebu Davud, Edeb 22 (4841)
 Beni Suleym'den bir adam anlatmıştır; "Resulullah (sav)'dan Ümame Bintu Abdilmuttalib (ra)'i istedim, onu bana teşehhüd okumadan nikahladı."
Ravi:
Kaynak: Ebu Davud, Nikah 30, (2l20)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz bir kadının talibi olunca, onun kendini evlenmeye davet eden yerini görmeye muktedirse, onu hemen yapsın."
Ravi: Cabir
Kaynak: Ebu Davud, Nikah 19, (2082)
 Adamın biri ensardan bir kadınla evlenmişti. Resulullah (sav): "Kadına baktın mı?" diye sordu. Adam: "Hayır" deyince: "Git, kadına bak. Çünkü ensarın gözlerinde bir şey vardır!" buyurdular.
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Müslim, Nikah 74, (1424); Nesai, Nikah 23, (6, 77)
 Anlattığına göre, o bir kadın istemiştir. Resulullah (sav) kendisine: "Ona bak! Zira bakman, aranızdaki uyum için daha muvafıktır!" buyurdular."
Ravi: Mugire
Kaynak: Tirmizi, Nikah 5, (1087); Nesai, Nikah 17, (6, 69)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna