Cenazenin Teşyii Ve Taşınması İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Cenazenin Teşyii Ve Taşınması İle İlgili Hadisler

Cenazenin Teşyii Ve Taşınması İle İlgili Hadisler

   

Cenazenin Teşyii Ve Taşınması İle İlgili Hadisler

Ölüyü Yıkama Ve Kefenleme İle İlgili HadislerResulullah (sav) buyurdular ki: "Kim cenazeyi takip eder ve önce üç kere taşırsa (ölen kardeşine karşı olan) borcunu ödemiş olur."
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 50, 1041)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cenazeyi ne ses (matem), ne de ateşle takip etmeyin." [Bir rivayette şu ziyade var: "Cenazenin önünde yürümeyin."]
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Muvatta, Cenaiz 13, (1, 226); Ebu Davud, Cenaiz 46, (3171)
 Resulullah (sav)'ı, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir'i cenazenin önünde yürürlerken gördüm.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 49, (3179); Tirmizi, Cenaiz 26, (1007, 1008); Nesai, Cenaiz 56, (4, 56)
 Resulullah (sav) cenazenin önünde yürürdü. Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman da (önde yürürdü). [Rezin şu ziyadede bulundu: "Siz teşyi ederken cenazenin önünde, arkasında, sağında, solundu ve yakınında yürüyün!" Rezin'in ziyadesini, Buhari muallak olarak zikretmiştir.]
Ravi: Enes
Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 26, (1007)
 Cenazeyi takipten (biz kadınlar) men edildik ama bunda çok şiddet gösterilmedi.
Ravi: Ummü Atiyye
Kaynak: Buhari, Cenaiz 30; Müslim, Cenaiz 235, (938); Ebu Davud, Cenaiz 44, (3167)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Binekli, cenazenin ardından yürür, yaya ise dilediği yerden. Çocuğa da namaz kılınır. Anne-babası için mağfiret ve rahmetle dua edilir."
Ravi: Muğire
Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 42, (1031); Nesai, Cenaiz 55, 56, (4, 55, 56); Ebu Davud, Cenaiz 49, (4180)
 Resulullah (sav) bir cenazeye katılmıştı. Birkısım binekliler gördü. "(Binerek cenaze teşyi etmekten) utanmıyor musunuz? Allah'ın melekleri yaya olsunlar da siz hayvanların sırtında olun (olacak şey değil)!" buyurdular.
Ravi: Sevban
Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 28, (1012); Ebu Davud, Cenaiz 48, (3177)
 Resulullah (sav) Ebu'd-Dahdah'ın cenazesini yayan takip etti. At sırtında geri döndü.
Ravi: Cabir İbnu Semure
Kaynak: Müslim, Cenaiz 89, (965); Tirmizi, Cenaiz 29, (1014); Ebu Davud, Cenaiz 48, (3178); Nesai, Cenaiz 95
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise, kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz."
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Cenaiz 52; Müslim, Cenaiz 51, (944); Muvatta, Cenaiz 56, (1, 243); Ebu Davud, Cenaiz 50, (31
 Resulullah (sav) cenazeyi takip ettiği vakit, cenaze mezara konuncaya kadar oturmazdı. Bir Yahudi alimi (bir gün) karşısına çıkıp: "Ey Muhammed, biz de böyle yaparız!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Onlara muhalefet edin! Oturun!" emrettiler!
Ravi: Ubadetu'bnu's-Samid
Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz, 47, (3176); Tirmizi, Cenaiz, 35, (1020)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden biri bir cenazenin geçtiğini görürse, cenaze ile birlikte yürümese bile, cenazeyi geride bırakıncaya veya cenaze kendisini geride bırakıncaya veya cenaze onu geride bırakmadan, yere konuncaya kadar oturmasın."
Ravi: Amr İbnu Rebia
Kaynak: Buhari, Cenaiz 47, 48; Müslim, Cenaiz 74, (958); Ebu Davud, Cenaiz 47, (3172); Tirmizi, Cenaiz 51, (
 Hasan İbnu Ali ve İbnu Abbas (ra) (otururlar iken) bir cenaze geçmişti. Hz. Hasan derhal ayağa kalktı, İbnu Abbas ayağa kalkmadı. Hasan radıyallahu anh: "Resulullah (sav) bir Yahudinin cenazesine ayağa kalkmadı mı?" dedi. Bunun üzerine İbnu Abbas da ayağa kalktı. Cenaze için kalktı, sonra tekrar oturdu. [Bir rivayette: "Ben melekler için, yani cenaze ile birlikte olan melekler için ayağa kalktım" denmiştir.]
Ravi: Muhammed İbnu Şirin
Kaynak: Nesai, Cenaiz 47, (4, 46)
 Resulullah (sav) otururken bir Yahudi cenazesi geçiyordu. Yahudi cenazesinin, başından yukarıda olmasını iyi karşılamadı ve ayağa kalktı.
Ravi: Hasan İbnu Ali
Kaynak: Nesai, Cenaiz 47, (4, 47)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna