Oyun Ve Eğlence İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Oyun Ve Eğlence İle İlgili Hadisler

Oyun Ve Eğlence İle İlgili Hadisler

   

Oyun Ve Eğlence İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav) bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü. "Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!" buyurdular.
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 65, (4940); İbnu Mace, Edeb 44, (3766)
 Resulullah (sav) (dövüştürmek için) hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 56, (2562); Tirmizi, Cihad 30, (1708, 1709)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin."
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Müslim, Sayd 58, (1957); Tirmizi, Sayd 1, (1475); Nesai, Dahaya 41, (7, 238, 239)
 Resulullah (sav), bir keçiyi hedef ittihaz ederek ok atmakta olan bir kalabalığa rastlamıştı. Bu halden hiç hoşlanmadı ve: "Hayvanlara eziyet vermeyin!" buyurdu.
Ravi: Abdullah İbnu Cafer İbni Ebi Talih
Kaynak: Nesai, Dahaya 42, (7,239)
 Kim bir kuşu boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse kıyamet günü, o kuş, sesini yükselterek Allah'a şöyle seslenir: "Ey Rabbim! Falan beni boş yere öldürdü, bir menfaat için öldürmedi."
Ravi: Şerid İbnu Süveyd
Kaynak: Nesai, Dahaya 42, (7, 239)
 Resulullah (sav) hayvanlardan herhangisi olursa olsun, "sabran" öldürülmesini yasakladı.
Ravi: Cabir
Kaynak: Müslim, Sayd 60, (1959)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim tavla oyunu oynarsa elini domuz kanına bulamış gibi olur."
Ravi: Büreyde
Kaynak: Müslim, Şi'r 10, (2260); Ebu Davud, Edeb 64, (4939)
 Anlattığına göre: [Mahallesinde oturan bir ailede tavla bulunduğu haberi kendisine ulaşır. Bunun üzerine onlara:] "Eğer tavlayı evinizden çıkarmazsanız ben sizi mahallemden çıkaracağım!" diye haber gönderir. Böylece onların tavla bulundurmalarını hoş karşılamadığını ifade eder.
Ravi: Aişe
Kaynak: Muvatta, Rü'ya 6, (2, 958)
 Resulullah (sav)'ın yanında bebeklerle oynardım. Arkadaşlarım (da oynamak için) yanıma gelirlerdi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) (eve gelince, utanarak) saklanırlardı. Ama Aleyhissalatu vesselam onları tekrar bana gönderirdi. Beraber oynamaya devam ederdik."
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Edeb 81; Müslim, Fedailu's-Sahabe 81, (2440); Ebu Davud, Edeb 62, (4931, 4932)
 Habeşliler, harbeleriyle, Resulullah (sav)'ın yanında oynarken Ömer İbnul-Hattab (ra) içeri girdi. Hemen yere eğilip çakıl alarak onlara fırlattı. Aleyhissalatu vesselam: "Ey Ömer! Bırak onları (oynasınlar). Zira onlar Beni Erfide'dirler" buyurdu.
Ravi: Ebu Hureyre
Kaynak: Buhari, Cihad 79; Müslim, İydeyn 22, (893); Nesai, İydeyn 35, (3, 196)
 Ben mescidde oynayan Habeşlileri seyrederken Resulullah (sav)'ın beni ridası ile örttüğünü hatırlıyorum. Bu hal ben seyretmekten usanıncaya kadar devam etti. Benim gibi, genç yaşında bir kızın eğlenceye ne kadar düşkün olacağını varın siz takdir edin.
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Salat 69, İydeyn 2, 3, 25, Cihad 81, Menakıb 15, Fezailu'l-Ashab 46, Nikah 82, 114; Müslim,
 Bir bayram günü Sudanlılar, Resulullah (sav)'ın yanına oynayarak geldiler. Aleyhissalatu vesselam beni çağırdı. Resulullah'ın omuzunun üstünden onları seyrediyordum. Kendi arzumla ayrılıncaya kadar bakmaya devam ettim. (Resulullah seyretmemi kesmedi.)
Ravi: Aişe
Kaynak: Nesai, İydeyn 34, (3,195)
 Resulullah (sav) Medine'ye (hicretle) geldiği zaman, onun gelişinden sevinç izharı olarak, Habeşliler harbeleriyle oynadılar.
Ravi: Enes
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 59, (4923)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna