Abdestin Sünnetleri ile ilgili hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Abdestin Sünnetleri ile ilgili hadisler

Abdestin Sünnetleri ile ilgili hadisler

   

Abdestin Sünnetleri ile ilgili hadisler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. (Bu metin Sahiheyn'in metnidir, Muvatta'nın rivayetinde: "...her abdestte..." denmiştir.)
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Buhari, Cuma 8, Temenni 9; Müslim, Taharet 42, (252); Muvatta, Taharet 115, (1, 66); Ebu Davud, Taharet
 Resulullah (sav)'nın şöyle söylediğini işittim: "Ümmetime zahmet vermeyecek olsam, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim ve yatsı namazını da gecenin üçte birine kadar te'hir ederdim."
Ravi: Zeyd İbnu Halil el-Cüheni
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 25, (47); Tirmizi, Taharet 18, (23)
 Tirmizi şu ziyadede bulundu: "Zeyd İbnu Halid, namaza geldiği zaman misvağı kulağının üstünde olurdu, tıpkı katibin, kulağı üstündeki kalemi gibi. Misvaklanmadan namaza durmazdı. Misvaklandıktan sonra yine yerine koyardı."
Ravi:
Kaynak: Tirmizi, Taharet 18, (23)
 Resulullah (sav) gece (namaza) kalktığı vakit ağzını misvakla ovalardı. [Bu metin Sahiheyn'e aittir.]
Ravi: Huzeyfe
Kaynak: Buhari, Cuma 8, (2, 212), Vudu 73, Teheccüd 9; Müslim, Taharet 45, (254); Ebu Davud, Taharet 30, (55
 Resulullah (sav)'ın abdest suyu ve misvakı (akşamdan hazırlanıp yanına) konulurdu. Gece kalkınca abdest bozar, sonra misvaklanırdı."
Ravi: Aişe
Kaynak:
 Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) gece ve gündüz yattığında ve kalktığında mutlaka abdest almazdan önce misvaklanırdı."
Ravi:
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 27, 30, (51, 56, 57); Müslim, Taharet 45, (253); Nesai, Taharet 8, (1, 13)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: ""Misvak ağız için temizlik vasıtasıdır. Rab Teala için de rıza vesilesidir."
Ravi: Aişe
Kaynak: Nesai, Taharet 5, (1, 10)
 Resulullah (sav)'a uğramıştım. Elindeki bir misvakla dişlerini misvaklıyordu ve ü, ü diye bir ses çıkarıyordu, misvak ağzındaydı, sanki kusuyor gibiydi.
Ravi: Ebu Musa
Kaynak: Buhari, Vudu 73; Müslim, Taharet 46, (255); Ebu Davud, Taharet 26, (49); Nesai, Taharet 3, (1, 9)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rüyamda gördüm ki, bir misvakla dişlerimi misvaklıyorum. İki kişi yarnıma geldi, biri diğerinden büyüktü. Elimdeki misvakı onlardan küçük olana uzattım. Bana: "(Büyüğü) büyükle!" dendi. Bunun üzerine misvağı büyük olana verdim." (Hadisi, Buhari muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir, Müslim ise senetli olarak kaydetmiştir)
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Vudu 74; Müslim, Rü'ya 19, (2271)
 Resulullah (sav) bana misvağını yıkamam için verirdi. (Teberrük için, yıkamazdan) önce kendim kullanırdım, sonra yıkayıp ona verirdim.
Ravi: Aişe
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 28, (52)
 Resulllah (sav) buyurdular ki: "Uykudan uyanınca, sizden hiç kimse, üç sefer yıkamadıkça ellerini kaba banmasın. Çünkü o, ellerin geceyi (vücudunun neresinde) geçirdiğini bilemez."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Buhari, Vudu 26; Müslim, Taharet 87, (278); Muvatta, Taharet 9, (1, 21); Ebu Davud, Taharet 49, (103
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim abdest alırsa istinsarda bulunsun (sümkürsün), kim taşla istinca yaparsa teklesin."
Ravi: Ebü Hüreyre
Kaynak: Buhari, Vudu 25; Müslim, Taharet 20, 22, (237); Muvatta, Taharet 2, 3, (1,19); Ebu Davud, Taharet 55
 Müslim'in bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Sizden biri abdest alınca burnuna su çeksin, sonra sümkürsün." (Bir diğer rivayette: "... Burun deliklerine su çeksin, sonra sümkürsün" şeklindedir.)
Ravi:
Kaynak: Müslim, Taharet 20,21, (237)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zira şeytan, burnunun içinde geceler."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Buhari, Bed'ül-Halk 11, (6, 243); Müslim, Taharet 23, (238); Nesai, Taharet 73, (1, 67)
 Resulullah (sav)'ı bir avuç su ile hem mazmaza hem de istinşak yaparken gördüm, bunu üç kere yapmıştı.
Ravi: Abdullah İbnu Zeyd
Kaynak: Tirmizi, Taharet 22, (28)
 Resulullah (sav)'ın yanına girdim, abdest alıyordu. Su, yüzünden ve sakalından göğsüne akıyordu. Mazmaza ve istinşakın arasını da ayırmıştı.
Ravi: Talha İbnu Musarrıf (an ebihi an ceddihi)
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 54, (139)
 Ravi, anlatıldığına göre su istemiş ve mazmaza ve istinşak yapmış, sol eliyle sümkürmüş sonra da: "Resulullah (sav)'ın temizliği böyleydi" demiştir.
Ravi: Ali
Kaynak: Nesai, Taharet 74, (1,67)
 Ravinin anlattığına göre, Resulullah (sav) sakalını hilalliyor idi.
Ravi: Osman İbnu Affan
Kaynak: Tirmizi, Taharet 23, (31)
 Resulullah (sav) abdest alınca bir avuç su alır, onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilaller ve: "Aziz ve Celil olan Rabbim böyle emretti" derdi.
Ravi: Enes
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 56, (145)
 Resulullah (sav)'ı gördüm. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını serçe parmağı ile hilalliyordu.
Ravi: Müstevrid İbnu Şeddad
Kaynak: Tirmizi, Taharet 30, (40); Ebu Davud, Taharet 58, (148)
 Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Bana abdestten haber ver!" Aleyhissalatu vesselam: "Abdesti tam al, parmaklar arasını hilalle, istinşak'da mübalağa yap, oruçlu olursan mübalağa yapma." buyurdu.
Ravi: Lakit İbnu Sabıra
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 55, (142,143, 144); Tirmizi, Taharet 30, (38); Nesai, Taharet 71, 92, (1, 66, 79)
 Resulullah (sav) abdest aldı, (bu esnada) elini kulaklarının hücresine Soktu.
Ravi: Rebii Bintu Muavviz
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 50, (131)
 İbnu Ömer, kulakları için suyu parmağıyla alırdı.
Ravi: Nafi
Kaynak: Muvatta, Taharet 37, (1, 34)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ümmetim Kıyamet günü çağırıldıkları vakit abdestin izi olarak (nurdan) bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkanı varsa parlaklığını artırsın."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak:
 Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Ebu Hüreyre (ra) abdest aldı, yüzünü yıkadı, ellerini yıkadı ellerini yıkarken nerdeyse omuza kadar yıkıyordu. Sonra ayaklarını yıkadı ve nerdeyse bacaklarına kadar yükseldi. Sonra dedi ki: "Ben Resulullah (sav)'ı "Ümmetim Kıyamet günü (abdest uzuvlarındaki) parlaklıkla gelir.." Gerisi yukarıdaki gibi devam ediyor.
Ravi:
Kaynak:
 Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav)'ın "...Mü'minin zineti, abdestin yükseldiği yere kadar yükselir."
Ravi:
Kaynak: Buhari, Vudu 3; Müslim, Taharet 34, 35, 40, (246, 250); Nesai,Taharet 110, (1, 94, 95)
 Resulullah (sav) (miktarca) bir sa'dan beş müdd'e kadar olan su ile yıkanır, bir müdd su ile abdest alırdı." Bir başka rivayette: "...beş mekkük ile yıkanır, bir mekkük ile de abdest alırdı" denmiştir. Bir diğer rivayette: "...beş..." denmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Abdest için iki rıtl su kafidir." Ebu Davud'un rivayetinde: "...Resulullah (sav) iki rıtl ihtiva eden kapla abdest alır, bir sa' ile guslederdi" denmiştir.
Ravi: Enes
Kaynak: Buhari, Vudu 47; Müslim, Hayz 51, (325); Ebu Davud, Taharet 44, (95); Tirmizi, Salat 425, (609); Nesai
 Resulullah (sav)'ı bir sa' miktarındaki su cenabetten yıkar, bir müdd su da abdestine yeterdi."
Ravi: Sefina
Kaynak: Müslim, Hayz 52 (326); Tirmizi, Taharet 42 (56)
 Resulullah (sav) abdest aldı. Bu maksadla kendisine içerisinde üçte iki müdd miktarında su bulunan bir kab getirilmişti. (Nesai şunu ilave etmiştir: "Şu'be der ki: "Ben, Aleyhissalatu vesselam'ın kollarını yıkadığını ve onları ovduğunu, kulaklarının iç kısmını meshettiğini öğrendim. Ancak kulakların dışını da meshettiğini bilmiyorum.")
Ravi: Ümmü Ammare
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 44, (94); Nesai, Taharet 59, (1, 58)
 Bize Resulullah (sav) gelmişti. Kendisine bakır kapta su getirdik, onunla abdest aldı.
Ravi: Abdullah İbnu Zeyd
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 47, (100)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Abdest (sırasında) vesvese veren bir şeytan vardır. Adı da el-Velehan'dır, öyleyse suyun vesvesesinden kaçının..."
Ravi: Ubeyy İbnu Ka'b
Kaynak: Tirmizi, Taharet 43, (57)
 Resulullah (sav)'ın abdest aldıktan sonra kurulandığı bir bezi vardı.
Ravi: Aişe
Kaynak: Tirmizi, Taharet 40, (53)
 Resulullah (sav)'ı gördüm, abdest alınca elbisesinin bir kenarıyla yüzünü siliyordu.
Ravi: Mu'az
Kaynak: Tirmizi, Taharet 40, (54)
 Resulullah (sav) buyurdular: "Abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerine Allah'ın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti de abdest değildir."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 48, (101)
 Ben Resulullah (sav)'ı işittim. Diyordu ki: "Üzerine Allah'ın ismini zikretmeyen kişinin abdesti yoktur."
Ravi: Rabah İbnu Abdirrahman İbnu Ebi Süfyan İbnu Huveytip an ceddetihi an ebiha
Kaynak: Tirmizi, Taharet 20, (25)
 Resulullah (sav)'ı işittim. Diyordu ki: "Kim abdestinin başında Allah'ı zikrederse bedeninin tamamı temizlenir. Eğer Allah'ın ismini zikretmezse bu kimsenin sadece abdest uzuvları temizlenir." [Rezin tahric etmiştir. Feyzu'l-Kadir, 6,128)]
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Rezin
 Resulullah (sav)'a geldim,abdest alıyordu. Şu duayı okuduğunu işittim: "Allahümma'ğfirli zenbi ve vassili ve barik li fi rızki (Allah'ım günahımı mağfiret et evimi bana genişlet, rızkımı bana mübarek kıl." [Rezin tahric etmiştir. İbnu's-Sünni Amelü'l-Yevm ve'l-Leyl, 5,10)]
Ravi: Ebu Musa
Kaynak: Rezin

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna