Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler İle İlgili Hadisler

Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler İle İlgili Hadisler

   

Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav) ile birlikte iki rek'at öğleden evvel, iki rek'at sonra, keza iki rek'at cum'adan sonra, iki rek'at akşamdan sonra, iki rek'at yatsıdan sonra namaz kıldım. Akşam ve yatsı(dan sonrakiler) evinde idi.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Teheccüd 29, 25, 34, Cuma 39; Müslim, Müsafirin 291, (729), Cuma 71, (882); Muvatta, 69, (1,
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sünnette gelen oniki rek'ate kim devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder. Bu oniki rek'atin: Dördü öğleden önce, ikisi öğleden sonra, ikisi akşamdan sonra, ikisi yatsıdan sonra, ikisi de sabahtan önce."
Ravi: Aişe
Kaynak: Tirmizi, Salat 206, (414); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 66, (3, 260); İbnu Mace, İkamet 100, (1142)
 İki namaz var ki, Resulullah (sav) bunları ne gizli ne de aleni olarak seferde ve hazerde hiç terketmedi: Sabahtan önce iki rek'at, ikindiden sonra iki rek'at.
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Mevakitu's-Salat 33, 73; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 300, (835); Ebu Davud, Salat 290, (1253)
 Resulullah (sav) sabah ve ikindi hariç her namazın arkasında iki rek'at (nafile) namaz kılardı.
Ravi: Ali
Kaynak: Ebu Davud, Salat 299, (1275)
 Resulullah (sav) nafilelerden hiçbirine, sabah namazının iki rek'atlik nafilesi kadar aşırı ilgi göstermemiştir.
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Teheccüd 27; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 96, (725); Ebu Davud, Salat 291, 292, (1264, 1258);
 Sizi, atlılar tardedecek (kovalayacak) bile olsa o iki rek'ati terketmeyin.
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Ebu Davud, Salat 291, 292, (1264, 1258)
 Nesai'nin bir rivayetinde: "Sabah namazından önce kılınacak iki rekat nafile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır." denmiştir.
Ravi:
Kaynak: Nesai, Kıyamu'l-Leyl 56, (252)
 Resulullah (sav) sabah namazında ezanla ikamet arasında hafif iki rek'at namaz kılardı.
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Teheccüd 28, 12; Müslim, Müsafirin 90, (724); Muvatta, Salatu'l-Leyl 29, (1, 127); Ebu Davud
 Diğer bir rivayette şu ibare var: "O iki rek'atı öyle hafif tutardı ki, ben "bunlarda Fatiha'yı okudu mu?" derdim.
Ravi:
Kaynak: Buhari, Teheccüd 28, 12; Müslim, Müsafirin 90, (724); Muvatta, Salatu'l-Leyl 29, (1, 127); Ebu Davud
 Nesai'nin bir başka rivayetinde şöyle gelmiştir: "Müezzin sabah ezanının birincisini bitirip sükut ettimi kalkar, sabah namazından önce ve ufukta fecrin açılmasından sonra iki rek'at hafif namaz kılar, sonra da sağ yanının üzerine uyurdu."
Ravi:
Kaynak: Nesai, Kıyamu'l-Leyl 60, (3, 256), 58, (3, 252-253)
 Resulullah (sav) sabahın iki rek'atında çoğunlukla şunları okurdu: Birinci rek'atte (mealen): "(Ey müminler) deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına (esbata) indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rabbleri katından verilen (Kitap ve ayetlere) iman ettik. Onlardan hiç birini (kimine inanmak, kimini inkar etmek suretiyle) diğerinden ayırd etmeyiz. Biz, (Allah'a) teslim olmuş (müslümanlar)ız" (Bakara 136). İkinci rek'atte de, Al-i İmran süresindeki şu ayet (mealen): "De ki: "Ey Ehl-i kitap (Yahudiler, Hıristiyanlar) hepiniz bizimle sizin aranızda müsavi (ve adil) bir kelimeye gelin. (Şöyle) diyerek: "Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler (diye) tanımayalım. (Buna rağmen) eğer yine yüz çevirirlerse (o halde) deyin ki: "Şahid olun, biz muhakkak müslümanlarız" (64. ayet).
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Müslim, Müsafirin 99, (727); Ebu Davud, Salat 292, (1259); Nesai, İftitah 38, (2, 155)
 Resulullah (sav) sabahın iki rek'atında çoğunlukla şunları okurdu: "(Ey mü'minler) deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına (esbat) indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rabbleri katından verilen (Kitap ve ayetlere) iman ettik. Onlardan hiç birini (kimine imanmak, kimini inkar etmek suretiyle) diğerinden ayıd etmeyiz. Biz, (Allah'a) teslim olmuş (müslümanlarız." (Bakara 136). İkinci rek'atte de: "Ey Rabbimiz, senin indirdiğin (o Kitab'a) inandık, o peygambere de tabi olduk. Artık bizi (birliğini ve peygamberlerini tanıyan) şahidlerle beraber yaz." Al-i İmran 53) ayetni okurdu.
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Ebu Davud, Salat 98, (1256); Nesai, İftitah 39, (2, 155,156)
 Resulullah (sav) sabahın iki rek'atinde şunları okudu: "Kul ya eyyuhe'l-Kafirun" ve "Kul hüvallahu ahad."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Müslim, Müsafirin 98, (726); Ebu Davud, Salat 98, (1256); Nesai, İftitah 39, (2, 155,156)
 Ben bir ay kadar Resulullah (sav)'ı göz ucuyla takib ettim, sabahın farzdan önce kılınan iki rekatinde şu sureleri okuyordu: "Kul ya eyyühe'l-Kafirun" ve "Kulhüvallahu ahad"
Ravi: İbnu Mes'ud
Kaynak: Tirmizi, Salat 308, (417)
 Ben Resulullah (sav)'ı yirmi kere göz ucuyla takib ettim, akşamın farzından sonra kılınan iki rek'atle sabahın farzından önce kılınan iki rek'atte Kafirun ve İhlas surelerini okuyordu.
Ravi: İbnu Mes'ud
Kaynak: Nesai, Salat 68, (2,170)
 Resulullah (sav) sabahın iki rek'at nafilesini kıldı mı, uyanıksam benimle konuşurdu, değilsem, müezzin namaz için (ikamet okuyuncaya kadar yatardı).
Ravi: Aişe
Kaynak: Buhari, Teheccüd 24, 26; Müslim, Müsafirin 133, (743); Ebu Davud, Salat 293, (1262,1263); Tirmizi, Salat
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz, sabahın farzından önce iki rek'atlik sünneti kılınca sağı üzerine yatsın..."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Ebu Davud, Salat 203, (1261); Tirmizi, Salat 311, (420)
 Ravi ceddi Kays İbnu Ama'dan anlattığına göre: "Resulullah (sav) geldi ve namaza duruldu. Onunla birlikte sabah namazını kıldım. Sonra namaz bitince beni namaz kılar buldu. "Ağır ol ey Kays! dedi. Bir namaz daha mı kılıyorsun?" "Ben sabahın sünnetim kılmamıştım (onu kılıyorum)" deyince: "Öyleyse hayır, (bunda bir beis yok)" buyurdu."
Ravi: Muhammed İbnu İbrahim
Kaynak: Ebu Davud, Salat 295, (1267); Tirmizi, Salat 313, (422)
 Resulullah (sav) ikamet başladıktan sonra namaz kılmakta olan bir adam gördü. Resulullah (sav) namazdan çıkınca halk adamın etrafını sardı ve (Resulullah ona): "Sabahı dört mü (kılıyorsun)? Sabahı dört mü (kılıyorsun)?" dedi.
Ravi: Abdullah İbnu Malik İbnu Buhayne
Kaynak: Buhari, Ezan 38; Müslim, Müsafirin 65, (711); Nesai, İmamet 60, (2,117)
 Resulullah (sav) sabah namazını kılarken bir adam mescide girdi. Mescidin yan tarafında sünneti kıldı. Sonra Resulullah'a dahil olup O'nunla da farzı kıldı. Aleyhissalatu Vesselam namazı bitirince: "Ey falan, şu iki namazdan hangisini sayıyorsun? Tek başına kıldığını mı, bizimle kıldığım mı?" buyurdular.
Ravi: Abdullah İbnu Sercis
Kaynak: Müslim, Müsafirin 67, (712); Ebu Davud, Salat 294, (1265); Nesai, İmamet 61, (2, 117)
 Ashabtan bir cemaat ikameti işitmişti, hemen (sünnet) namaza kalktılar. Resulullah (sav) onlara: "İki namazı beraber mi kılıyorsunuz? İki namazı beraber mi kılıyorsunuz?" diye çıkıştı. Bu (hadise) sabah namazı sırasında cereyan etmişti.
Ravi: Ebu Seleme
Kaynak: Muvatta, Salatu'l-Leyl 31, (1, 128)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim sabahın iki rek'atini vaktinde kılamazsa güneş doğduktan sonra kılsın."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Tirmizi, Salat 314, (423)
 Raviden anlatıldığına göre, sabah namazının sünnetini kaçırdığı olmuştur. Ancak güneş doğduktan sonra onu kaza etmiştir.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Muvatta, Salatu'l-Leyl 32, (1, 128)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna