Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi İle İlgili Hadisler

Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi İle İlgili Hadisler

   

Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav), içerisinde secde ayeti olan süreyi okur, (ayetler geldikçe) secde ederdi, biz de secde ederdik. Öyle ki (izdiham sebebiyle) namaz dışı vakitlerde alnımızı koyacak secde yeri bulamadığımız olurdu.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Sücudu'l-Kur'an 9, 8, 12; Müslim, Mesacid 103, (575); Ebu Davud, Salat 333, (1411, 1412, 141
 Hz. Ömer (ra) cuma günü, minber üzerinde (hutbe verirken) Nahl süresini okumuş, secde ayetine gelince, minberden inip secde yapmış, halk da onunla birlikte secdeye kapanmıştır. Müteakip cumada da (aynı şekilde) aynı sureyi okumuş, secde ayetine gelince: "Ey insanlar, biz secde ayetlerine uymuyoruz. (Bunlar okununca) kim secde ederse isabet eder, kim de secde etmezse üzerine günah yoktur" der ve Hz. Ömer (ra) secde etmez. (Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Allah, secdeyi dilemezsek farz etmemiştir.")
Ravi: Rebi'a İbnu Abdillah
Kaynak: Buhari, Sücudu'l-Kur'an 10; Muvatta, Kur'an 16, (1, 206)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ademoğlu secde ayeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve: "Yazık bana, insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti, mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim, benim için de ateş var" der."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Müslim, İman 133, (81)
 Ben sabah namazından sonra vaaz u nasihat ediyordum, bu esnada secde (ayeti okuyor ve secde) ediyordum. İbnu Ömer (ra) beni yasakladı. Ama ben O'nu dinlemedim. O üç sefer yasaklamayı tekrarladı. Sonra dönüp: "Ben Resulullah (sav)'ın arkasında namaz kıldım. Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer ve Hz. Osman (ra) ile de namaz kıldım. Onların hiçbiri güneş doğuncaya kadar secde yapmazlardı" dedi.
Ravi: Ebu Temimeti'l'Hüceymi
Kaynak: Ebu Davud, Salat 335, (1415)
 Resulullah (sav) bana Kur'an'dan onbeş secde ayeti okuttu. Bunrdan üçü Mufassal sürelerdedir. Hacc süresinde de iki secde ayeti var.
Ravi: Amr İbnu'l-As
Kaynak: Ebu Davud, Salat 328, (1401); İbnu Mace, İkamet 71, (1057)
 Şad süresi azaim-i sücud'dan değildir.Nitekim ben Resulullah (sav)'ı o sürede secde edip: "Davud (as) bu secdeyi tevbe secdesi olarak yaptı, biz ise şükür olarak yapıyoruz!" dediğini işittim.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Buhari, Sücudu'l-Kur'an 3, Enbiya 39; Ebu Davud, Salat 332, (1409); Tirmizi, Salat 405, (577); Nesai
 Resulullah (sav) Ve'n-necmi suresini okudu ve secde-i tilavette bulundu, beraberindekiler de secde ettiler. Ancak, aralarında bulunan Kureyşli bir ihtiyar yerden bir avuç toprak alarak alnına götürdü ve: "Bu bana yeter" dedi. İbnu Mes'ud der ki: "Ben sonra bu herifin kafir olarak öldürüldüğünü gördüm. Bu Ümeyye İbnu Halef idi." (Metin, Buhari'deki metindir)
Ravi: İbnu Mes'ud
Kaynak: Buhari, Sücudul-Kur'an 4, 1, Menakıbu'l-Ensar 29, Meğazi 7, Tefsir, Necm; Müslim, Mesacid 105, (676)
 Resulullah (sav)'a Ve'n-necmi süresini okudum, bunda secde etmedi.
Ravi: Zeyd İbnu Sabit
Kaynak: Buhari, Sücudu'l-Kur'an 6; Müslim, Mesacid 106, (577); Ebu Davud, Salat 329, (1404); Tirmizi, Salat
 Ebu Hüreyre (ra)'den naklettiğine göre, Ebu Hüreyre İza's'Semaun-şakkat suresini okudu ve secde etti. Ben kendisine: "Ey Ebu Hüreyre seni secde eder görmüyor muyum!" dedim. Bana: "Resulullah'ı secde eder görmemiş olsaydım, bende secde etmezdim!" cevabını verdi.
Ravi: Ebu Seleme
Kaynak: Buhari, Sücudu'l-Kur'an 7, 6, Ezan 100, 102; Müslim, Mesacid 107; Muvatta, Kur'an 12, (1, 205); Ebu Davud
 Biz Resulullah (sav)'la İza's-Semaun-Şakkat süresinde ve İkra' bismi Rabbikellezi halaka süresinde secde ettik.
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Müslim, Mesacid 108, (578); Ebu Davud, Salat 331, (1407); Tirmizi, Salat 402, (573, 574); Nesai, İftitah
 Resulullah (sav) Medine'ye (hicretle) geldiği günden beri mufassal surelerden hiç birinde secde etmemiştir.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Salat 329, (1403)
 Resulullah (sav), geceleyin yaptığı tilavet secdelerinde şöyle derdi: "Yüzüm, kendisini yaratan (maddi ve manevi çeşitli cihazlarla techiz, tezyin ve) tasvir eden, ilahi güç ve kudretiyle onda işitme ve görme duyguları açan Zat'a secde etti."
Ravi: Aişe
Kaynak: Ebu Davud, Salat 334, (1414); Tirmizi, Salat 407, (608); Nesai, İftitah 71, (2, 222)
 Bir adam gelerek dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü! Gece uyurken rüyamda kendimi gördüm. Sanki ben bir ağacın arkasında secde yapıyorum. Ben secde yaptım, secdem üzerine ağaç da secde yaptı. Onun şöyle söylediğini işittim: "Allah'ım, secdem sebebiyle bana sevab yaz, onun hürmetine günahımı dök, onu senin nezdinde bana azık yap. Kulun Davud'dan kabul ettiğin gibi, onu benden kabul et." İbnu Abbas (ra) der ki: "Bundan sonra, Resulullah (sav)'ın secde ayeti okuduğunu, (tilavet secdesi sırasında) o adamın kendisine, ağacın sözü olarak haber verdiği duanın aynısıyla dua ettiğini işittim.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Tirmizi, Da'avat 33, (3420)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna