Atın Vasıfları İle İlgili Hadisler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Atın Vasıfları İle İlgili Hadisler

Atın Vasıfları İle İlgili Hadisler

   

Atın Vasıfları İle İlgili Hadisler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size alnı sakar, ayakları sekili kahverengi atı veya alnı sakar ayakları sekili kızıl atı veya alnı sakar, ayakları sekili siyah atı tavsiye ederim." Ebu Vehb'e: "Kızılın tafdil edilişinin sebebi nedir?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Çünkü, Hz. Peygamber (sav) bir seriyye göndermişti. Zafer haberini ilk getiren kızıl atın sahibi idi." (Nesai'de şu ziyade vardır: "(Allah yolunda) at besleyin, alınlarından ve arkalarından okşayın. Boyunlarına takı bağlayın fakat kiriş bağlamayın.")
Ravi: Ebu Vehb el-Cüşemi
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 44, (2544); Nesai, Hayl 3, (6, 218, 219)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Atların en hayırlısı alnında küçük bir sakar, üst dudağında beyaz beneği olan siyahtır. Bunun üç ayağı sekili. Ön sağ ayağı sekisiz siyah takip eder. Eğer siyah değilse alacası, böyle olan kahverengi hayırlıdır."
Ravi: Ebu Katade
Kaynak: Tirmizi, Cihad 20, (1696, 1697); İbnu Mace, Cihad 14, (2789)
 Resulullah (sav): "Atın bereketi kızıllığındadır." buyurdu.
Ravi: İbnu Abbas
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 44, (2545); Tirmizi, Cihad 20, (2454)
 Resulullah (sav) şikal attan hoşlanmazdı. Bu, atın ön sağ ve arka sol ayağında veya ön sol, arka sağ ayağında (çaprazlama) seki bulunmasıdır. Ancak şikal için şöyle diyen de olmuştur: "Atın üç ayağının sekili, birinin sekisiz olmasıdır veya üçünün sekisiz, birinin sekili olmasıdır, şikal sadece arka ayakta olur. Şu da söylenmiştir: "Şikal, beyazlı alaca ihtilafının çaprazlama olmasıdır."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Müslim, İmaret 102, (1875); Ebu Davud, Cihad 46, (2547); Tirmizi, Cihad 21, (1698); Nesai, Hayl 4, (
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Atın alnına hayır bağlanmıştır: "(Bu hayır), sevap ve ganimettir. Bu hal kıyamete kadar bakidir."
Ravi: Urve İbnu'l-Ca'd
Kaynak: Buhari, Cihad, 43, 44, Humus 8; Müslim, İmaret 98, (1873); Tirmizi, Cihad 19, (1694); Nesai, Hayl 7,
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Atın alnındaki tüyleri kesmeyin (boynunun üstündeki) yeleleri de kesmeyin, kuyruğundaki tüyleri de. Çünkü kuyruğu sinekleri vs. kovalar, yeleleri onu ısıtan elbisesidir, alnı ise orada hayır bağlıdır."
Ravi: Utbe İbnu Abdillah es-Sülemi
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 43, (2542)
 Resulullah (sav)'ı atın alnındaki tüyleri parmaklarıyla bükerken gördüm. Büküyor ve şöyle diyordu: "Atın alnına Kıyamet gününe kadar hayır bağlanmıştır. Bu hayır sevap ve ganimettir."
Ravi: Cerir
Kaynak: Müslim, İmaret 97, (1872); Nesai, Hayl 7, (6, 221)
 Resulullah (sav)'ın ridası ile atının alnını okşadığı görüldü. Bunun sebebi sorulunca şu cevabı verdi: "Ben bu gece at mevzuunda azarlandım."
Ravi: Yahya İbnu Said
Kaynak: Muvatta, Cihad 47, (2,468)
 Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hiçbir Arabi at yoktur ki, her seher vaktinde şu kelimelerle dua etmesine izin verilmesin: "Ya Rabbi, Beni insanoğlundan diledigine temlik ettin, beni onun malı kıldın. Öyleyse beni, ona onun en sevgili malı, en sevgili ehli kıl" veya "Beni ona, onun en sevgili malından ve ehlinden biri kıl."
Ravi: Ebu Zerr
Kaynak: Nesai, Hayl 9, (6,223)
 Resulullah (sav) dişi ata feres derdi.
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 45, (2546)
 Resulullah (sav)'ın bizim bahçemizde bir atı vardır, adı el-Lahif idi.
Ravi: Sehl İbnu Sa'd
Kaynak: Buhari, Cihad 46
 Resulullah (sav)'a bir katır hediye edilmişti, ona bindi. Ben kendisine: "Eşekleri atlara aşırtsak da bunun gibi katırlar elde etsek olmaz mı?" dedim. Şöyle cevap verdi: "Bunu (şeriatın bu meseledeki hükmünü) bilmeyenler yapar."
Ravi: Ali
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 59, (2565); Nesai, Hayl 10, (6, 224)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna