Zekatla İlgili Müteferrik Hükümler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Zekatla İlgili Müteferrik Hükümler

Zekatla İlgili Müteferrik Hükümler

   

Zekatla İlgili Müteferrik Hükümler

Resulullah (sav) Yemen'e gönderirken kendisine demiştir ki: "Zekat olarak hububattan hububat al, davardan koyun al, deveden erkek veya dişi bir deve (bair) al, sığırdan da bir sığır al."
Ravi: Muaz
Kaynak: Ebu Davud, Zekat 11, (1599); İbnu Mace, Zekat 15, (1814)
 Resulullah (sav) satmak üzere hazırladığımız şeyden zekat vermemizi emrederdi.
Ravi: Semüre İbnu Cündüb
Kaynak: Ebu Davud, Zekat 2, (1562)
 Said İbnu Ebyaz, babası Ebyaz İbnu Hammal (ra)'dan naklettiğine göre, "O (Ebyaz) kavminin, murahhası olarak Hz. Peyamber (sav) 'a geldiği vakit, Resulullah'la konuşup Sebe halkında zekat almamasını söylemiştir, Hz. Peygamber, ona: "Ey Sebe'nin kardeşi," demiştir, "zekat şart." "Ey Allah'ın Resulü, bizim ektiğimiz şey sadece pamuk. Sebe halkı dağıldı, onlardan halkı dağıldı, onlardan Me'rib'de az bir halk kaldı" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav), Me'rib'de kalan Sebeliler için her yıl, Meafiri kumaşın değerine denk, yetmiş takım kumaş elbise vermeleri şartıyla sulh antlaşması yaptı. Onlar bu zekatı, Resulullah (sav) vefat edinceye kadar ödemeye devam ettiler. Sonra Hz. Ebu Bekir (ra) de hayatı boyunca bu antlaşmayı te'yid etti. Hz. Ebu Bekir vefat edince bu antlaşma sona erdi, onlardan zekatın muktessasına göre vergi alındı."
Ravi: Said İbnu Ebyaz
Kaynak: Ebu Davud, İmaret 27, (3028)
 Hz. Muaz (ra), Yemen ahalisine dedi ki: "Bana arpa ve mısır yerine size daha kolay gelen Medine'de Resulullah (sav)'nın Ashabı için de daha muvafık olan arz getirin, giyecek getirin." (Buhari, bu rivayeti senetsiz olarak, bab başlığında kaydeder)
Ravi: Tavus
Kaynak: Buhari, Zekat 33

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna