Seferde Okunacak Dualar İle İlgili Hadislerler
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerfileri » Seferde Okunacak Dualar İle İlgili Hadislerler

Seferde Okunacak Dualar İle İlgili Hadislerler

   

Seferde Okunacak Dualar İle İlgili Hadislerler

İmam Malik'e ulaştığına göre Hz. Peygamber (sav) sefer arzusuyla ayağını bineğinin özengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: "Bismillah! Allahım! Sen seferde arkadaşım, ailemde vekilimsin. Allahım, bize arzı dür, seferi kolaylaştır. Allahım, yolun meşakkatlerinden, üzüntülü dönüşten, mal ve ailede vukua gelecek kötü manzaralardan sana sığınıyorum".
Ravi:
Kaynak: Muvatta, İsti'zan 34, (2,977)
 Resulullah (sav), seferden dönerken, uğradığı her tümsekte üç kere tekbir getirir, arkadan da: "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir. (Allah'tan başka ilah yoktur. O tekdir, ortağı yoktur, mülk O'nundur, hamd O'nadır. O herşeye kadirdir) dönüyoruz, tevbe ediyoruz, kulluk ediyoruz, secde ediyoruz, Rabbimize hamdediyoruz. Allah va'dinde sadık oldu, kuluna yardım etti. (Hendek Harbi'nde) müttefik orduları tek başına helak etti" derdi.
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Da'avat 52, Ömer 12, Cihad 133, 197, Megazi 29; Müslim, Hacc 428, (1344); Muvatta, Hacc 243,
 Bir adam Hz. Peygamber (sav)'e: "Ey Allah'ın Resulü, ben sefere çıkmak istiyorum, bana tavsiyede bulun!" diye talepte bulundu. Efendimiz: "Sana Allah'tan korkmanı ve (yol boyu aştığın) her tepenin başında tekbir getirmeni tavsiye ediyorum!" buyurdu. Adam döneceği sırada şu duada bulundu: "Allah'ım! Ona uzaklığı dür, yolculuğu kolay kıl."
Ravi: Ebu Hüreyre
Kaynak: Tirmizi, Da'avat 47, (3441)
 Resulullah (sav) birisiyle vedalaştı mı şöyle derdi: "Dininizi, emanetinizi ve işlerinizin akibetini Allah'ın muhafazasına bırakıyorum."
Ravi: Abdullah el-Hatmi
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 80 (2600); Tirmizi, Da'avat 45, (3439)
 Resulullah (sav) seferde iken gece olunca şu duayı okurdu: "Ey arz, benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Senin de, sende bulunanların da, sende yaratılmış olanların da, senin üzerinde yürüyenlerin de şerrinden Allah'a sığınırım. Arslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin ve bu beldede ikamet eden (insilerin ve cinni)lerin, iblis'in ve iblis neslinin şerrinden de Allah'a sığınırım."
Ravi: Abdullah İbnu Ömer
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 80, (2603)
 Resulullah (sav) efendimiz buyurmuşlardır ki: "Kim bir yerde konakladığı zaman şu duayı okursa, oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez: "Eüzü bi-kelimatillahi't'tammat min şerri ma halaka. (Allah'ın eksiksiz, mükemmel kelimeleri ile, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınıyorum.)"
Ravi: Havle Bintu Hakim
Kaynak: Müslim, 54, (2708); Muvatta, İsti'zan 34 (2,978); Tirmizi, Da'avat 41, (3433)

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna