Yolculukta Okunacak Dua
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Dualar » Yolculukta Okunacak Dua

Yolculukta Okunacak Dua

   

Yolculukta Okunacak Dua

Dua, sınırlı ve aciz olan insanoğlunun; sınırsız ve sonsuz kudret sahibi allah ile kurduğu diyalog ve köprüdür. İşte Yolculukta Okunacak Dua ve Yolculuk duası anlamı hakkında bilgi.
 

YOLCULUK DUASI

Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

Evden çıkarken “Ayetü'l Kürsi”yi okuyan, eve dönünceye kadar belâlardan emin olur.
ayetel kürsü


Ayet-el Kürsi Okunuşu
 
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te"huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya"lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey"in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
 
Ayetel Kürsi Anlamı (Meali)
 
Allah ki, O"ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O"nundur.
O"nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O"na gizli kalmaz.)
O"nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O"nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O"nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:


“Evinden çıkarken " Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah" diyen, tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır.”

Anlamı;
"Bismillah, Allah' tevekkül ettim. Allah'ım, sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağı kaymaktan veya kaydırılmaktan zulmetmek veya zulme uğramaktan, cahillik etmek veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım."


Besmele çekerek " Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le gafururrahim" (Hud 41) ayet-i kerimesini okursa, otobüs, tren, taksi gibi her vasıtaya binerken okuyanın kazadan, belâdan, boğulmaktan korunacağı da bildirilmiştir.


Yine bir hadis-i şerifte, gemiye binince, Zümer suresinin 67. ayet-i kerimesini okuyanın boğulmaktan emin olacağı bildirilmiştir. (Kurtubi)
zümer suresi


Yolculuğa çıkan iki rekat namaz kılmalı ve sadaka vermelidir! Zahid Ebül-Hasen-i Gazvi hazretleri, “Yolculuğa çıkarken, Liilafiyi okuyan, bütün kötülüklerden emin olur” buyurdu.


Kureyş Suresi Okunuşu
Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya"büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et"amehüm min cû"in ve âmenehüm min havf.

Kureyş Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,
2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!
4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna