Hz. Muhammedin Yaratıldığı Çamur
Ana Sayfa »Dini Bilgiler » Siyer » Hz. Muhammedin Yaratıldığı Çamur

Hz. Muhammedin Yaratıldığı Çamur

   

Hz. Muhammedin Yaratıldığı Çamur

Ka'bu'l-Ahbar şöyle rivayet etmiştir: Allah Teala, Muhammed'i yaratmak istediğinde, Cebrail'e (a.s.), kendisine gelmesini emretti. Ceb­rail (a.s.), Rasulullah'm kabrinin bulunduğu yer olan kabza-i beyza'yı ona getirdi. O, Tesnim (cennette bir pınar) suyuyla yoğruldu. Sonra cennet nehirlerine daldırıldı, göklerde ve yerde dolaştırıldı. Melekler Adem'i tanımadan önce Muhanımed'i ve faziletini tamdılar. Daha sonra Muhammed'in nuru Adem'in alnında görülüyordu. Ona: Adem! Bu, se­nin soyundan olan peygamberlerin efendisidir, denildi.
 

Havva, Şife hamile kalınca, o nur Adem'den Havva'ya geçti. O, her batında iki çocuk doğurmuştu. Ancak Şit böyle değildi. Çünkü Muham­med'in şerefine onu tek başına doğurdu.
 

O (nur), Rasulullah (s.a.v.) doğuncaya kadar devamlı temiz olandan temiz olana geçti.


İbn Abbas şöyle rivayet etmiştir:
 

- Ey Allah'ın elçisi! Adem cennetteyken neredeydin? dedim. Rasu­lullah (s.a.v.):


- "Onun sulbündeydim (belkemiğindeydim). Ben onun sulbünde o-larak, dünyaya indim. Babam Nuh'un sulbünde gemiye bindim.


Babam İbrahim'in sulbünde ateşe atıldım. Benim anne ve babam asla zina ya­parak birleşmediler. Ben, Ademoğulları soylarının en hayırlı en temiz olanlarından, devirden devire, aileden aileye geçe geçe, sonunda, şu i-çinde bulunduğum aileden meydana getirildim. Allah, bana peygam­berlik vaadetti. Beni Tevrat'ta müjdeledi. İncil'de de adımı ilan etti. Yer benim yüzümden gök de beni görmek için parlar" dedi. El-Abbas:
 

- Ya Rasulellah! Ben seni övmek istiyorum, dedi. Rasulullah ona:


- "Söyle, ağzıma sağlık" dedi. El-Abbas şu şiiri söylemeğe başladı:


- "Daha önce gölgelerde ve yaprağın ayıp yerlerini örttüğü yerde iyi bir hayat sürüyordun.


Sonra dünyaya geldin. Ama ne insandın, ne et parçasıydm, ne pıhtıydın.


Nesr ve ona tapanlar sulara boğulurken sen gemilere binen meni damlasıydın.


Görünmeden Halil'in (İbrahim'in a.s.) atıldığı ateşe geldin. Yan­madan onun içinde dolaşıyordun.


Bir sulbten bir rahime geçiyorsun. Bir alem gidince, başka bir alem ortaya çıkıyor.


Hindiften gelen faziletine şahit olan senin soyun çok şereflidir.
 

Sen doğunca yeryüzünü aydınlattın.


Senin nurunla ufuk aydınlandı.


Biz o ışıkta, nurda ve doğruluk yollarında yürüyoruz.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna