Alaettin Keykubat Kimdir?
Ana Sayfa »Biyografi » Alaettin Keykubat Kimdir?

Alaettin Keykubat Kimdir?

   

Alaettin Keykubat Kimdir?

1. Alaettin Keykubat Kimdir? 2.Alaettin Keykubat Kimdir? 3. Alaettin Keykubat Kimdir? Alaettin Keykubat Hayatı? Alaettin Keykubat Kimdir? Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarları, Birinci İkinci ve Üçüncü Alaettin Keykubat hakkında bilgi.
 

 
 ALAADDİN KEYKUBAT
Anadolu Selçukluları'nın 3. Hükümdarıdır. Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur. Doğum tarihi bilinmemekle beraber. 1186-1196 tarihleri arasındaki bir yılda doğduğu sanılmaktadır. Çocukluk ve gençliğinde iyi bir eğitim görmüştür.


Babası'nın büyük oğlu İzzeddin Keykavus'a tahtı bırakmasından sonra, onunla bir1ikte Selçuklu beyliklerinin topraklarında maceralı bir hayat yaşadı. Kardeşiyle taht kavgasına girdi ve 1211 yılında yanına aldığı bazı beylerle birlikte Kayseri üzerine yürüdü. Ancak, kardeşini tahtından indirmeyi başaramadı. Ağabeyi İzzettin Keykavus 1220 yılında vefat ederken tahtın Alaeddin Keykubad'a verilmesini vasiyet etti. Kendisi bu sırada Kezirbert kalesinde hapiste bulunuyordu. Vasiyet üzerine hapisten çıkarıldı ve büyük bir törenle Kayseriye getirtilip tahta oturtuldu.
Alaeddin Keykubad, çok zeki, çalışkan ve dindar birisiydi. Atabeyi Celaleddin Karatay, onun hakkında şunları anlatmaktadır : ''on sekiz sene Sultanın hizmetinde bulundum. Gecenin üçte birinden fazlasını uykuda geçirdiğimi hatırlamıyorum. Bilakis onu geceleri Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek ve çalışmakla meşgul görürdüm.''


Moğolların ve Haçlıların Anadolu'ya yaptıkları birçok akını püskürterek, Anadolu'daki Türk Birliği'nin korunmasına büyük yardımı oldu. Geniş kültürü, üstün siyasi gücü ve samimi imanıyla bütünleştirdiği kişiliği sayesinde, Anadolu Selçuklu'larının kendisinden çok sözü edilen bir sultanı oldu...


Alaeddin Keykubad, tahta oturduktan sonra Kayseri, Konya ve Sivas başta olmak üzere Amasya, Erzurum ve Malatya'da büyük eserler yaptırdı. Özellikle Kayseri ve Iç kaleyi yeniden inşa etti. Dış kale surlarını tamir ettirip sağlamlaştırdı. Sultanhanı ve Karatay Kervan saraylarının yapılmasını sağlayarak, gelip geçen yolcuların dinlenmelerini temin etti...


Mevlanalya Babı Bahaeddin Veled'le, hocası Seyyid Burhaneddin'le Suhreverdi ve Muhyiddin-i Arabi ile dostluklar kurup, onların meclislerinde bulundu, sohbetlerini dinledi ve devletin imkanlarıyla iyi hizmet yapmalarını sağladı...


Onun iktidarı döneminde Alaiyye Kalesi, stratejik öneme sahipti. Burasını Kyr Vard adında bir komutan koruyordu. Bu kaleyi almak üzere hazırlıklara başladı. Kale üzerine yürüdü. Ancak, kale komutanı direnmekten vazgeçip teslim oldu. Sonra da Sultanın adil ve dürüstlüğünü görüp hayran kalınca müslüman olarak Kızı Huand'ı ona verdi. Daha sonra Mahperi Hatun adını alacak olan bu hanımdan Alaeddin Keykubat'ın öltimtinden sonra tahta geçen oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev doğdu.
Alaeddin Keykubad, Kayseri'de 1237 yılında bir ziyarette yediği yemekten zehirlendi ve burada öldü. Cenazesi büyük bir törenle kaldrılıp Konya'ya götürüldü... Orada defnedildi...


Kış aylarında Alanyada, yaz aylarında ise Kayseride, bugün Şeker Fabrikası alanı içerisinde kalan Keykubadiyye sarayında oturan bu büyük insan, alimleri koruduğu için buraya çok sayıda ilim adamı gelip yerleşmiş ve Kayseri medreseler bakımından Selçukluların en zengin vilayetlerinden birisi olmuştur.


Kendisinin ölümünden sonra, hanımları Mahperi Hatun ile Melike Adile Hanım Kayseri'den ayrılmamışlardır. Mahperi Hatun, kendi adıyla anılan Hunat Camii, Medresesi ve hamamını yaptırdı. Ölümünde dc, cami ile medrese arasındaki türbesine defnedildi. Melike Adile Hanım ise, Sivas yolu üzerinde, uğurevlerdeki bugün birisi ayakta kalan Çifte Kümbedlerden birisine defnedildi. Buradaki sarayı kendisinin ölümünden sonra korunamadığı için bugün tamamiyle yıkılıp gitmiş durumdadır.


Alaeddin Keykubad, Türk Tarihinin yetiştirdiği sçkin devlet adamlarından birisidir. ilim adamlarına saygısı vc onları koruma duygusu her zaman ön planda tutulmuştur. Siyasi dehası sayesinde hakimiyctindeki topraklarda imar işleri yapılmış ve bölünme olmamıştır. Zaten ağabeyi İzzeddin Keykavus'da kendisiyle taht kavgasına girmiş olmasına rağmen, ölümünden sonra tahtı ona emanet etmiştir. Bugün Kayseri'de onun yaptırdığı eserlerin hemen hepsi ayaktadır ve hizmet vermektedir.

 

  •  

Alaaddin Keykubat I

(?-1237 Kayseri)Anadolu Selçuklu hükümdarı.


Devleti, zamanında en parlak çağlarından birini yaşadı (hükümdarlığı 1220-1237). I. Gıyasettin Keyhüsrev'in oğludur. Ağabeyi İzzettin Keykavus'un saltanatını tanımayarak ona isyan ettiyse de başarılı olamayarak ağabeyine tutsak düştü. Uzun yıllar hapis hayatı yaşadı. Ağabeyinin ölümü üzerine de Anadolu Selçuklu tahtına geçti.

Alaettin Keykubat ilk iş olarak Alaiye (1223) ve Kırım'daki Suğdak limanlarını ele geçirdi. Böylece Akdeniz ve Karadeniz'de iki önemli ticaret limanı Anadolu Selçuklularının egemenliği altına girdi. Bu iki seferinden sonra, yine Anadolu-Suriye ticaret yolları üzerinde bulunan ve Kilikya Ermeni Krallığı'na bağlı olan Anamur ile Saint-Jean d'Hospitalier şövalyelerinin elinde bulunan Silifke ve Maraş kalelerini fethetti. Bunun ardından, doğuda bulunan Kâhta, Hısn Mansur (Adıyaman) ve Çemişkezek gibi kaleler ele geçirildi. Alaettin Keykubat'ın Anadolu Selçuklu tahtına geçtiği yıllar doğuda Moğol tehlikesinin iyice kendini gösterdiği yıllardı. Keykubat bu tehlikeye karşı bir yandan komşu devletlerle dostluk ilişkileri kurarken, öte yandan Moğolların gelebileceği yollar üzerindeki kaleleri ele geçirmeye çalıştı.

Eyyubi hükümdarı Melik'ül Adil'in kızı ile evlenerek (1225) aralarındaki ilişkileri akrabalık derecesine yükseltti. Erzincan'ı ele geçirerek oğlu Keyhüsrev'i buraya melik tayin etti. Bir yıl sonra Erzurum'u da aldı ve surlarını güçlendirdi. Artık bütün dikkatini doğudan gelebilecek Moğol tehlikesine çevirdi, askerî önlemlerin yanı sıra Moğollar ile dostluk ilişkileri kurmayı da ihmal etmedi. Devri gerçekten Anadolu'nun en parlak, en görkemli devirlerinden biri oldu. Daha hayattayken kendine "Uluğ Keykubat" denilmeye başlandı.

 

  •  

Alaaddin Keykubat II

(1239-1254)Anadolu Selçuklu hükümdarı (1246-1254).


Babası II. Keyhüsrev, dedesi I. Keykubat'tır. 7 yaşında veliaht oldu. Babası ölünce (1246) II. İzzettin Keykavus tahta çıktı. Kardeşi II. Rüknettin Kılıç Arslan ile anlaşamayınca üç kardeş birden taht sahibi ilân edildi. Moğol hanı Mengü'nün isteği üzerine Karakurum'a doğru yola çıkan II. Keykubat bu yolculuğu tamamlayamadan öldü. Tarih kaynakları bu ölümü şüpheyle kaydeder.

 

  •  

Alaaddin Keykubat III

(? - 1302, İsfahan)
Anadolu Selçuklu hükümdarı (1298-1302).


Feramurz'un oğlu, II. İzzettin Keykavus'un torunudur. İlhanlı hükümdarı Mahmut Gazan Han tarafından Hemedan'da tutuklanan amcası II. Mesut'un yerine geçti (1298). Moğolların Anadolu'da çıkardıkları kargaşaya karşı seyirci kaldı. Gazan Han'ın emriyle İsfahan'a getirtildi ve orada öldürüldü.

Benzer Konular

canlı kuran oku kuran dinle kuran izle
mekke kabe canlı yayın izle
büyük islam ilmihali
hadisi şerif
yemek tarifleri
en güzel oyunlar, oyun oyna